// Архив

Чувства и власт

This category contains 89 posts

Възраждането на не западните култури.

„Мъдър е онзи, който върви от заблуждението към истината.“ Възраждането на не западните култури. Разпределението на културите в света отразява разпределението на силата. Търговията може да върви или да не върви след победителите, но културата почти винаги ги следва. През цялата история експанзията на силата на дадена цивилизация обикновено се съпровожда от разцвет на нейната […]

Промени в контрола на света.

„Не на войните се крепи Земята.“ Промени в контрола на света. Военната мощ има четири измерения: количествено — изразяващо се в броя на хората, оръжията, оборудването и ресурсите; технологично — изразяващо се в ефективността и степента на съвършенство на оръжията и оборудването; организационно — изразяващо се в съгласуваността, дисциплинираността, натренираността и морала на войските, както […]

Баланс между цивилизациите.

„Начало на несъгласието е, да превърнеш общото в свое.“ Баланс между цивилизациите. Територия и население. През 1490 г. западните общества контролират по-голямата част от европейския полуостров извън Балканите или около 1,5 милиона кв. мили от общата сухоземна площ, която (без Антарктика) е 52,2 милиона кв. мили. Към 1920 г., в апогея на териториалната си експанзия, […]

Запада – господство и упадък.

„Богатството погубва своя притежател.“ Запада – господство и упадък. Съществуват две представи за силата на Запада по отношение на другите цивилизации. Първата от тях разкрива непреодолимото, триумфиращо, почти пълно господство на Запада. Разпадането на Съветския съюз премахна единствения сериозен конкурент и в резултат от това светът се формира и ще бъде формиран в съответствие с […]

Западна модернизация или безследно изчезване.

„Когато лошият се преструва на добър, той е най-лош.“ Западна модернизация или безследно изчезване. Експанзията на Запада способства за развитие на процесите на модернизация и на позападняване на незападните общества. Политическите и интелектуалните лидери на тези общества реагират на западното влияние по един или повече от всичко три начина: те или отхвърлят и модернизацията, и […]

Западът и лидерската му роля.

„Сред какъвто народ попаднеш, такава шапка ще сложиш.“ Западът и лидерската му роля. Третият и най-общ аргумент за появата на универсална цивилизация разглежда тази цивилизация като резултат от широкообхватните процеси на модернизация, развиващи се още от XVIII в. Модернизацията включва индустриализация, урбанизация, нарастващо равнище на грамотност, образование, богатство, социална мобилизация и по-сложни и разнообразни професионални […]

Как хората определят своята идентичност?

„Човек се познава по това, което го обкръжава“. Как хората определят своята идентичност? Вероятността за възникване на универсална религия е само в незначителна степен по-голяма от вероятността, за поява на универсален език. В края на XX в. сме свидетели на глобално възраждане на религиите по света. Това възраждане включва засилване на религиозното съзнание и появата […]

Езикът – основен елемент на цивилизацията.

„Колкото езици знаеш, толкова човеци има у тебе.“ Езикът – основен елемент на цивилизацията. Основните елементи на всяка култура или цивилизация са езикът и религията. Ако приемем, че понастоящем се заражда универсална цивилизация, би трябвало да се забелязват тенденции за възникването на универсален език и на универсална религия. Това често се твърди за езика. „Световният […]

Позападняване на народите по света.

„По лесно е да се подражава, отколкото да се създава.“ Позападняване на народите по света. Някои смятат, че днес сме свидетели на това, което В. С. Найпол нарича „универсална цивилизация“. Какво се крие зад този термин? Най-общо казано, тази идея означава културно сближаване на човечеството и нарастващо възприемане на общи ценности, вярвания, ориентации, всекидневни практики […]

Бунтът срещу Запада.

„Господарите с правдата не се познават.“ Бунтът срещу Запада. Към 1910 г. светът в политическо и икономическо отношение е по-единен, отколкото по което и да било друго време в човешката история. Делът на международната търговия в брутния световен продукт е много по-висок от когато и да е било преди или след това, чак до 70-те […]