// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Управлението не е „игра на рулетка“.

„Както ти се отнасяш към другите, така и те ще се отнасят към теб.“ „Играта на рулетка“ във Вселената. Ще съпоставим по преди разгледания процес на игра на рулетка с процесите, протичащи в Мирозданието. Тогава в Мирозданието участници в играта ще бъдат: 1. Рулетката – вероятностните предопределености, които са подчинени на природните процеси. 2. Попадащите […]

Начини за контролиране на човешкото поведение.

„Най-лоша е скритата опасност.“ Електронни имплантанти. През 50-те години на XX в. разработеният от Хосе Делгадо „Стимосивър“ – миниатюрен електрод, способен да приема и предава електронни сигнали с FM радио – приближава разузнавателните служби с още една крачка към тяхната мечта да контролират човешкото поведение, тъй като Стимосивърът може да се имплантира в черепа. Когато […]

Причини за възникване на научната революция.

„Покупката не учи, учи продажбата.“ С разпространението на парите сред все по-широки слоеве от населението и с проникването на пазарите до най-отдалечените кътчета на планетата и най-бедният селяк трябвало да усвои някои основни правила на математиката и елементарни принципи на функциониране на пазара. Този преход към един нов начин на мислене е отразен между другото […]

Домогванията на папската власт.

„Папския стомах от седем кожи е ушит.“ В мрака, обгърнал земята през дългия период на папско владичество, светлината на истината не можа да бъде напълно изгасена. Във всеки век е имало свидетели за Бога – хора, съхранявали грижливо вярата в Христос като единствен посредник между Бога и човека, издигали истината като единствено правило на живота […]

Спечелване на Северната война от Петър Велики.

„Войната е труд, а победата – отплата за него.“ Увеличената мощ на Балтийския флот позволила на Петър 1 на 27 юли (7 август) 1714 г. да спечели блестяща победа над шведския флот при нос Гангут. В морската битка е бил заловен отряд от 10 единици заедно с командващия ги контраадмирал Н. Ереншелд. В битката при […]

Интелект, управление, тайни.

„Ум без разум е беда.“ Интелект (лат. intellectus разбиране) – разум, разсъдък, способност на човека за абстрактно мислене. Такова разбиране за интелекта дават речниците на чуждите думи. При това обикновеното съзнание на доста много хора е изгубило смисловото различие между словата „ум“, „разум“, „разсъдък“, „съобразяване“, „абстрактно мислене“. Хайде от позицията на всичко изложено горе да […]

Програми за тайно събиране на информация.

„Вие слушайте, а ние ще мълчим.“ През 1972 година Харолд Путоф е включен в лазерно изследване в Станфордския научен институт (СНИ), сега СНИ Интернешънъл, в Мелано Парк, Калифорния. По онова време в усилие да осигури субсидии за изследователска работа в областта на квантовата биология той разпространява писмено предложение. В него повдига въпроса дали физичната теория, […]

Всеобщо възприемане на десетичната система.

„Вождът никога не постъпва неправилно.“ През 1793 г. Конвентът, както се наричал законодателният орган на Франция, приел поредица от декрети, с които се въвеждала десетична система не само в парите, но и в мерките и теглилките, използвани на територията на страната. С това самата концепция за десетичните и метричните мерки далеч надхвърлила първоначалния замисъл. Френските […]

Светът във времето на среднощния мрак.

„На света няма чак толкова много истина, че да я намаляваме с лъжа.“ Папско потисничество. В началото на четвъртото столетие император Константин издаде декрет, с който обявяваше неделята за официален празник на Римската империя. Денят на слънцето се почиташе от неговите езически поданици и се спазваше от християните; с подобна политика императорът искаше да съедини […]

Изграждане на Балтийския флот.

„Първият удар е половината от сражението.“ След войната с Турция и завладяването на Азовско море, стремежите на Петър I били насочени към борбата за достъп до Балтийско море, чийто успех е предопределен от наличието на военна мощ в морето. Разбирайки това отлично, Петър 1 започва изграждането на Балтийския флот. Речни и морски военни кораби били […]