// Архив

Истината е в избора

This category contains 46 posts

Абсурдът на съвремието ни.

„Да живееш, значи да се сражаваш.“ Абсурдът на съвремието ни. Може би трябва наистина да се напомни за античните драми, тъй като съвсем спокойно може да се направи паралел между познатата от Античността трагедия за Опожаряването на Троя и съвременния й прочит – Опожаряване на Европа и превръщането й в Еврабия. За да се разбере […]

Двойни стандарти.

„В очите – любов, в сърцето – ненавист.“ Двойни стандарти. Вече е съвсем ясно, че съществува неразривна връзка между исляма като религия и ислямския тероризъм. Като основна теза се налага, че ислямът иска да завладее Запада и главното му оръжие не са терористите самоубийци, а утробите на мюсюлманските жени, които с плодовитостта си и имиграцията […]

Защо „избирам“, а не „такъв съм“?

„Когато всичките ти помисли са насочени само към едно, нищо не може да те спре.“ Всеки модел на цялостно поведение се обозначава с активни глаголни форми, например – „избирам, решавам, мога, зная“, вместо с пасивни конструкции от рода на „такъв съм, не мога, не зная“. Възприемането на това твърдение е доста трудно и непривично за […]

Какви са нашите лични нужди?

Всички ние сме ръководени от пет генетично заложени в нас лични нужди, а именно: за оцеляване; любов и привързаност; власт; свобода; удоволствие от усвояване на нови познания и забавления. Всеки има правото и задължението да удовлетворява сам основните си лични нужди. За да можем да живеем пълноценно и щастливо, тези наши основни нужди трябва да […]

Дава ли шанс осъзнаването на погрешно убеждение?

Проблемите във взаимоотношенията ни с някого винаги са част от нещастията в живот ни. Връзката, заради която се чувстваме неудовлетворени и нещастни, не е нито в миналото, нито в бъдещето, тя неизменно е тук и сега. Ето защо именно тук и сега трябва да преосмислим понятието „лична свобода“. Можем да бъдем свободни по отношение на много […]

Защо не можем да контролираме модела на поведение на другите?

Единствените хора, чийто модел на поведение можем да контролираме, това сме самите ние. На практика, ако сме готови да понесем алтернативата, която почти винаги е строго наказание или по-лошо, абсолютно никой не може да ни принуди да направим каквото и да било, което не искаме да правим. А когато сме принудени с наказание и приемем да […]

Възможни ли са различни варианти на избор?

Да, възможни са, при това могат да се появят и такива, за които не сме и предполагали, че е възможно да се случат. Но, за да разберем дали съществуват такива, отново ще ни се наложи да допуснем до нашето съзнание и най-невероятните възможности, това е ключът към правилния избор, само така ще открием правилното решение […]

Как да управляваме нашите взаимоотношения?

Изборът е ключът в отношенията ни с околния свят и ако несъзнателната му част може да си трае и видимо да не реагира на нашето въздействие, то съзнателната реагира и ни въздейства също толкова, колкото и ние на нея. Не, че няма да дойде момент, когато природата ще си го върне точно толкова, колкото и […]

Можем ли сами да избираме?

Въпросът е много важен по простата причина, че човек по природа е социално същество и не е в състояние дълго време да живее в изолирана среда. Човекът се нуждае да контактува със себеподобните си, да взаимодейства с околните, да помага, както и да очаква помощ от близките си хора. Това общуване докосва най-нежните ни струни […]

Как да променим себе си?

Въпросът не е дали да се променим, а как и защо трябва да го направим? Приемайки, че външният свят съществува само, като отражение в нашето съзнание, следва, че ние трябва да променим именно него. Промяната на нашето съзнание може да се промени, ако ние заложим нашите желания в под съзнанието си, тоест каквото заложим, това […]