// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 41 posts

Общо морско хидрометеорологично осигуряване.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Основните видове обслужване с общо назначение се явява издаването на ежедневни хидрометеорологични бюлетини което включва: – щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ; – кратък обзор на основните характеристики на времето и състоянието на повърхността на морето; – прогнози. Щормовите предупреждения, краткия обзор на характеристиките на […]

Оперативно хидрометеорологично осигуряване.

„Имай ум, всичко останало ще дойде.“ Зони на отговорност. Към настоящия момент работят две взаимно свързани между себе си системи за морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО): едната функционира в рамките на Световната метеорологична организация (СМО), а другата функционира в рамките на международната служба ГМССБ (глобална морска система за свръзка и бедствия). С цел подготовка и издаването […]

Глобална морска система за свръзка и безопасност.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Прогнози, предупреждения, синоптични и други данни, предназначени за корабите се подготвят и се разпространяват от тази НМС, която се намира най-близо до обслужваните обекти, в съответствие с взаимните споразумения между Договарящите се правителства в рамките ГМССБ (глобалната морска система за свръзка и безопасност) са представени […]

Хидрометеорологично райониране на моретата и океаните.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Цифровия индекс, присвоен на всеки район, позволява да се съкрати и опрости текста на съобщенията, а следователно, и времето за довеждане на хидрометеорологичната информация до потребителите. Капитаните на кораби, изпращайки запитване в оперативните подразделения на НМС за получаване на хидрометеорологична информация за интересуващите ги райони от моретата и океаните, трябва […]

Сбор и разпространение на хидрометеорологични данни.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш в водата.“ Национална система за свръзка между наблюдателните платформи и прогностичните центрове се явява “Автоматизираната система за предаване на данни” (АСПД) на Ростхидромет. Сбор и разпространение на информационни данни се осъществява с помощта на арендовани от Министерството на свръзките и от собствени средства за свръзка, включващи […]

Управление на информацията за морската среда.

„Малцина знаят колко много трябва да знаем, за да знаем колко малко знаем.“ Проектът АРГО се явява международна система за наблюдение на океана в рамките на ГСНО (глобална система за наблюдение на океана) на основата на автономните океански буйове – профилометри. Концептуално проектът АРГО се базира на съществуващата мрежа за наблюдения на термичните структури на […]

Морска наблюдателна мрежа.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ Информационни сведения за хидрометеорологичното състояние и замърсяване на морската среда. Наблюдателната мрежа се състои от системи за наземни и дистанционни наблюдения. Елементи на системата за наземни наблюдения се явяват крайбрежните и островните хидрометеорологични станции и постове, корабни доброволни наблюдения по програми на СМО, кораби за времето, […]

Сътрудничество в хидрометеорологичното осигуряване.

„Малкият дъжд укротява големи ветрове.“ Международно сътрудничество в областта на морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО). Взаимодействието със задгранични организации се осъществява в съответствие със следните форми на сътрудничество: – обмен на данни със задгранични центрове и национални метеорологични системи в рамките на международното сътрудничество за прогнозиране; – двустранен обмен на данни между страните и центровете на […]

Условия за качествено хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Необходимо условие за качествено хидрометеорологично осигуряване на различните видове морските дейности се явяват ясно организираното взаимодействие на прогностичните органи с представителите на управленските структури и морските производствени организации. Редът на взаимодействие между Росхидромет и основните потребители на прогностичната продукция (Министерство на извънредните ситуации, Министерството на транспорта – морския […]

Осигуряване със спътникова информация.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Информационното осигуряване на потребителите с данни от ИСЗ се осъществява от функциониращата в Русия наземни комплекси за приемане и обработка на спътникова информация (НКПОИ). Задачата на НКПОИ се явява осигуряване на държавните органи от управлението, организациите от министерства и ведомства (Росхидромет, МО, МИС и […]