// Архив

Чувства и власт

This category contains 85 posts

Западна модернизация или безследно изчезване.

„Когато лошият се преструва на добър, той е най-лош.“ Западна модернизация или безследно изчезване. Експанзията на Запада способства за развитие на процесите на модернизация и на позападняване на незападните общества. Политическите и интелектуалните лидери на тези общества реагират на западното влияние по един или повече от всичко три начина: те или отхвърлят и модернизацията, и […]

Западът и лидерската му роля.

„Сред какъвто народ попаднеш, такава шапка ще сложиш.“ Западът и лидерската му роля. Третият и най-общ аргумент за появата на универсална цивилизация разглежда тази цивилизация като резултат от широкообхватните процеси на модернизация, развиващи се още от XVIII в. Модернизацията включва индустриализация, урбанизация, нарастващо равнище на грамотност, образование, богатство, социална мобилизация и по-сложни и разнообразни професионални […]

Как хората определят своята идентичност?

„Човек се познава по това, което го обкръжава“. Как хората определят своята идентичност? Вероятността за възникване на универсална религия е само в незначителна степен по-голяма от вероятността, за поява на универсален език. В края на XX в. сме свидетели на глобално възраждане на религиите по света. Това възраждане включва засилване на религиозното съзнание и появата […]

Езикът – основен елемент на цивилизацията.

„Колкото езици знаеш, толкова човеци има у тебе.“ Езикът – основен елемент на цивилизацията. Основните елементи на всяка култура или цивилизация са езикът и религията. Ако приемем, че понастоящем се заражда универсална цивилизация, би трябвало да се забелязват тенденции за възникването на универсален език и на универсална религия. Това често се твърди за езика. „Световният […]

Позападняване на народите по света.

„По лесно е да се подражава, отколкото да се създава.“ Позападняване на народите по света. Някои смятат, че днес сме свидетели на това, което В. С. Найпол нарича „универсална цивилизация“. Какво се крие зад този термин? Най-общо казано, тази идея означава културно сближаване на човечеството и нарастващо възприемане на общи ценности, вярвания, ориентации, всекидневни практики […]

Бунтът срещу Запада.

„Господарите с правдата не се познават.“ Бунтът срещу Запада. Към 1910 г. светът в политическо и икономическо отношение е по-единен, отколкото по което и да било друго време в човешката история. Делът на международната търговия в брутния световен продукт е много по-висок от когато и да е било преди или след това, чак до 70-те […]

Възходът на Запада.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Възходът на Запада. Непреднамерени срещи: цивилизациите до 1500 г. Отношенията между цивилизациите са преминали през две фази, а сега се намират в трета. В продължение на повече от три хиляди години след зараждането на цивилизациите контактите между тях, с някои изключения, или не са съществували, или са […]

Съвременните цивилизации.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Съвременните цивилизации. Синоистка. Всички учени говорят за съществуването или на една – единствена китайска цивилизация, датираща най-малкото от 1500 година пр. н. е., а може би и от около хиляда години преди това, или на две китайски цивилизации, като едната наследява другата в първите векове на християнската […]

Природа на цивилизациите.

„Човека се познава по словото, вола – по рогата.“ Природа на цивилизациите. Историята на човечеството е история на цивилизациите. Не е възможно по друг начин да разглеждаме развитието на човешкия род. Тази история се разгръща посредством поколения от цивилизации — от древните шумерски и египетски цивилизации през класическите и средно американските, до християнските и ислямските […]

Как да разбираме Света?

„Където има единство, там има живот.“ Как да разбираме Света? Всяка една от изброените по-рано парадигми ни предлага различна комбинация от реализъм и икономичност. Всяка си има същевременно своите слабости и ограничения. Бихме могли да ги преодолеем чрез съчетаване на парадигмите и да постулираме например, че светът пребивава едновременно в процес на фрагментация и на […]