// Архив

Чувства и власт

This category contains 73 posts

Мулти цивилизационен свят.

„Да бъдеш заедно с някого е и хубаво, и лошо.“ Мулти цивилизационен свят. В края на 80-те години комунистическият свят се разпадна, а установената по време на Студената война международна система отиде в историята. В периода след Студената война най-значимите различия между народите вече не са от идеологически, политически или икономически характер. Те са от […]

Знамена и културна идентичност.

„Историята на човечеството е история на цивилизациите… Всяка цивилизация разглежда себе си като център на света и пише собствената си история като основен драматичен сюжет в историята на човечеството.“ Знамена и културна идентичност. Пришпорена от модернизацията, световната политика се преструктурира съобразно културни критерии. Сближават се народи и страни със сходни култури. Народите и страните с […]

Методи за манипулиране на тълпата.

„Няма по-голям лъжец от онзи, който говори за себе си.“ Методи за манипулиране на тълпата. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение, но са зрелищни – убийства, грабежи, изнасилвания, природни бедствия, катастрофи, нещастни случаи. Заливат ги с евтина музика, турски серияли […]

Жизненият кръговрат.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“ Жизненият кръговрат. Ако се съди по поуките от миналото и повсеместните шумно проявяващи се признаци, повечето от нашите съвместни цивилизации са достигнали до периода на свръх застаряване, предшестващ упадъка. Редица развития изглеждат неотменни за всички народи, след като виждаме историята толкова често да повтаря хода им. Не […]

Що за тълпа е парламента?

„Бъди бърз не в обещанията, а в изпълнението, защото хората на драго сърце вярват в това, което желаят.“ Що за тълпа е парламента? Парламентарните събрания, доведени до дадена степен на възбуда, се отъждествяват с обикновените хетерогенни тълпи и чувствата им съответно са белязани от особеността да са винаги крайни. Те се отдават на героични постъпки […]

Парламентарните водачи.

„Който заповядва, не познава умора,“ Парламентарните водачи. Парламентарните събрания представляват хетерогенни не анонимни тълпи. Въпреки зависимостта на състава им от епохите и народите те много си приличат по характерните си признаци. Тук се чувства влиянието на народността, смекчаващо или преувеличаващо, но не и в състояние да попречи на тези признаци да се изявят. Парламентите в […]

Кои са мистериозните господари, направляващи съдбините ни?

„Благото на народа, трябва да бъде върховен закон.“ Кои са мистериозните господари, направляващи съдбините ни? Да им се въздейства на избирателните тълпи, както видяхме по-преди, не е много трудна работа, стига кандидатът да е приемлив и да притежава необходимите средства. По признания на дарители няколко милиона са били достатъчни, за да се стигне до многократните […]

Изборните тълпи.

„Мнозина се грижат за славата си, малцина – за съвестта си.“ Изборните тълпи. Изборните тълпи, тоест общностите, призвани да изберат изпълняващите редица длъжности, образуват хетерогенни групи; но тъй като изявата им е само в една определена насока, избор между различни кандидати, при тях се наблюдават само някои от досега описаните признаци. Най-характерните за тях са […]

Не анонимни хетерогенни тълпи.

„Където прескочи първата овца, там прескачат и останалите.“ Не анонимни хетерогенни тълпи. Идеален пример за не анонимна хетерогенна тълпа представлява категорията на съдебните заседатели в углавния съд. Тук преоткриваме поддаването на влияние, преобладаващите не съзнавани чувства, слабата склонност към съждение, влиянието на водачите и т.н. Разглеждането им ще ни позволи да наблюдаваме интересни примери за […]

Криминални ли са тълпите?

„Когато селяните съдят господаря, предварително е известно, кой ще бъде бит.“ Криминални тълпи. Поради това, че след известен период на възбуда тълпите изпадат в положение на обикновени несъзнаващи автомати, водени от внушения, изглежда трудно да ги определим в какъвто и да било случай като криминални. Ще запазим това погрешно определение, защото е утвърдено от психологически […]