// Архив

Ниво на океана

This category contains 11 posts

Какво е ниво и колебание на нивото на океана?

Ниво на океана и причини за неговото колебание. Положението на свободна повърхност на Световния океан се нарича ниво на океана и се формира от разнообразни сили, въздействащи на водните маси. Ниво на океана (морето) се нарича височината на повърхността на океана (морето), свободна от влиянието на ветрови вълни и зиб, измервано относно условен хоризонт. Ако […]