// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Вътрешно разпадане на Запада.

„Гарван от проклятие не умира.“ В съществуването на всяка цивилизация историята свършва поне веднъж, а понякога и по-често. Когато дадена цивилизация достигне универсално състояние, нейните народи биват заслепени от това, което Тойнби нарича „мираж на безсмъртието“, и са убедени, че пребивават във финалната форма на човешко общество. Така е било при Римската империя, Халифата на […]

Същността на съществуването.

„Ако човек знаеше всичко, с него не биха се случвали нещастия.“ За базисно определение на основите на Кабала ще приведем следната формулировка от статията на великия кабалист на ХХ в. Баал Сулам „Същност на науката Кабала“: „Какво представлява науката Кабала? Този въпрос, разбира се, възниква у всеки разумен човек. И за да му бъде даден […]

Изток или Запад.

„Там, на отсрещния бряг, се намира демокрацията на другите…“ Г. Фотев. Да избираш между минало и бъдеще, между комунизъм и капитализъм, между дясно и ляво означава да избираш между Изток и Запад, където Изтокът се превръща в символ на традиционното (православно и балканско), националистическо („сърбизиращо“) и дори тоталитарно („русизиращо“) общество. Идеята за Запада обаче, който […]

Цели на Русия във войната 1877-1878.

„Първия удар е половината от сражението.“ От гледна точка на военните интереси за руското правителство е било по-изгодно незабавно да въведе този план в действие, тоест да обяви на Турция война и веднага със завършването на мобилизацията и съсредоточаването на войските да премине към военни действия. В този момент Турция съвършено не била подготвена за […]

Играта на великите.

По-добре да имаш явен враг, отколкото лицемерен приятел.“ Робърт Пътнам посочва до каква степен преговорите между държави представляват „игри на две равнища“, в които дипломатите преговарят едновременно с избирателите в собствената си страна и с колегите си от другата страна. В паралелен анализ Хънтингтън показва, че реформаторите в дадено авторитарно правителство, които водят преговори за […]

ХХI в. – човечеството в максимален егоизъм.

„Който сее паника помага на врага.“ Кабала като наука е възникнала в онова време, когато се появила необходимост от изследването на причините за ръста на егоизма у човека. Кабала утвърждава, че свойство на всичко съществуващо е егоистичното желание за получаване на наслаждение. Но по естествен начин това не е възможно да се осъществи, защото прииждащото […]

Ляво – Дясно.

„Лошо е да паднеш в блатото, но още по-лошо е да останеш там.“ Според експертите на мозъчните тръстове опозицията комунизъм / капитализъм, разположена на същата тази ос минало – бъдеще, се олицетворява от политическото противопоставяне ляво – дясно. До 2001–2002 г. доминиращата теза в тези среди е, че „не съществува ляв преход“. Проф. Георги Фотев, […]

План за война на Русия 1877-1878.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Дунавския театър на военни действия. Непосредствено начало на разработката на руския план е било положено през март 1876 година, когато въпросът за война с Турция още не бил решен даже в самото царско правителство. Тогава полковник Артамонов прочел за офицерите в Петербургския военен окръг няколко лекции, […]

Причини за възникване и прекратяване на конфликти.

„Една искра е достатъчна, за да запали голям пожар.“ „Всяка война трябва да има своя край“, повелява традиционната мъдрост. Но дали това е валидно и за войните по линията на разлома? Насилието по линията на разлома може да спре изцяло за известен период, но то рядко приключва завинаги. Войните по линията на разлома са белязани […]

Човекът – егоистично срещу Природата.

„Дойдоха като ангели, отидоха си като дяволи.“ Исторически аспект на Кабала. Източниците на Кабала, както и на болшинството от древните учения следва да се търсят в Месопотамия – люлката на човешката култура. Неслучайно това място и днес се явява център на стълкновенията на противоборстващи си интереси. Кабала се е зародила преди около 4000 години. След […]