// Архив

Чувства и власт

This category contains 132 posts

Вътрешно разпадане на Запада.

„Гарван от проклятие не умира.“ В съществуването на всяка цивилизация историята свършва поне веднъж, а понякога и по-често. Когато дадена цивилизация достигне универсално състояние, нейните народи биват заслепени от това, което Тойнби нарича „мираж на безсмъртието“, и са убедени, че пребивават във финалната форма на човешко общество. Така е било при Римската империя, Халифата на […]

Играта на великите.

По-добре да имаш явен враг, отколкото лицемерен приятел.“ Робърт Пътнам посочва до каква степен преговорите между държави представляват „игри на две равнища“, в които дипломатите преговарят едновременно с избирателите в собствената си страна и с колегите си от другата страна. В паралелен анализ Хънтингтън показва, че реформаторите в дадено авторитарно правителство, които водят преговори за […]

Причини за възникване и прекратяване на конфликти.

„Една искра е достатъчна, за да запали голям пожар.“ „Всяка война трябва да има своя край“, повелява традиционната мъдрост. Но дали това е валидно и за войните по линията на разлома? Насилието по линията на разлома може да спре изцяло за известен период, но то рядко приключва завинаги. Войните по линията на разлома са белязани […]

Двойните стандарти на Съединените щати.

„Когато лошият се престврува на добър, тогава той е най-лош.“ Войната в Босна беше война на цивилизации. Тримата участника от първо ниво принадлежаха към различни цивилизации и изповядваха различни религии. С едно частично изключение участието на вторичните и третичните актьори напълно следваше цивилизационния модел. Мюсюлманските държави и организации повсеместно застанаха зад босненските мюсюлмани и се […]

Организацията „Ислямска конференция“.

„За военни дела не се съветвай със страхливец.“ По време на югославските войни гръцкото правителство се дистанцира от мерките, приети от западните страни – членки на НАТО, противопостави се на военните действия на НАТО в Босна, подкрепи Сърбия в ООН и лобира пред американското правителство за вдигане на наложените на Сърбия икономически санкции. През 1994 […]

Истината за разпадането на Югославия.

„Хубаво е да си господар, слуга можеш да станеш, когато поискаш.“ Бивша Югославия е арена на най-сложната, объркана и всеобхватна поредица от войни по линията на разлома в началото на 90-те години на XX в. На първо ниво в Хърватска правителството на страната и хърватите се сражават срещу хърватските сърби, а в Босна и Херцеговина […]

Турция или Русия – ислям или православие.

„Позволено е да се отблъсне насилието с насилие.“ В друга война между православието и исляма по линията на разлома първостепенни участници са арменците от Нагорнокарабахския анклав и мюсюлманите от Азербайджан, като първите се борят за независимост от вторите. Армения е вторичен участник, докато Русия, Турция и Иран имат третични ангажименти в конфликта. Голяма роля в […]

Мюсюлманска свещена война срещу Русия.

„Войната руши това, което мирът създава.“ Като се започне от 1979 г., първо Съветският съюз, а после Русия се ангажира с три големи войни по линията на разлома с мюсюлманските си съседи на юг: Афганистанската война от 1979–1989 г., последвалата война в Таджикистан от 1992 г. и войната в Чечня през 1994 г. След разпадането […]

Конфликти и сплотяване на сродни страни и диаспори.

„Човек, забравил родината си е заблуден човек.“ В продължение на четирийсет години Студена война конфликтите се разпростират от горе на долу, доколкото свръхсилите се стремят да привличат съюзници и партньори и да елиминират, да обърнат на своя страна или да неутрализират съюзниците и партньорите на другата свръхсила. Естествено, съперничеството се проявява най-силно в Третия свят, […]

Войните на идентичностите.

„Който предизвиква война, вярва в битката.“ Войните по линията на разлома преминават през процеси на интензифициране, експанзия, застой, прекъсване, и (в редки случаи) развръзка. Обикновено тези процеси започват в този ред, но често се застъпват, а могат и да се повтарят. Веднъж започнали, тези войни, подобно на други общностни конфликти, като правило демонстрират собствена логика […]