// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Утопията „глобалност“.

„Който обещава много, всъщност не обещава нищо.“ През 1997 г. Световната банка отбелязва промяна на посоката на своята политика и на своя дискурс. Новата реторика на развитието поставя акцента върху необходимостта от сътрудничество между нея и не правителствените организации (НПО), но също и между НПО и държавата според тристранен модел: пазар/ държава/ гражданско общество. Посланието […]

Огледалното знание.

„В мътна вода не можеш да се огледаш.“ Метода на изучаване на дзен с помощта на коана тръгва от Китай, от сунските наставници на XII век. Скоро след като пренесли дзен в Япония през XIII век се е провела систематизация на метода. В началото коан бил разделен на три групи: интуитивен, действен и окончателен или […]

Причини за разрастване на войните.

„Бедата никога не идва сама.“ Кои са причините за разрастване на войните по линията на разлома в края на XX в. и за централната роля на мюсюлманите в подобни конфликти? Първо, корените на тези войни са в историята. В миналото периодично е имало изблици на насилие по линията на разлома между групи от различни цивилизации […]

Самота и уязвимост.

„Човек, лишен от грижи, умира преждевеременно.“ Старата възраст исторически се е считала за време на социално изключване. Теорията за оттеглянето и освобождаването от ангажименти с пенсионирането, посочва, че е печелившо и за двете страни – старите хора и обществото – ако старите постепенно отстъпят своите роли. По същия начин класическите теории за ролите поддържат тезата, […]

История на развитието на Кабала.

„Казаното се забравя, написаното остава.“ „Отворете тези книги и там вие ще намерите всички добри пътища на живота, които ще се разкрият в края на дните. Има възможност да се изучава историята на миналото, благодарение на която ние поправяме историята на бъдещето. Всичко това аз приемам толкова близко до сърцето, че не мога повече да […]

Износът на демокрация.

„От беда се поумнява, не се забогатява.“ Тук не е нужно да се разпростираме в подробно описване на всички течения, които критикуват реториката и практиките на развитието и на демократизацията. Важно е обаче да се отбележи, че те за пръв път са се появили и още остават активни сред самите експерти и практици на развитието, […]

Какво означава „да мислиш с корема си”?

„Животът е като аромат от ядене – не знаеш кога ще изчезне.“ Не философската подготовка, не строгостта на аскетите са довели Буда до опита на просветлението. Буда го постига след, като оставил цялата тази повърхностна практика, насочена към външните страни на нашето съществуване. Интелекта, морала, концептуализацията са ни нужни само за да разберем тяхната ограниченост. […]

Кървавите граници на исляма.

„Когато оръдията заговорят, късно е да се спори.“ Общностните конфликти и войните по линията на разлома са същината на историята, а според едно изчисление по времето на Студената война са възникнали трийсет и два етнически конфликта, включващи войни по линията на разлома; между араби и израелци, индийци и пакистанци, судански мюсюлмани и християни, будисти и […]

Модели на социални взаимоотношения.

„Едни са щастливи в младостта, други – в старостта.“ Според изследвания, от „Самоубийството” на Дюркем до днес се счита, че социалните отношения осигуряват емоционална, социална и икономическа помощ, която повишава физическото и емоционално удовлетворение от живота. През изминалите три десетилетия обаче изследователи откриват, че социалните взаимоотношения сами по себе си не са универсална защита за […]

Често задавани въпроси – 7, 8, 9, 10, 11.

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ 7. Как разглежда Кабала понятието „време“? Отговор: Тъй като ние говорим за силите, въздействащи на цялото мироздание, ние си служим с понятията „разум“, „желание“, „информация“ и нямаме предвид тялото. По такъв начин трябва веднага да се договорим, че Кабала не споменава нито за онова, което се намира […]