// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 44 posts

Хидрометеорологично осигуряване при търсене и спасяване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Важен вид на СМХМО се явява осигуряването на координационните центрове при търсене и спасяване на море информацията за времето и състоянието на повърхността на морето в района на търсене в рамките на ГМССБ. Морската хидрометеорологична поддръжка на морските операции по търсене и спасяване (ОТС) която се осъществява […]

Защита на морската среда от замърсяване.

„Дори и само признаците за добро време са приятни.“ Сред важните задачи се явяват метеорологичната и океанографска поддръжка по защитата на обкръжаващата морска среда от замърсяване на морето по пътя на предоставяне на хидрометеорологична информация от организациите, занимаващи се с работи по ликвидирането на аварийни ситуации, свързани с изхвърляне на различни замърсители в морето. За […]

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Който се страхува от морето, никога не пътешества.“ Осигуряването на морските съдове с препоръчителни курсове за плаване се отнася към специализираното осигуряване. Ръстът на инфлацията и свързаните с нея ръст на цените на горивата, кораборемонта, а също допълнителните разходи, предизвикани от въвеждането на по-строги правила за безопасност на мореплаването, заставят корабособствениците да обръщат по-сериозно внимание […]

Общо морско хидрометеорологично осигуряване.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Основните видове обслужване с общо назначение се явява издаването на ежедневни хидрометеорологични бюлетини което включва: – щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ; – кратък обзор на основните характеристики на времето и състоянието на повърхността на морето; – прогнози. Щормовите предупреждения, краткия обзор на характеристиките на […]

Оперативно хидрометеорологично осигуряване.

„Имай ум, всичко останало ще дойде.“ Зони на отговорност. Към настоящия момент работят две взаимно свързани между себе си системи за морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО): едната функционира в рамките на Световната метеорологична организация (СМО), а другата функционира в рамките на международната служба ГМССБ (глобална морска система за свръзка и бедствия). С цел подготовка и издаването […]

Глобална морска система за свръзка и безопасност.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Прогнози, предупреждения, синоптични и други данни, предназначени за корабите се подготвят и се разпространяват от тази НМС, която се намира най-близо до обслужваните обекти, в съответствие с взаимните споразумения между Договарящите се правителства в рамките ГМССБ (глобалната морска система за свръзка и безопасност) са представени […]

Хидрометеорологично райониране на моретата и океаните.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Цифровия индекс, присвоен на всеки район, позволява да се съкрати и опрости текста на съобщенията, а следователно, и времето за довеждане на хидрометеорологичната информация до потребителите. Капитаните на кораби, изпращайки запитване в оперативните подразделения на НМС за получаване на хидрометеорологична информация за интересуващите ги райони от моретата и океаните, трябва […]

Сбор и разпространение на хидрометеорологични данни.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш в водата.“ Национална система за свръзка между наблюдателните платформи и прогностичните центрове се явява “Автоматизираната система за предаване на данни” (АСПД) на Ростхидромет. Сбор и разпространение на информационни данни се осъществява с помощта на арендовани от Министерството на свръзките и от собствени средства за свръзка, включващи […]

Управление на информацията за морската среда.

„Малцина знаят колко много трябва да знаем, за да знаем колко малко знаем.“ Проектът АРГО се явява международна система за наблюдение на океана в рамките на ГСНО (глобална система за наблюдение на океана) на основата на автономните океански буйове – профилометри. Концептуално проектът АРГО се базира на съществуващата мрежа за наблюдения на термичните структури на […]

Морска наблюдателна мрежа.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ Информационни сведения за хидрометеорологичното състояние и замърсяване на морската среда. Наблюдателната мрежа се състои от системи за наземни и дистанционни наблюдения. Елементи на системата за наземни наблюдения се явяват крайбрежните и островните хидрометеорологични станции и постове, корабни доброволни наблюдения по програми на СМО, кораби за времето, […]