// Архив

Хората

This category contains 0 posts

„Рицари“ на икономиката.

„За победата се гарантира не с главата, а с учението.“ Хенри Форд, Хенри Джордж, Силвио Гезел — икономисти без кавички. Разликата между предприемача, организиращ процеса на производство на материални блага и банкера, организиращ производството на пари „от въздуха“, прекрасно е показал известният индустриалец Хенри Форд. Той бил един от малкото предприемачи, който разбирал, че, в […]

Любовното общуване в брака.

Вместо да кажеш „той ме обича“, по-добре кажи „аз го обичам.“ Никога не бива да забравяме човешката способност за творчество. Това е най-забележителната антиотрова срещу скуката, с която разполагат човешките същества. Повечето от нас се притесняват да проявяват творческите си дарби в брака, защото се боят, че създаденото от тях може да бъде критикувано – […]

Илюзии в управлението.

„Благополучието на много хора зависи не само от това, как работят, а на първо място зависи от това, как ги управляват“. Формализиране процеса на управление. Управлението винаги предполага: – субективен избор на цели на управление (съвкупност от вектори на целта); – множество обективни възможни варианти на развитие на процеса. Графично това е изобразено на схемата […]

Първи кодекс на рицарството.

„Ако клетвата бодеше като трън, не биха се клели така много.“ Договор и клетва за мир между сеньорите. Нека да видим все пак какво представлява „Божият мир“. В действителност съвременниците не употребяват подобно понятие. Те говорят само за „Божи събрания“ и за „мирни договори“. Зародилото се през тридесетте години на XI в. в Каталуния и […]

Взаимоотношения между източните и южните славяни.

„Когато роднините са дружни, трудностите не са страшни.“ Ние не знаем какво е било дори приблизителното историческо развитие на отделните славянски етнически групи преди VI век. Все пак като имаме предвид началото на тяхната писана история, можем да допуснем без колебание, че през първите векове на нашето летоброение склавините и антите са се развивали като […]

Учебниците по „икономика“ – инструмент за зомбиране.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ Всяка наука покрай всичко останало има система устойчиви понятия, която позволява на учените да общуват на понятен език и да предават своите знания на учениците си и следващите поколения учени. Нищо такова в „икономическата наука“ няма. Ние вече изяснихме, че под формата на „икономика“ „професионалните икономисти“ незабелязано […]

Външен контрол и любов.

„Насила мил няма да станеш.“ Често се влюбваме, когато най-малко го очакваме. Ако мъж и жена са самотни, това ги прави уязвими. В такъв случаи е достатъчно да срещнем някой, който поне малко се доближава до представата ни за човека, когото бихме могли да обичаме – представа, каквато всеки от нас носи в своя стойностен […]

Йерархия на управлението.

„Ти управляваш, но и теб те управляват“. След това, което беше изложено би трябвало да е очевидно, че всеки процес в Мирозданието може да се представи през управление. Всички процеси във Вселената носят колебателен характер. Електронът обикаля (т.е. колебае се) около ядрото на атома. Атомите се колебаят в молекулата. Луната се върти около Земята. Земята […]

Прелюдия към същинската свещена война.

„Ако не можеш да победиш врага, считай го приятел.“ Андре от Фльори и Раул Глабер свидетелстват, всеки по свой начин, за отзвука от някои сражения в Испания, който достига чак до франкското кралство и до Бургундия. Раул Глабер твърди, че монасите и духовниците, грабнали оръжието и загинали на бойното поле, са спечелили по този начин […]

Териториално разселване на славяните.

„Защо не чуваме истината, защото не я говорим.“ Склавини и анти в долно дунавските земи. Както беше изтъкнато по-рано, един от белезите на славянската диференциация е появата на различни названия за отделните славянски народи (или етнически групи). При това особено важно е, да се прави разграничение между отделните племенни названия и названията на по-големите етнически […]