// Архив

Поведенчески модели

This category contains 191 posts

Лоялност – на хора и животни.

„За верния приятел жертвай всичко – освен честта си.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Източна Азия. Лоялността е измежду многото добродетели на конфуцианството, което означава да се направи най-доброто, което можеш да направиш за другите. Лоялността е най-важната и често подчертана добродетел в Бушидо. В комбинация с шест […]

Лоялност – според Енциклопедия Британика.

„Колкото повече се кълнеш, толкова по-малко ти вярват.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Енциклопедия Британика, XI издание, определя лоялността като „вярност към суверенното или установено правителство на своята страна“, както и „лична отдаденост и почит към суверенното и кралското семейство“. Тя проследява думата „лоялност“ до XV век, като […]

Лоялност – политическа и религиозна.

„Деца без възпитание са по-нещастни от кръгли сираци.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Класическата трагедия често се основава на конфликта, произтичащ от раздвоена лоялност. Евтифрон, един от ранните диалози на Платон, се основава на етичната дилема пред Евтифрон, възнамеряващ да обвини в убийство собствения си баща, причинил смъртта […]

Какво е лоялност?

„Дори да стоиш криво, говори право.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Лоялността е състояние, породено от отношение към нещо или някого. Това състояние ни дава възможност да правим определени избори и да имаме определено поведение. Което определено поведение се разпознава от другите като лоялност. Почтеност, добросъвестност. Лоялен, лоялна, […]

Какво е почтеност?

„Честните почитай, гордите презирай.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Почтеност е практикуването на честен начин на живот, както и последователно и безкомпромисно спазване на силни морални и етични принципи и ценности. Думата почтеност еволюира от лат. прилагателно integrity – „цяло число“, със смисъла на „цяло“ или „завършено“. В […]

Честност – що е то?

„Честността е най-добрата политика.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Честността е аспект от морален характер, който посочва положителни и добродетелни атрибути като почтеност, истинност и прямота, както и отсъствието на лъжа, измама, кражба и др. Честността включва също и доверие, лоялност, справедливост и искреност. Етимология. Думата честност произхожда […]

Въпросите – трудни, а отговорите…?

„Което сърцето не забелязва, това и очите не виждат.“ Въпросите – трудни, а отговорите…? Какво мислят мъжете за клюкарстването? Мъжете мразят сплетните, но разбират, че не е в тяхна власт да ги спрат. Принципно смятат, че това е нарушение на правото на личен живот, и са твърдо убедени, че ако приятелите ви обсъждат други хора […]

Отговори на незададени въпроси.

„Не се заглеждай в чуждите жени, ще загубиш своята.“ Отговори на незададени въпроси. Какво е мнението на мъжете за жените шофьори? В двадесет и първи век сме, така че за повечето съвременни мъже този въпрос не е актуален. Естествено, тук-там все още се срещат някои назадничави, шовинистично настроени господа, според които шофирането е за силния […]

Въпросите, които жените искат да зададат?

„Този, който си търси жена, не говори пренебрежително за жените.“ Въпросите, които жените искат да зададат? Пак да си припомним, че мъжете са простичко устроени същества. Вместо да разсъждаваме надълго и нашироко по различни теми, по-лесно ще е да отговорим без заобикалки, на въпросите, които винаги жените искат да зададат. Ето и някои въпроси, от […]

Актуален ли е бракът?

„От ранна закуска и от ранен брак няма разочарование.“ Актуален ли е бракът? Вие решавате как да се развият нещата във времето, затова се възползвайте от тази своя власт. В мига, в който мъжът усети, че се отказвате от надеждите си да се видите в сватбена рокля, ще побърза да ги натика в килера. Ако […]