// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Социални различия в остаряването по пол.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Възприемането на гледната точка на пола следва от отчитане на критиките към феминисткия подход, който засяга само проблемите на жените в процеса на остаряване, макар и да признава влиянието на други социални фактори като расата, класата и етноса. Този подход на изследване по-скоро насочва вниманието […]

Началото на грехопадението.

„Срамното не представа да бъде срамно дори когато се пази в тайна.“ Някои тайни, които формират връзката между скрития и външния свят се отнасят към темата за Пурим. Изучавайки Пурим ние по нов начин ще оценим разгледаните до тук идеи, ще ги сравним във всички исторически епохи: от Адам и Дървото на Познанието, та чак […]

Защо интелекта има първенство в живота?

„Където има желание, има и път.“ Изтока не се опълчва срещу ръчния труд, против черната работа, той е доволен от своето “неразвито” състояние на цивилизацията. На него не му харесва това, че всичко се замества от машини, той не иска да работи за машините. Любовта към работата, най-вероятно е характерна за Изтока. Историята за селянина, […]

Имиграция и анти имиграция.

„Нищо не е това, което изглежда и още по-малко за каквото се представя.“ Ако приемем, че демографията е съдбата, то придвижванията на населението са моторът на историята. През миналите векове различната норма на демографски растеж, икономическите условия и държавната политика водят до масова миграция на гърци, евреи, германски племена, нордически племена, турци, руснаци, китайци и […]

Остаряване и джендър.

„По начина на живот на човека съдят за ума му.“ През последните 30 години остаряването е обект на нарастващ интерес, макар все още с голям акцент върху социалната геронтология, където изследванията на старите хора се разглеждат в светлината на расата, етническия произход, сексуалността, класата и най-вече пола. Анализът на джендър характеристиките при изследване на остаряването […]

Наградата в този свят.

„Ние охотно вярваме на това, което желаем.“ Съществува общият талмудически принцип: “Няма награда за заповед в този свят”. Ние изпълняваме заповедите тук, а наградата за тях е подготвена за нас в Света на Бъдещето. Този свят има граници и всички действия в него са ограничени, завършени. За разлика от него Света на Бъдещето е безкраен, […]

Каква е отношението на Запада към природата?

„Човешкият живот е като полско цвете.“ Сега да видим, какво може да ни предложи сходната ситуация на Запад. Поетът Тенисон може и да не се явява типично западен за сравнение с поетите от Далечния Изток, но даденото за пример стихотворение донякъде е много сходно със стихотворението на Басе: Цвете в каменния зид, Късам те, сега […]

Всеобщата декларация за правата на човека.

„Малка е ползата от даровете на бедняка и помощта на богаташа.“ Различията между Запада и другите цивилизации по проблемите на човешките права, както и ограничените възможности на Запада да постига целите си, проличаха най-ясно по време на Световната конференция по правата на човека, организирана от ООН във Виена през юни 1993 г. На едната страна […]

Пенсиониране и икономическа сигурност.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Каква е ситуацията с остаряването в България. България е една от най-засегнатите в света страни. Според критериите на ООН населението на България е било старо още по време на преброяването от 1956 г. – когато за пръв път дялът на лицата над 65 […]

Светът на Бъдещето.

„Да живееш, значи да се сражаваш.“ На всеки от нас се е случвало, дори и само един път да усети безграничната ценност на живота. Обикновено това се случва в минутите на смъртоносна опасност, когато животът ни виси на косъм. Именно тогава ние започваме да разбираме какъв безценен дар притежаваме. Не по-малко убедителна е и обратната […]