// Архив

История на българите

This category contains 133 posts

Цели на Русия във войната 1877-1878.

„Първия удар е половината от сражението.“ От гледна точка на военните интереси за руското правителство е било по-изгодно незабавно да въведе този план в действие, тоест да обяви на Турция война и веднага със завършването на мобилизацията и съсредоточаването на войските да премине към военни действия. В този момент Турция съвършено не била подготвена за […]

План за война на Русия 1877-1878.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Дунавския театър на военни действия. Непосредствено начало на разработката на руския план е било положено през март 1876 година, когато въпросът за война с Турция още не бил решен даже в самото царско правителство. Тогава полковник Артамонов прочел за офицерите в Петербургския военен окръг няколко лекции, […]

Армиите на Румъния, Сърбия и Черна гора 1877-1878.

„В деня на битката ще послужи жилавия кон, а не охранения вол.“ Армията на Румъния към октомври 1876 година се състояла от постоянни и териториални войски с техен резерв, милиция, национална гвардия и опълчение. Действителната служба в постоянните войски продължавала 4 години; отслужилите този срок от 4 години се зачислявали в резерв. В териториалната армия […]

Турската армия преди войната 1877-1878.

„Каквито са офицерите, такава е и войската.“ В течение на 30 години, от 1839 до 1869 година е преминала реорганизация на турската армия. За основа на нейната нова организация били приложени принципите от пруската ландверна система. Реорганизацията се извършвала от пруски инструктори. Реорганизираната турска армия се състояла от низама, радифа, мустахфиза, нерегулярни и египетски войски. […]

Тактическата подготовка на Руската армия 1877-1878.

„Няма предимства без недостатъци. Без недостатъци и сватби няма.“ Бойната подготовка на артилерията в мирно време си стояла на още много ниска степен, в сравнение с бойната подготовка на пехотата. Най-благополучно стояла подготовката само при техниката на стрелба, но и това благополучие е било доста относително. По финансови съображения за бойната подготовка на артилерията се […]

Бойната подготовка и организацията на Руската армия 1877-1878.

„Съдбата учи на военно изкуатво дори победените.“ Бойната подготовка на войските от руската армия се намирала към началото на войната 1877-1878 година в това преходно състояние, както и нейното комплектуване и въоръжение. Ръстът от началото на XIX век на масата от използваната на полето на сраженията артилерия, в това време все още гладко стволна, заставял […]

Превъоръжаване и военна промишленост на Русия 1877-1878.

„Бий врага с щик и граната, наложи ли се – и с малката лопата.“ На въоръжение в руската полева артилерия били девет фунтови полеви и три фунтови планински оръдия. Всички тези оръдия са били бронзови, зареждали се от магазин и са имали клинов затвор; отличавали се от западно европейските оръдия с редица усъвършенствания, разработени от […]

Снабдяване и въоръжение на Руската армия 1877-1878.

„Ако затворът на пушката не е в ред , тя прилича на тояга.“ Продоволствието на армията, по-рано в значителна степен се основавало на системата за натурална повинност, било приведено на парично. И накрая, крупните изменения се случили във военната промишленост, въоръжението на армията и подготовката на войските, за които ще бъде разказано по-долу. Някои чужди […]

Военната реформа в Руската армия.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Кримската война (1853-1856) показала рязкото изоставане на руската армия от николаевското време от западно европейските армии. В случай на възникване на нова война изостаналостта на руската армия можела да доведе до пълен военен разгром на царска Русия, а при наличие на резки английско – руски противоречия царизмът по никакъв начин […]

Състав и организация на армиите преди войната 1877-1878.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ Слабостта на Турция я тласкала във външната и във вътрешната политика към подчинение на интересите на чуждестранния капитал, преимуществено на английския. По това се определяло и отношението към войната с Русия на правителствените и придворните кръгове на Турция, на нейните феодално – клерикални кръгове. Само […]