// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Да повярваш във възможното.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Да повярваш във възможното. Всичко, което днес притежаваме първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и е застинала в твърдата материя. Всичко в света, което е създадено от човека, без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл. […]

За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция.

„Нищо не цъфти вечно.“ За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция. Нормите на демографски растеж в страните от Магреба и другаде вече са достигнали връхната си точка и започват да отслабват, но нарастването в абсолютни числа ще продължи да бъде голямо и въздействието на този растеж ще се почувства през първата половина на XXI век. През […]

Какъв мъж да бъда?

„Ако не беше баща ти и тебе нямаше да те има.“ Какъв мъж да бъда? „Жените също не се изказват ясно и открито какви искат да бъдем.“ Тези думи бяха произнесени уж между другото по време на поредната сбирка на мъжката компания, развеселена и леко замаяна от червеното вино. Дотогава господата разговаряха сериозно за мъжа […]

Светът, скрит и явен.

„Пътят назад е гибелен.“ Светът, скрит и явен. Да разгледаме сега по-подробно двойствеността на скрития – вътрешен свят и явния – открит свят. “Благословение може да се намери само в това, което е скрито за очите”. Когато някоя вещ се показва във външния, ограничения свят, това става само в рамките на физическата среда, в която […]

Ще ни събуди ли новата епоха?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Ще ни събуди ли новата епоха? Слънчевата ни система се движи към центъра на галактиката по елиптична орбита в цикли от 25 920 години, а след това отново се отдалечава (един цикъл се подразделя на дванайсет периода от по 2160 години). Днес ние сме в процес, в […]

Причини за ислямското възраждане.

„Всичко, което е прекалено, не е трайно.“ Причини за ислямското възраждане. През 70-те и 80-те години вълна на демократизация заля света, обхващайки няколко десетки страни. Тази вълна оказа известно въздействие върху ислямските общества, но то бе ограничено. Докато демократичните движения набират скорост и вървят към властта в Южна Европа, Латинска Америка, по източно азиатската периферия […]

За женската „злоупотреба“.

„Да зарадваш сина, значи да зарадваш майката.“ За женската „злоупотреба“. Диалози между майката – манипулаторка и синът – марионетка. Текстовете са от сатиричния филм „Едиповци“: – Бъди добро момче и хапни още малко… Нали не искаш да ме видиш тъжна!… И стой изправен… – Да, мамо. – И довечера можеш да се нахраниш тук, има […]

Той е нищо и той е всичко.

„Големият ум е по-добър от малките мисли.“ Той е нищо и той е всичко. Светът (и човешкия разум) съдържа три нива на устройство. Първото ниво е „ред, заради реда “. Това беше вече разгледано. Сега да разгледаме и второ ниво. На второ ниво – „порядъка се постига заради резултата “. Този ред на функциониране на […]

Страхувате ли се от Новия световен ред?

„Страхове много, а животът е един.“ Страхувате ли се от Новия световен ред? След като светът действително ще бъде контролиран в такава степен и щом илюминатите са толкова близо до целта си, тогава какъв е смисълът на живота, защо да ходим на работа, защо да имаме деца, нали всичко върви надолу… Въпросът е какво да […]

Ислямските организации и миграцията.

„Моллата, каквото знае, това чете, кокошката каквото види, това кълве.“ Ислямските организации и миграцията. В повечето страни централен елемент на ислямизацията е развитието на ислямски социални организации и завладяването на съществуващите дотогава организации от ислямистки групи. Ислямистите обръщат специално внимание както на изграждането на ислямски училища, така и на разширяването на ислямското влияние в държавните […]