// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Пълна блокада на Плевен – 1877.

„Оборудвай и временната позиция добре, за да не останеш на нея навеки.“ На 14 ноември обграждането на Плевен от запад, било възложено на ново пристигналата 2-ра гренадирска дивизия,,, а пред войските на Гурко, заделени в самостоятелен отряд на западния бряг на Вит, била поставена задача за активни действия срещу Орханийския турски корпус. Цялата войска, обкръжаваща […]

„Отвързването“ на парите от златото.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Няма тук да описваме всички подробности на процеса на размиване на решенията на Бретон Уудската конференция. Ще отбележим само, че на 15 август 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън обявил, че Америка „затваря златния прозорец“, тоест прекратява размяната на долари на САЩ за […]

Невъзможното „гражданско общество“.

„Открития враг не е така страшен, както фалшивия приятел.“ Англофоните и „другите“. Един друг разказ, на един преподавател по политология, близък до тематиката на първия, очертава друга граница на света на проектите и на мозъчни тръстове: тази на езика и на социалния произход. В катедрата по политология има неофициална разделителна линия между англофоните и „другите“. […]

Балдуин II и заговорите в Дамаск (1128–1146).

„Предчувствието не винаги се сбъдва.“ Ответният удар. 1128 — Неуспех на франкския опит за превземане на Дамаск. Зинки става господар на Алеп; 1135 — Зинки опитва безуспешно да превземе Дамаск; 1137 — Зинки разгромява франко-византийската коалиция. Битката при Шайзар; 1140 — Дамаск и Ерусалим се съюзяват срещу Зинки; 1144 — Зинки превзема Едеса, като по […]

Тайната на „обрезание господне“.

„… и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен“. (Кн. Битие). В т.нар. „свещени“ книги е скрита загадката на много велики тайни. Да се обърнем към Библията – Книгата на Свещеното Писание за Стария и Новия Завет. В Книга Първа на Моисей „Битие“ (цитираме от изданието на Московската Патриаршия от 1990 г., осъществено […]

Причини за не, и успеха на руските атаки – 28 октомври 1877.

„Смелостта е половин победа.“ Коя е била причината за несъразмерно големите загуби на руските войски и неуспеха на двете руски атаки? На първо място слабата огнева подготовка. Заради извънредната предпазливост Гурко отделил за участие в атаката на укрепленията при Горни Дъбник по-малко от една трета от всичката намираща се в негово разпореждане артилерия, 2/3 от […]

Доларът – като средство за международни разплащания.

„Взел плява, а се налага да връща със зърно.“ Лихварите обаче не са склонни към догматизъм: при изменение на ситуацията те са готови да променят своята тактика на движение по пътя към световно господство. Това, което е било добро за тях през 19-ти век, вече не е интересно и дори обременително през 20-ти век. Последното […]

Правила на Сорос за подчинение.

„Водата измива всичко освен безчестието.“ От 2000–2001 г. фондацията обявява политика на оттегляне от функциите на донор и на спонсор на програми. Джордж Сорос започва нови приключения на демократичния преход: Молдова, Беларус, бившите съветски републики в Централна Азия, и ограничава финансовото си участие в страни като България, които се подготвят да влязат в Европейския съюз […]

Как бе създадена религиозната сектата Джихад.

„От стараха няма спасение.“ Най-страшната на всички времена секта е създадена през 1090 година от човек с широка култура, чувствителен към поезията, любопитен за последните научни открития. Хасан ас-Сабах е роден около 1048 година в град Райи, разположен в непосредствена близост до мястото, къде няколко десетилетия по-късно ще бъде основано градчето Техеран. Бил ли е, […]

Глобалната пирамида на „световния ред“.

„Всяка жаба да си знае гьола“. Ако вземете едно доларова банкнота и внимателно я разгледате (вж. рис. 5–1), то на едната й страна ще видите изображение на пирамида с отсечен (обрязан) връх, която сияе лъчи, излизащи от нея. Рис. 5–1 В този отсечен триъгълник / покрив стои „масонското око“. А по-долу, под покрива, стои „мавзолея“, […]