// Архив

Чувства и власт

This category contains 103 posts

Възраждането на исляма в Турция.

„Никой не слугува на двама господари.“ Чрез внимателно калкулирана поредица от реформи в Турция през 20-те и 30-те години на XX в. Мустафа Кемал Ататюрк се опитва да откъсне народа си от неговото османско и мюсюлманско минало. Основните принципи или „шестте стрели“ на кемализма са популизъм, републиканство, национализъм, секуларизъм, етатизъм и реформаторство. Отхвърляйки идеята за […]

Раздвоение на Русия.

„Светлината ще победи тъмнината, а мирът – войната.“ От времето на Петър Велики насам Русия е раздвоена страна, разделена по въпроса дали е част от западната цивилизация, или е ядро на съвсем различна евразийска православна цивилизация. Необходими са най-малко три предпоставки, за да може една раздвоена страна успешно да предефинира своята цивилизационна идентичност. Първо, политическият […]

Съюзи и разломи между народите.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му Съюзи и разломи между народите. По време на Студената война държавите влизаха в отношения с двете свръхсили в качеството си на съюзници, сателити, клиенти, съответно като неутрални или като необвързани страни. В света след Студената война страните влизат в отношение с цивилизациите като страни – членки, страни […]

Култура и икономическо сътрудничество.

„Трима живеят мирно, когато двама от тях отсъстват.“ Култура и икономическо сътрудничество. В началото на 90-те години се заговори много интензивно за регионализма и регионализацията на световната политика. Регионалните конфликти изместиха глобалния конфликт в дневния ред на световната сигурност. Велики сили като Русия, Китай и САЩ, както и второстепенни сили като Швеция и Турция предефинираха […]

Идентичност и принадлежност.

„Не можеш да разбереш какво носи в сърцето си друг.“ Идентичност и принадлежност. Защо културната общност улеснява сътрудничеството и сцеплението между народи, докато културните различия водят до разцепления и конфликти? На първо място всеки има най-различни идентичности, които може да са в противоречие една с друга или да се подсилват взаимно: роднинска, професионална, културна, институционална, […]

В търсене на идентичност?

„Човек без родина е като земя без семена.“ В търсене на идентичност? Пришпорена от модернизацията, световната политика се преструктурира съобразно културни критерии. Сближават се народи и страни със сходни култури. Народите и страните с различни култури се разединяват. Съюзи, дефинирани от идеологията и от отношенията между свръхсилите, отстъпват място на съюзи, основаващи се на обща […]

За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция.

„Нищо не цъфти вечно.“ За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция. Нормите на демографски растеж в страните от Магреба и другаде вече са достигнали връхната си точка и започват да отслабват, но нарастването в абсолютни числа ще продължи да бъде голямо и въздействието на този растеж ще се почувства през първата половина на XXI век. През […]

Причини за ислямското възраждане.

„Всичко, което е прекалено, не е трайно.“ Причини за ислямското възраждане. През 70-те и 80-те години вълна на демократизация заля света, обхващайки няколко десетки страни. Тази вълна оказа известно въздействие върху ислямските общества, но то бе ограничено. Докато демократичните движения набират скорост и вървят към властта в Южна Европа, Латинска Америка, по източно азиатската периферия […]

Ислямските организации и миграцията.

„Моллата, каквото знае, това чете, кокошката каквото види, това кълве.“ Ислямските организации и миграцията. В повечето страни централен елемент на ислямизацията е развитието на ислямски социални организации и завладяването на съществуващите дотогава организации от ислямистки групи. Ислямистите обръщат специално внимание както на изграждането на ислямски училища, така и на разширяването на ислямското влияние в държавните […]

Ислямът, като идентичност.

„Водата и огъня имат различни цели. Ислямът, като идентичност. Докато азиатците стават все по-агресивни в резултат от икономическото си развитие, по същото време мюсюлманите масово се обръщат към исляма като към източник на идентичност, смисъл, легитимност, перспектива, сила надежда, която е резюмирана в лозунга „Единственото решение е ислямът“. По своите мащаби и по дълбочината си […]