// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 50 posts

Северния морски път.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Особеното стратегическо значение и суровите природни условия на арктическата зона обуславят повишените изисквания към МХМО на мореплаването в Арктика, главно от които се явява осигуряването на безопасността и повишаването на ефективността на провежданите морски операции в условията на арктическа навигация. Системата на МХМО в Арктика се подразделя на […]

Ежедневни хидрометеорологични бюлетини.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Причислената информация е достъпна в операционна среда на Държано учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” и може да се предоставя на заинтересованите ползватели при заявка. Обзорът за текущата хидрометеорологична обстановка по морета и океани се помества в ежедневните хидрометеорологични бюлетини (приложение 16). Приложение 16 Раздел от ежедневния хидрометеорологичен бюлетин (текущата […]

Морско хидрометеорологично осигуряване в Световния океан.

„При буря всяко пристанище е добро.“ Териториалните управления на Хидрометеологичната служба (ХМС) осъществяват морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на Световния океан за пределите на своите зони на отговорност. Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия”, като главен институт в областта на хидрометеорологичните прогнози, подготвят и разпространяват диагностична и прогностична информация за хидрометеорологичната обстановка както от […]

Хидрометеорологично осигуряване на пристанища.

„Ако всичко можеше да се прави два пъти, всички работи биха вървели много по-добре.“ Специалното морско хидрометеорологично осигуряване (СМХМО) на пристанищата и районите на заливите включва издаването на пристанищни метеорологични бюлетини и морски материали, включващи: – крайбрежни метеорологични и морски бюлетини; – морски бюлетини за състоянието на леда, в случай на необходимост; – климатично обслужване; […]

Опасните явления – хидрометеорологически бюлетин.

„За риболов в дълбока вода са нужни умели риболовци.“ Щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се явяват съставна част от морския хидрометеорологичен бюлетин. Но, ако по прогноза се очаква ОЯ, то щормовото предупреждение трябва да бъде предавано незабавно, като не се дочаква поредното излъчване на бюлетина. Щормовите предупреждения трябва да се издават за: – тропически […]

Осигуряване в крайбрежните райони.

„Не всяко изменение е подобрение.“ Крайбрежният район на морето се отличава от откритото море с това, че тук на хидрометеорологичните процеси по-голямо влияние оказват особеностите на релефа на крайбрежието, което на свой ред се изменя под влияние на процесите, протичащи в морето и атмосферата. Добре приспособени към условията на плаване в открито море съвременните кораби […]

Хидрометеорологично осигуряване при търсене и спасяване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Важен вид на СМХМО се явява осигуряването на координационните центрове при търсене и спасяване на море информацията за времето и състоянието на повърхността на морето в района на търсене в рамките на ГМССБ. Морската хидрометеорологична поддръжка на морските операции по търсене и спасяване (ОТС) която се осъществява […]

Защита на морската среда от замърсяване.

„Дори и само признаците за добро време са приятни.“ Сред важните задачи се явяват метеорологичната и океанографска поддръжка по защитата на обкръжаващата морска среда от замърсяване на морето по пътя на предоставяне на хидрометеорологична информация от организациите, занимаващи се с работи по ликвидирането на аварийни ситуации, свързани с изхвърляне на различни замърсители в морето. За […]

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Който се страхува от морето, никога не пътешества.“ Осигуряването на морските съдове с препоръчителни курсове за плаване се отнася към специализираното осигуряване. Ръстът на инфлацията и свързаните с нея ръст на цените на горивата, кораборемонта, а също допълнителните разходи, предизвикани от въвеждането на по-строги правила за безопасност на мореплаването, заставят корабособствениците да обръщат по-сериозно внимание […]

Общо морско хидрометеорологично осигуряване.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Основните видове обслужване с общо назначение се явява издаването на ежедневни хидрометеорологични бюлетини което включва: – щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ; – кратък обзор на основните характеристики на времето и състоянието на повърхността на морето; – прогнози. Щормовите предупреждения, краткия обзор на характеристиките на […]