// Архив

Роли в живота

This category contains 65 posts

Свидетелски разкази.

„За жестокия човек и за пушека няма прегради.“ Свидетелски разкази. Тук нека да цитираме видяното от оцелели свидетели на Старозагорското клане и вместо коментар нека читателят сам си направи заключенията: „… Ужасната картина в тези минути още по-ужасна се представила, когато турците заградили казанлъшкия път. Тълпи народ тичат насам-натам из улиците, руси и опълченци не […]

Свидетелства и фалшификации.

„Да кажеш истината не е дързост.“ Свидетелства и фалшификации. Според свидетелствата на професор Любомир Костов, записани от неговия баща Димитър от Стара Загора, наред с турците в кланетата участвали чирпанските даалии и циганите, които били подстрекавани от евреите. Старозагорските евреи с радост посрещнали турските войски и действали като техни шпиони и помагачи в грабежите и […]

Невиждани кланета и насилия.

„Над гроба на тирана реват само магаретата.“ Невиждани кланета и насилия. По време на Старозагорското клане първи помощници на турците са били живеещите в Заара (Стара Загора) евреи. Те били пришълци от Одрин и Солун (идват около 1605 г.) и образували еврейска махала, ставайки опасни конкуренти на българските търговци. По време на събитията имали 812 […]

Престъпления по заповед „отгоре“.

„Който е враг на смъртта, е приятел на живота.“ Престъпления по заповед „отгоре“. След обявяването на войната на 24 април 1877 г. от руския император Александър II, в Цариград (Константинопол) се обявява „свещена война“. В синагогите и някои храмове на не мюсюлманските общности били прочетени молитви за победата на турската армия. Тук представяме една синагога […]

План за унищожение на християните.

„Тъмните дела се боят от светлината.“ План за унищожение на християните. За ужасните престъпления Високата порта наградила главните извършители – паши, бейове, управители, военачалници и други с медали и държавни отличия, а пред Европа и пред света се опитвала да омаловажава извършения Геноцид. Масоните и евреите, както и главните агенти на Синедриона – лорд Биконсфилд […]

Турските престъпления.

„Силен е, който поваля, но по-силен е, който се вдига.“ Турските престъпления. След кланетата обаче в България пристигат много чуждестранни кореспонденти и те заедно с чуждите дипломати и представители правят няколко независими комисии и анкети, които показват истинската картина на Геноцида и разрушенията. Сред анкетьорите били княз Алексей Церетелев, Юджин Скайлър, К. Шнайдер, Дж. Макгахан, […]

Истинското варварско лице на османската власт.

„Само лош човек може да протегне ръка на поробителя против поробения.“ Истинското варварско лице на османската власт. Най-голяма е касапницата в Батак, където в кланетата наред с редовната войска на Ахмед ага Барутанлията и башибозуци се включили мобилизирани от околните села помаци. Защитниците на Богдановата къща, между които жени и деца, стават жертва на измама. […]

Етнически произход на турските масони.

„Когато бедата стане непоносима, близък е нейният край.“ Етнически произход на турските масони. За Априлското въстание е писано много, затова ще се спрем само на главните моменти и най-вече на жертвите (Холокоста) и нанесените от турците и евреите материални щети на България. За моралните просто няма какво да говорим – те са неизмерими! Три години […]

Великите сили за съдбините на българите.

„Никой не обича оковите дори и да са златни.“ Великите сили за съдбините на българите. През 1737 г. успехите на австрийската армия в Сърбия повдигнали духа на поробените българи и те въстанали в западните области около Ниш. Турците били принудени да отстъпят към София. По-късно Али паша Кюрпрюлюоглу, подкокоросан от еврейски шпиони, заповядал да обесят […]

Въоръжената съпротива на българите.

„Който се колебае, загива.“ Въоръжената съпротива на българите. През XVII в. се засилва въоръжената съпротива на българите и се появяват хайдушките чети, които притеснявали турската власт. Заловените хайдути обикновено ги обезглавявали или обесвали. Евлия Челеби, пътувайки през западните български земи през 60-те години на XVII в., разказва, че по бойниците на Мишката крепост стърчали набучени […]