// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Опасните явления – хидрометеорологически бюлетин.

„За риболов в дълбока вода са нужни умели риболовци.“ Щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се явяват съставна част от морския хидрометеорологичен бюлетин. Но, ако по прогноза се очаква ОЯ, то щормовото предупреждение трябва да бъде предавано незабавно, като не се дочаква поредното излъчване на бюлетина. Щормовите предупреждения трябва да се издават за: – тропически […]

Понятия и определения при хидрографските изследвания.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Основни методи на хидрографските изследвания се явяват натуралните измервания на геометричните и физичните параметри. Тези измервания, естествено се изпълняват на реалната повърхност на Земята. Те служат за изходни величини за последващо изобразяване на части от хидросферата на плоските картни листи, а също така и за решаване на други задачи. […]

Осигуряване в крайбрежните райони.

„Не всяко изменение е подобрение.“ Крайбрежният район на морето се отличава от откритото море с това, че тук на хидрометеорологичните процеси по-голямо влияние оказват особеностите на релефа на крайбрежието, което на свой ред се изменя под влияние на процесите, протичащи в морето и атмосферата. Добре приспособени към условията на плаване в открито море съвременните кораби […]

Средства за изпълнение на хидрографските работи.

„За да научиш, трябва да прочетеш.“ Спецификата на географската среда, в която се изпълняват хидрографските изследвания, определя изборът на носителя на измерителната апаратура и прибори. Най-използвани за тази цел са надводните кораби. Опитът в хидрографските изследвания е позволил да бъдат изработени основните изисквания към устройството и оборудването на хидрографските кораби. Хидрографските кораби са предназначени за […]

Хидрометеорологично осигуряване при търсене и спасяване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Важен вид на СМХМО се явява осигуряването на координационните центрове при търсене и спасяване на море информацията за времето и състоянието на повърхността на морето в района на търсене в рамките на ГМССБ. Морската хидрометеорологична поддръжка на морските операции по търсене и спасяване (ОТС) която се осъществява […]

Съдържание на хидрографските работи.

„Който е грамотен има четири очи.“ Преглеждайки резултатите от разгледаните по-горе задачи и спецификите за тяхното решение, могат да бъдат определени основните звена на технологичната схема на хидрологичните работи прилагани към снимката на релефа на дъното. В общия случай тя трябва да включва: 1) избор и оборудване на специфични средства в качеството на носителите на […]

Защита на морската среда от замърсяване.

„Дори и само признаците за добро време са приятни.“ Сред важните задачи се явяват метеорологичната и океанографска поддръжка по защитата на обкръжаващата морска среда от замърсяване на морето по пътя на предоставяне на хидрометеорологична информация от организациите, занимаващи се с работи по ликвидирането на аварийни ситуации, свързани с изхвърляне на различни замърсители в морето. За […]

Цели и специфика на хидрографските изследвания.

„Хвали морето, но стой на сушата.“ По-рано беше казано, че обекти за изучаване от хидрографията се явяват океаните, моретата, езерата и реките, и най-вече тяхното дъно и бряг. Хидрографията се е зародила като област на знания, необходими за осигуряване на мореплаването. С развитието на производителните сили са се изменили и изискванията към хидрографията, а това […]

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Който се страхува от морето, никога не пътешества.“ Осигуряването на морските съдове с препоръчителни курсове за плаване се отнася към специализираното осигуряване. Ръстът на инфлацията и свързаните с нея ръст на цените на горивата, кораборемонта, а също допълнителните разходи, предизвикани от въвеждането на по-строги правила за безопасност на мореплаването, заставят корабособствениците да обръщат по-сериозно внимание […]

Представяне на информацията за подводния релеф.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Графични способи на изобразяването на релефа. Основно средство за съхраняване и представяне на информацията за подводния релеф се явяват морските карти. Те притежават несъмнени и незаменими достойнства при традиционните решения на задачите на мореплаването, когато информацията за обкръжаващата среда се оценява непосредствено от […]