// Архив

Чувства и власт

This category contains 64 posts

Криминални ли са тълпите?

„Когато селяните съдят господаря, предварително е известно, кой ще бъде бит.“ Криминални тълпи. Поради това, че след известен период на възбуда тълпите изпадат в положение на обикновени несъзнаващи автомати, водени от внушения, изглежда трудно да ги определим в какъвто и да било случай като криминални. Ще запазим това погрешно определение, защото е утвърдено от психологически […]

Кратка класификация на тълпите.

„Само в голяма тълпа, заедно с други хора, човек добива сила.“ Класификация на тълпите. Нека да започнем с кратка класификация на тълпите. За отправна точка ще вземем обикновеното множество. То се проявява в най-ниската си форма, когато е съставено от принадлежащи на различни народности индивиди. В този случай единствената обща черта се оказва зачитаната повече […]

Изменчивост на схващанията на тълпите.

„Назначили лисицата за войвода в гората: перушина много, птици няма.“ Изменчивост на схващанията на тълпите. Над строго определените вярвания, чиято сила вече видяхме, стои един пласт от непрекъснато раждащи се и умиращи схващания, идеи, мисли. Някои от тях са съвсем краткотрайни, а най-значимите не надвишават живота на едно поколение. Вече беше отбелязано, че извършващите се […]

Изменчивост на вярванията на тълпите.

„Страхливият е лесно да изплашиш, с послушния е лесно да се разпореждаш.“ Изменчивост на вярванията на тълпите. Съществува тясна успоредност между анатомичните характеристики на съществата и психологическите им характеристики. Сред първите откриваме някои неизменни елементи или толкова слабо изменящи се, че за истинската им промяна е нужно време, равно на геологическите епохи. Покрай тези постоянни, […]

Власт чрез обаяние.

„Хората на драго сърце вярват в това, което желаят.“ Власт чрез обаяние. Ако разпространените чрез твърдение, повторение и заразителност схващания са надарени с голяма сила, то е защото най-после придобиват загадъчното свойство, наречено обаяние. Всичко на света, което е властвало, идеите или хората, се е наложило основно чрез неудържимата сила, излъчваща се от думата „обаяние“. […]

Средства за въздействие на тълпите.

„Когато лъже царят, лъжат всички поданици.“ Средства за въздействие на тълпите. Ако трябва тълпата да бъде увлечена за миг и да бъде убедена да извърши някакво действие на нея трябва да й се въздейства с бързи внушения. Най-здравото внушение си остава примерът. В такъв случай е необходимо тълпата вече да е подготвена от някои обстоятелства, […]

Ролята на водачите.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Ролята на водачите. Вече познаваме душевността на тълпите, знаем и какви движещи сили й въздействат, но остава да разберем как да се прилагат тези движещи сили и кой може да ги пусне целесъобразно в действие. Щом определен брой живи същества се съберат на едно място, независимо дали […]

Завладяваш тълпите, ако се преструваш, че споделяш чувствата им.

„Какъвто е пастирът, такова е и стадото.“ Разсъдъкът като фактор. При изброяването на факторите, способни да впечатлят душата на тълпите, спокойно бихме могли да пропуснем разсъдъка, ако не се налагаше да посочим отрицателната стойност на влиянието му. Показахме вече, че тълпите не се влияят от разсъждения и до тях достигат само грубо смесени представи. Освен […]

Който умее да заблуждава, той управлява.

„Понякога истината е по-невероятна от измислицата.“ Който умее да заблуждава, той управлява. Заблудите на тълпите. От зората на цивилизациите народите непрекъснато са изпадали под влиянието на заблудите. Точно на създателите на заблудите цивилизациите са издигнали най-много храмове, статуи и олтари. Някога религиозни, днес философски и социални, тези величествени господарки ръководят всички цивилизации, съществували една след […]

Как думите и изрази въздействат на тълпите?

„Където короноват магаре, там страната се презира.“ Как думите и изрази въздействат на тълпите? До сега се занимавахме с далечните и подготвителни фактори, придаващи особена възприемчивост на душата на народа и правещи възможно разцъфтяването на някои чувства и идеи при тълпите. Сега ще разгледаме факторите, способни да упражняват непосредствено въздействие. Ще видим как трябва да […]