// Архив

Чувства и власт

This category contains 119 posts

Ислямът и Западът.

„Не на войните се крепи Земята.“ Някои западни представители, включително и президентът Бил Клинтън, твърдят, че Западът има проблеми не с исляма, а само с ислямистките екстремисти. Хиляда и четиристотин годишната история показва обратното. Отношенията между исляма и християнството, както православното, така и западното, често са били бурни. Всяка от страните е олицетворявала другостта за […]

Държави и конфликти по линията на разлома.

„Светлината ще победи тъмата, а мирът – войната.“ Цивилизациите са пределната форма на човешките племена и сблъсъкът на цивилизациите е всъщност племенен конфликт в глобален мащаб. Във формиращия се понастоящем свят държави и групи от две различни цивилизации могат да образуват ограничени по време тактически съюзи и коалиции, за да налагат интересите си срещу общности […]

Имиграция и анти имиграция.

„Нищо не е това, което изглежда и още по-малко за каквото се представя.“ Ако приемем, че демографията е съдбата, то придвижванията на населението са моторът на историята. През миналите векове различната норма на демографски растеж, икономическите условия и държавната политика водят до масова миграция на гърци, евреи, германски племена, нордически племена, турци, руснаци, китайци и […]

Всеобщата декларация за правата на човека.

„Малка е ползата от даровете на бедняка и помощта на богаташа.“ Различията между Запада и другите цивилизации по проблемите на човешките права, както и ограничените възможности на Запада да постига целите си, проличаха най-ясно по време на Световната конференция по правата на човека, организирана от ООН във Виена през юни 1993 г. На едната страна […]

Правата на човека и демокрацията.

„Колкото и да отричаш, уличат ли те, няма къде да се денеш.“ През 70-те и 80-те години повече от тридесет държави преминаха от авторитарни към демократични политически системи. За тази вълна на преход има няколко причини. Икономическото развитие безусловно е най-важният фактор, лежащ в основата на тези политически промени. В допълнение към това политиката и […]

Битката за запазване на хегемонията на Запада.

„Ако искаш мир, готви се за война.“ Разпространение на оръжия се извършва навсякъде, където конфуцианско – ислямската връзка е най-обхватна и най-конкретна и където Китай играе централна роля в трансфера на конвенционални и неконвенционални оръжия към много ислямски страни. Този трансфер включва следното: изграждане на секретен, силно охраняван ядрен реактор в Алжирската пустиня привидно за […]

Въоръжения и тероризъм.

„Носи оръжието винаги със себе си – ще дойде време и ще послужи.“ Разпространението на военните потенциали е следствие от глобалното икономическо и социално развитие. Ставайки все по-богати в икономическо отношение, Япония, Китай и някои други азиатски държави ще стават по-силни и във военно отношение, както в крайна сметка ще се случи и с ислямските […]

Западът и останалият свят.

„Позволено е да се отблъсне насилието с насилие.“ В оформящия се понастоящем свят отношенията между държави и етнически групи от различни цивилизации няма да бъдат особено близки, а често ще са и антагонистични. При все това някои между цивилизационни отношения са по-податливи на конфликти, отколкото други. На микро равнище най-заредени с насилие са линиите на […]

Ислямът: идентичност без единение.

„Грижите за света са много, но не са разпределени по равно.“ Структурата на политическата лоялност между арабите и мюсюлманите в общи линии е напълно противоположна на съществуващата в модерния Запад. На Запад националната държава представлява върховна форма на политическа лоялност. По-ограничените форми на лоялност са й подчинени и са съотносими към лоялността спрямо националната държава. […]

Китайското начало.

„Три „много“ и три „малко“ погубват човека: много да говориш и малко да знаеш, много да харчиш и малко да имаш, много да си въобразяваш и малко да струваш.“ Съчетанието от нарастваща икономическа мощ и общо споделяна китайска култура кара Хонконг, Тайван и Сингапур все повече и повече да се обвързват с китайското отечество. Приспособявайки […]