// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Енергия на равновесието.

По-добре да разбереш, отколкото да видиш.“ Какво е крайната цел на йога? Самадхи е крайната цел на йога. Това е един от последните четири етапа на раджа йога (пратияхара, дхарана, дхяна и самадхи); Самадхи (Сама + Адхищан) е съвършенството и добродетелта в енергията на равновесието. Това е крайното разбиране в едно човешко същество, което е […]

Война на Запада срещу исляма.

„Мирът гради, войната руши.“ Саддам Хюсеин подобно на други първоначални участници във война по линията на разлома отъждествява своя дотогавашен светски режим с каузата, която би имала най-голяма притегателна сила: исляма. Като се има предвид вече анализираното U-образно разпределение на идентичностите в мюсюлманския свят, Саддам няма друга реална алтернатива. Както отбелязва един египетски коментатор, изборът […]

Промени в семейните модели.

„Сред младите и старият човек младее.“ В резултат на по-късните бракове, увеличаване на разводите и повторните бракове, нарастване на относителния дял на двойките, живеещи на съвместни начала, както и все повече деца родени извън брака, през последните години се наблюдават големи изменения в типа семеен модел. Увеличава се и миграцията, което води до съществени промени […]

Често задавани въпроси – 3, 4, 5, 6.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ 3. Къде пребивава душата в периода между въплъщенията? Отговор: Душата между въплъщенията – това е „Азът“ на човека, той не изчезва. Смъртта засяга само тялото, а „Азът“ остава отвъд неговите предели с усещането, че той съществува в друга реалност. Нещо подобно усещат хората, преживели клинична смърт. Дошли […]

Какво означава Коан?

„Всичко си има причина.“ Коан е притча; кратко повествование; въпрос; диалог, който по принцип няма логически скрита истина; текстове за интуитивно разбиране. Целта на Коанае да придаде определен психологически импулс на ученика, за да достигне просветление за разбирането на учението. Примери за Коан: 1) ”Всички знаят ръкопляскането на двете ръце. А как звучи ръкопляскането на […]

Големия враг на арабския свят — Запада.

„Войната руши това, което мирът създава.“ „Първата цивилизационна война“ — така нарече войната в Персийския залив изтъкнатият марокански учен Махди Ел-манджра още когато тя бе в разгара си. Тя обаче е втората. Първата бе Съветско – афганистанската война от 1979–1989 г. И двете започнаха като неприкрита инвазия на една държава на територията на друга, но […]

Солидарност между генерациите.

„Седемдесет години за снахата са много, а за бабата – таман.“ Моделът на Бенгстън за солидарност между поколенията бързо стана доминантна теоретична рамка в изследване на отношенията между генерациите и последвалите ги програми. Според Бенгстън семейната солидарност се базира на няколко взаимно свързани компоненти: 1) общуване; 2) обмен на помощ; 3) норми за морален дълг; […]

Често задавани въпроси.

„Празен е онзи, който е пълен само със себе си.“ В какво се състои разликата между Кабала и източните учения? Отговор: Разликата между източните учения и Кабала се състои в това, че те са изградени върху изкореняването на желанията, върху отказа от тях или свеждането им до минимум. Кабала учи, че желанията не трябва да […]

Човек или Личност?

„Човек не цени хубавото, докато не го загуби.“ ”Всичко външно, казва на индивида, че той е нищо, а всичко вътрешно го убеждава, че той е всичко”. Това прекрасно изречение ни показва чувствата на всеки един от нас, когато спокойно седим и се взираме в дълбоките покои на нашето битие. Там нещо се движи и ни […]

Баланс на силите между Русия и Запада.

„Войната руши това, което мирът създава.“ През последните десетилетия на Студената война Китай успешно разигра „китайската карта“ срещу Съветския съюз и срещу Съединените щати. В света след Студената война Русия може да разиграе „руската карта“. Ако Русия и Китай се обединят, това решително ще промени евразийския баланс в ущърб на Запада и ще събуди отново […]