// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 62 posts

Единна държавна хидрографска служба на РФ.

„Ако не можеш да имаш най-доброто, използвай по най-добрия начин това, което имаш.“ Главното управление за навигация и океанография на МО на РФ се явява научно – административно учреждение на РФ. То е основано през 1827 година при Морското министерство на Русия с названието Управление на генерал хидрографа, през 1885 година е преобразувано в Главно […]

Брегова система за осигуряване на безопасност на мореплаването.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ В условията на повишена интензивност на корабоплаването и въвеждането на портови мощности, ръста на трафика на кораби, превозващи опасни товари, въпросът за създаването и поддържането на необходимото ниво на системите за осигуряване на безопасност на мореплаването (СБМ), става особено актуален. Стратегията за развитие на морската […]

Резултати и оценки за работата на радио навигацията.

„Който се бои от всяко облаче, никога не пътешества.“ Точността на определяне на мястото зависи от височината на наблюдавания геостационарен КА (при височина на наблюдение по-малка от 30 – използването не е ефективно). При приемане на данни от няколко КА НАП автоматически избира по-добрите. При наблюдението за EGNOS НАП не е приемала сигнал в Северно […]

Наблюдения за радио навигационните системи.

„Който се страхува от морето не пътешества.“ Наблюденията за РНС РСДН-20 се извършвали по целия маршрут. Резултати от наблюденията: – зоната на действие превишава заявената (в Тихия океан заявената зона е значително по-малка от фактическата); – СКП на определяне на мястото е 1,5-10 км, което съответства на заявената характеристика; – Проверена е възможността за прием […]

Изследване на навигационните системи.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Изследванията на радио навигационните системи (РНС) в условията на повишени изисквания към координатно времевото осигуряване на ВМФ се оказва едно от най-важните видове хидрографски работи. Намаляването на количеството на продължителните походи на хидрографските кораби през 2000-те години е довело до съществено съкращение на изследванията и […]

Водни маси и течения в Атлантическия океан.

„Малката лодка не носи вести от далече.“ На етап 4 в Карибско море (20-22.12.2014 г.) се наблюдава характерното вертикално разпределение на температурата, солеността и плътността на морската вода. ВПС с дебелина от 60 до 75 м има температура 28,0-28,7ºС (рис. 14). Рис. 14. Разпределение на параметрите на морската вода на ДОС № 265 в Карибско […]

Водни маси и течения в Тихия океан.

Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ В северозападната част на Тихия океан В горните слоеве (до 100-150 м) се наблюдава повърхностна северна тихоокеанска водна маса (повърхностни водни маси от далеко източните морета – това е трансформирана в конкретното море повърхностна северно тихоокеанска водна маса) със следните характеристики: температура – […]

Анализ на резултатите от океанографските наблюдения.

„Пътищата към науката за никого не са затворени.“ В Северно, Норвежко и Баренцово морета (етап1, 18-27.08.2014 г.) станциите се изпълнявали в близост до шелфа и на склона, рязко увеличаване на дълбочините в пределите на Норвежкото крайбрежие и Мурманското течение (разклонения и продължение на топлото Северно Атлантическо течение). Близо до Скандинавския полуостров на повърхността на морето […]

Океанографски изследвания по време на околосветското плаване.

„Виж, за да повярваш.“ Райони, обем и срок на работа. Задачи на океанографската група. Околосветското плаване на океанографския изследователски кораб (ОИК) „Адмирал Владимирски” било организирано от Управление по Навигация и океанография от МО в съответствие със заповед на главно командващия на ВМФ и била изпълнена от 18 август 2014 г. до 18 януари 2015 година. […]

Сведения за изучеността на Северния морски път.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ 1. Крайбрежно плаване в зоната на отговорност на ФГУП „Хидрографско предприятие”. Повечето СНО в шхерните райони (пролив Матисена) са изгасени, за което е обявено в известия до мореплавателите. Отчитайки, че значителна част от ледоразбивните проходи са били изпълнявани в условията на полярния ден, […]