// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Банката на Англия – възникване.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ По повод това, коя е била първата централна банка, в литературата съществуват разногласия. Едни автори считат, че това е Банка на Швеция, основана в 1668 г. Други сочат, че това е Банка на Англия, учредена през 1694 г. Ще съсредоточим вниманието си върху втората, понеже влиянието на […]

Клонирането на ЦИД.

„Не съди човека, а навиците му.“ Оттеглянето на много експерти от мозъчния тръст „майка“ бележи засилването на политизацията, началото на специализацията и на образуването на професионална среда на българските мозъчните тръстове, които през първите години на прехода, а и чак до края на деветдесетте се идентифицират с идеята за скъсването с комунистическото минало. ЦИД, който […]

Пропуснатият шанс за победа.

„Целта на всяка битка е победата.“ След падането на Ерусалим, първите разтревожени са естествено Килидж Арслан и Данишменд, които още не са забравили последното преминаване на западняците през Мала Азия. Без колебание те решават да обединят силите си, за да се опитат да препречат пътя на новите нашественици. Турците вече не се осмеляват да се […]

Условие за съществуване на човека.

„Хубаво нещо е човекът, стига да е човек.“ Цитати от статии на Баал Сулам. Човек е създание социално. Той може да удовлетвори жизнените си потребности само с помощта на ближния. Затова съпричастността с многото е задължително условие за съществуването му. Факт е, че индивидът е безпомощен в самостоятелното удовлетворяване на своите потребности и се нуждае […]

Подготовка за отбрана на проходите -1877.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Решение на турското командване за преминаване в контра настъпление. Неудачите на руските войски в Зад балкана и при Втори Плевен предизвикали в Константинопол, сред върховното турско командване, възторг и ликуване. Султанът, военния министър и висшия военен съвет решили,че е настанало време за преминаване в контра настъпление с цел […]

Генералния щаб на лихварите.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Аз смятам, че института на банките е по-опасен, от въоръжена армия. Ако американският народ позволи на частните банки да управляват издаването на пари, банките и корпорациите, които са управлявани от банкерите, постепенно ще отнемат от хората цялата им собственост до тогава, докато децата им не се събудят бездомни на земята, […]

Преходът – лъжа и измама.

„Преоблякъл се Илия, пак в тия.“ Призраците на изчезнали посолства. „Лично участвах в преместването на мебелите от стария в новия офис. Взехме мебелите от предишното източно германско посолство. Самата сграда принадлежеше на БКП и на корейското посолство, точно срещу Министерството на външните работи“ Антоний Тодоров. Преместването на ЦИД, на първия български мозъчен тръст, в бившото […]

Балдуин – крал на Ерусалим.

„Малко ум е по-добре, отколкото много сила.“ Всеки път, след като превземат някоя крепост, западняците нападат и следващата. Мощта им ще продължава да расте докато завладеят цяла Сирия и прогонят мюсюлманите от страната. След толкоз непрекъснати разгроми, разочарования и унижения трите неочаквани известия, които достигат до Дамаск през лятото на 1100 година, пораждат доста надежди. […]

Философите за Кабала.

„Книгата е мост към света на знанието.“ Моят учител Питагор, бащата на философията, все пак е възприел своето учение не от гърците, а по-скоро от юдеите. Затова той трябва да бъде наречен кабалист… Той е първият, който превежда неизвестната за съвременниците му дума „капала“ на гръцки език с думата „философия“. Кабала не ни оставя да […]

Заключения по първия етап на войната. – 1877

„Героите коват победата.“ Първия, настъпателен за руските войски етап от войната завършил почти едновременно и на Балканския, и на Кавказкия театър на военни действия. На Балканския театър този етап продължел 1,5 месеца, тоест бил почти на месец по-кратък от настъпателния етап на Кавказкия театър. И Дунавската и Кавказката армии преминали към временна отбрана. С какви […]