// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Семейство и неравенства в остаряването.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Концепции и модели. Хетеросексуалният брак е най-срещания тип интимна връзка сред старите хора. Разводът е относително рядко срещан и стигма по времето, когато тези стари хора са били млади (17-30). Болшинството от разведените са сключили повторни бракове. Малък е броят на старите хора, които никога […]

За какво е нужна Кабала.

„Радостта не е вечна, тъгата не е безкрайна.“ Нека да си спомним, кога за първи път ни е дошла наум мисълта: „За какво живея аз? Защо съм се родил на тази огромна земя?“ Да, трябва да сте били на шест или седем години… Сигурно с вас тогава не е имало никого, защото такива мисли, по […]

Да усетиш нечия тайна мисъл.

„Каквото мисля и правя, това очаквам и от другите.“ Остава ли несъзнателното в полето на психологията, дори и в най-широк смисъл на думата или се съотнася към източника на всички неща, било то Разум, Небе, Земя или още нещо от онтологията на източните мислители, или пък ще го наречем “великото съвършено огледало на знанията”. Съществува […]

Баланс на силите между Азия и Америка.

„Господарското сега три години се влачи.“ Докато източниците на конфликтите между Съединените щати и Азия се намират в техните културни различия, резултатите от тези конфликти отразяват променящото се съотношение на силите между САЩ и Азия. Съединените щати отбелязаха няколко победи в споровете, но общата тенденция е в полза на Азия и промяната в баланса на […]

Социален произход и последици.

„Нямала си баба грижи, купила си прасенце.“ Както бе отбелязано по-горе, развитието на теорията с фокус върху етническия статус и последиците от остаряването е в самото начало. Индуктивната теория, често срещана в социалните науки, се базира върху натрупването на информация от изследвания, които за да бъдат проверени, е необходимо да се формулират проверими хипотези в […]

Кабала – книга за всички.

„Всичко минава, истината остава.“ Идеята на учението Кабала се е зародило в града Ур Халдейски на територията на Междуречието през Вавилонския период – преди около четири хиляди години. В следващите публикации ще бъдат представени историческата верига на развитие на тази древна методика, най-разпространените митове и заблуждения за нея, цитати от велики кабалисти, изказвания на известни […]

Нещо като „шесто чувство“.

„Нападай там, където врагът не очаква.: А сега да чуем съвета на Такуан, даден му от Яги Таджима-но-ками на неговия ученик за изкуството на владеенето на меча. Този съвет се касае преди всичко за умението да държиш ума си в състояние на “поток”, а това означава, че ако само за миг спрем, потока прекъсва, а […]

Отношенията на САЩ с Япония и Китай.

„Господарското СЕГА четири години ще се влачи.“ В края на 80-те и в началото на 90-те години американските отношения с Китай също стават все по-антагонистични. Конфликтите между двете страни, заяви Дън Сяопин през септември 1991 г, представляват „нова студена война“, фраза, която китайската преса често повтаря. През август 1995 г. правителствената агенция по печата декларира, […]

Културни различия и асимилация.

„Човек без родина е като земя без семена.“ Много автори се занимават с темата за културните различия на етническите групи. Членовете на етническите групи споделят културно наследство от религиозни практики и вярвания, език, ценностна система и норми. Тези различия ги отличават от мнозинството и формират житейския път, остаряването и поведението по различни начини. Тезата за […]

Защо да жертваш „егото“ си?

„Ако волята ти е твърда като стомана, винаги ще си постигаш целта.“ Ако човек е пасивно същество, лишено от свободна воля, то той би бил абсолютна противоположност на Твореца. Ако ни обрекат на вечно съществуване без необходимостта да генерираме тази вечност, ние бихме останали почти безжизнени марионетки, които по нищо не биха приличали на своя […]