// Архив

Истината е в избора

This category contains 60 posts

Демографски различия в остаряването.

„И старостта не е страшна, ако младите помагат.“ Независимо, че средната продължителност при мъжете е по-ниска от тази при жените, трябва да отбележим, че през последните години продължителността на живота при мъжете се увеличава с по-бързи темпове, отколкото при жените. В резултат на това например в Англия се очаква намаляване на относителния дял на жените […]

Социални различия в остаряването по пол.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Възприемането на гледната точка на пола следва от отчитане на критиките към феминисткия подход, който засяга само проблемите на жените в процеса на остаряване, макар и да признава влиянието на други социални фактори като расата, класата и етноса. Този подход на изследване по-скоро насочва вниманието […]

Остаряване и джендър.

„По начина на живот на човека съдят за ума му.“ През последните 30 години остаряването е обект на нарастващ интерес, макар все още с голям акцент върху социалната геронтология, където изследванията на старите хора се разглеждат в светлината на расата, етническия произход, сексуалността, класата и най-вече пола. Анализът на джендър характеристиките при изследване на остаряването […]

Пенсиониране и икономическа сигурност.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Каква е ситуацията с остаряването в България. България е една от най-засегнатите в света страни. Според критериите на ООН населението на България е било старо още по време на преброяването от 1956 г. – когато за пръв път дялът на лицата над 65 […]

Политика на “активно остаряване”.

„Самотната жена е безкрила птица.“ Намалелият брой на роднините на близка възраст вследствие на намалялата раждаемост води до намаление на техните възможности да оказват помощ при хронично заболяване или инвалидност. Това налага нуждата от разширяване на обществената система за оказване на такива грижи. Световната банка предлага възможно решение на този проблем: да се извърши преминаване […]

Глобален процес ли е остаряването?

„Който почита родителите си, ще бъде почитан от своите деца.“ В световен мащаб през 21 век сме свидетели на увеличаване на темповете на остаряването без аналог в историята. Преди това децата на възраст 5 и повече години винаги са превъзхождали числено броя на старите хора (на възраст 65 и повече години). Така през 2000 г. […]

Неравенствата и остаряването.

„Има десет годишни възрастни и четиридесет годишни деца.“ Светът старее, но населението в различните страни остарява с различни темпове. Това зависи от темповете на икономическо развитие, раждаемостта, смъртността, както и редица други социални и културни фактори. Промените в глобалната икономика, комуникационните технологии и моделите на заетост влияят върху остаряването във всички части на света. Доколкото […]

Има ли шанс християнска Европа?

„Единението, прави силата.“ Има ли шанс християнска Европа? И все пак, загубена ли е войната, можем ли да угасим този огън, в който ни поставиха нашите управници, както национални, така и европейски. Отговорът на този въпрос всеки от нас може да види, ако се огледа внимателно ще забележи, че и в тази сложна обстановка на […]

Да разделиш доброто от злото.

„Злото и доброто са като водата и маслото: не могат да се смесят.“ Да разделиш доброто от злото. Живеем във фалшива демокрация, защото това е демокрация, където мюсюлманите се радват на специално отношение. Не задавайте въпроси, защото ако задавате веднага ще ви обявят за расист, ксенофоб, подстрекател към омраза. Еврабия се превърна в главна квартира […]

Мотиви за измяна.

„Правдивото слово е винаги горчиво. Честността е най-добрата политика.“ Мотиви за измяна. Историческата десница ни даде концепцията за свободна църква в свободна държава, т.е. идеята за светска държава. Научи ни на всички благодетели, без които обществото умира – любов към Родината, гордост от националната ни същност, научи ни на чест и достойнство. Научи ни на […]