// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 35 posts

Морска наблюдателна мрежа.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ Информационни сведения за хидрометеорологичното състояние и замърсяване на морската среда. Наблюдателната мрежа се състои от системи за наземни и дистанционни наблюдения. Елементи на системата за наземни наблюдения се явяват крайбрежните и островните хидрометеорологични станции и постове, корабни доброволни наблюдения по програми на СМО, кораби за времето, […]

Сътрудничество в хидрометеорологичното осигуряване.

„Малкият дъжд укротява големи ветрове.“ Международно сътрудничество в областта на морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО). Взаимодействието със задгранични организации се осъществява в съответствие със следните форми на сътрудничество: – обмен на данни със задгранични центрове и национални метеорологични системи в рамките на международното сътрудничество за прогнозиране; – двустранен обмен на данни между страните и центровете на […]

Условия за качествено хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Необходимо условие за качествено хидрометеорологично осигуряване на различните видове морските дейности се явяват ясно организираното взаимодействие на прогностичните органи с представителите на управленските структури и морските производствени организации. Редът на взаимодействие между Росхидромет и основните потребители на прогностичната продукция (Министерство на извънредните ситуации, Министерството на транспорта – морския […]

Осигуряване със спътникова информация.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Информационното осигуряване на потребителите с данни от ИСЗ се осъществява от функциониращата в Русия наземни комплекси за приемане и обработка на спътникова информация (НКПОИ). Задачата на НКПОИ се явява осигуряване на държавните органи от управлението, организациите от министерства и ведомства (Росхидромет, МО, МИС и […]

Предупреждения за цунами.

„При буря всяко пристанище е добро.“ Службата за предупреждения за цунами (СПЦ) се явява между ведомствена функционална подсистема от единната държавна система за предупреждения за заплаха от цунами, осъществява се от центровете в системата за предупреждения за цунами на Росхидромет за взаимодействие с териториалните структури на Министерството на Извънредните ситуации и Министерството на информацията и […]

Щормови предупреждения и оповестяване.

„От малкото облаче голяма буря не може да се очаква.“ Щормовите предупреждения и оповестяването за заплаха от възникване на опасни явления (ОЯ) се изготвят по зоните на отговорност и незабавно се предават по схемата за довеждане на екстрената информация с използването на съществуващите средства и канали за свръзка. Щормовите предупреждения за ОЯ се включват в […]

Опасни природни явления.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно“ С цел предотвратяване или намаляване на материалните загуби от опасни природни явления (ОЯ) в рамките на Единната държавна система за предупреждения и ликвидацията на извънредни ситуации в Росгхидромет действа функционална под система за наблюдение и контрол за опасни хидрометеорологични и геофизични явления и замърсяване на […]

Ред за осигуряване на морските дейности.

„Навреме казаната дума е по-скъпа от злато.“ Общи положения. Морското хидрометеорологично осигуряване се осъществява на всички нива в системата – от хидрометеорологичните станции до Централния апарат. Осигуряването на централните държавни органи на властта, министерства и ведомства, се осъществява, като правило, на основата на материалите, подготвени от органите по направленията на тяхната дейност. МХМО се осъществява […]

Изисквания към морската хидрометеорологична информация.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Морската хидрометеорологична информация се дели на: – регулярна информация, издавана по постоянна оперативна основа, по предварително установен план; – епизодична информация, издавана по еднократна заявка на потребителя; – екстрена информация, свързана с издаването на щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ. Обемът на публикуваната информация и редът за предаването […]

Съдържание на хидрометеорологичните материали.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Хидрометеорологичните материали, подготвяни и издавани от прогностичните подразделения се разделят на: оперативни и режимни (климатични). Оперативните материали осветяват текущите и очакваните състояния на хидрометеорологичните условия, а режимните – главно осветяват различни характеристики на хидрометеорологичните елементи за минал период от време, тяхната изменчивост, повторяемост и вероятност […]