// Архив

История на българите

This category contains 147 posts

Развръщане на Дунавската армия 1877-1878.

„Във военните дела най-много господства съдбата.“ По време на съсредоточаването на Дунавската армия в Бесарабия се провеждали крупни мероприятия по привеждането в отбранително състояние на крайбрежието на Черно море. Главно внимание при организацията на бреговата отбрана било обърнато на северното Черноморско крайбрежие. Общото ръководство по неговата отбрана било възложено на командващия войските от Одеския военен […]

Тилова служба на Руската армия 1877-1878.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Всички руски планове за устройства и служби на тила, които се основавали на използването на румънските железни пътища се оказали погрешни. Руското командване почти до последния момент не е било уверено, ще има ли война или няма да има, а ако има, то кога точно. Състоянието на неопределеност спирало цялата […]

Мобилизация на руските войски 1877-1878.

„Началници много, а полза малко.“ Преди откриването на военните действия Русия е провела редица частични мобилизации. Първата мобилизация била обявена на 13 ноември 1876 година: по нея са били мобилизирани двадесет пехотни дивизии както и Кавказката гренадирска, с нейните пеши артилерийски бригади и подвижни лазарети, четири стрелкови бригади, седем кавалерийски дивизии, с техните конни батареи, […]

Планове за действие на флотовете 1877-1878.

„Първия удар е половината от сражението.“ Военно морската обстановка към началото на войната била за Русия много неизгодна. Руския Черноморски военно морски флот по своята слабост не бил в състояние да води нормална за това време борба с военно морския флот на Турция. Също така той не е можел да получи поддръжка от други руски […]

Цели на Русия във войната 1877-1878.

„Първия удар е половината от сражението.“ От гледна точка на военните интереси за руското правителство е било по-изгодно незабавно да въведе този план в действие, тоест да обяви на Турция война и веднага със завършването на мобилизацията и съсредоточаването на войските да премине към военни действия. В този момент Турция съвършено не била подготвена за […]

План за война на Русия 1877-1878.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Дунавския театър на военни действия. Непосредствено начало на разработката на руския план е било положено през март 1876 година, когато въпросът за война с Турция още не бил решен даже в самото царско правителство. Тогава полковник Артамонов прочел за офицерите в Петербургския военен окръг няколко лекции, […]

Армиите на Румъния, Сърбия и Черна гора 1877-1878.

„В деня на битката ще послужи жилавия кон, а не охранения вол.“ Армията на Румъния към октомври 1876 година се състояла от постоянни и териториални войски с техен резерв, милиция, национална гвардия и опълчение. Действителната служба в постоянните войски продължавала 4 години; отслужилите този срок от 4 години се зачислявали в резерв. В териториалната армия […]

Турската армия преди войната 1877-1878.

„Каквито са офицерите, такава е и войската.“ В течение на 30 години, от 1839 до 1869 година е преминала реорганизация на турската армия. За основа на нейната нова организация били приложени принципите от пруската ландверна система. Реорганизацията се извършвала от пруски инструктори. Реорганизираната турска армия се състояла от низама, радифа, мустахфиза, нерегулярни и египетски войски. […]

Тактическата подготовка на Руската армия 1877-1878.

„Няма предимства без недостатъци. Без недостатъци и сватби няма.“ Бойната подготовка на артилерията в мирно време си стояла на още много ниска степен, в сравнение с бойната подготовка на пехотата. Най-благополучно стояла подготовката само при техниката на стрелба, но и това благополучие е било доста относително. По финансови съображения за бойната подготовка на артилерията се […]

Бойната подготовка и организацията на Руската армия 1877-1878.

„Съдбата учи на военно изкуатво дори победените.“ Бойната подготовка на войските от руската армия се намирала към началото на войната 1877-1878 година в това преходно състояние, както и нейното комплектуване и въоръжение. Ръстът от началото на XIX век на масата от използваната на полето на сраженията артилерия, в това време все още гладко стволна, заставял […]