// Архив

Приложни науки

This category contains 87 posts

Изображение на земната повърхност на плоскост.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Изображение на земната повърхност на плоскост. При изобразяване на хартия повърхността на Земята и нейните части е нужно да се отчита, че по форма тя е близка до въртящ се елипсоид, а в редица случаи тя често се приема за кълбо със среден радиус 6371 км (понякога 6400 км). […]

Определяне на положението на точките на земната повърхност.

„Трудът избавя от три големи злини:скука, лоши постъпки и бедност.“ Определяне на положението на точките на земната повърхност. Физическата повърхност на нашата планета има неравности – вдълбочавания и възвишения. Поради това линиите измервани на земната повърхност, за изобразяването им на хартия, се проектират на хоризонтална плоскост. Ортогонална се нарича проекцията ab=s1 на линията от местността […]

Елементи, измервани на земната повърхност.

„Знанието и опита правят човека мъдър.“ Елементи, измервани на земната повърхност. Взаимното положение на точките на земната повърхност се определят по пътя на измерване на линиите между тях и ъглите между направленията. За измерване на линиите се използват линейни прибори (рулетки, мерни ленти, радио и светло далекомери), за измерване на ъглите – ъгломери. За съставянето […]

Понятие за формата и размерите на Земята.

„Земята се върти и ние заедно с нея.“ Понятие за формата и размерите на Земята. При решаването на редица геодезични задачи е необходимо да се знаят с висока степен на надеждност формата и размерите на Земята. Първото определяне на размерите на Земята е направил гръцкия учен Ератосфен, живял през трети век п.н.е. Неговата идея за […]

Предмет и задачи на геодезията.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Предмет и задачи на геодезията. Геодезия – това е наука за измерванията на земната повърхност. Тези измервания дават възможност да се определи формата и размерите на Земята, а също така да бъдат изобразявани отделни нейни участъци на хартия във вид на топографски карти и планове. Като наука геодезията […]

Особености на ориентирането в полет през нощта.

„Където е учението, там е и умението.“ Особености на ориентирането в полет през нощта. При общата ориентировка картата се ориентира по посоките на хоризонта и се следи линията на маршрута по нея да е паралелна на надлъжната ос на летателното средство, тоест по посока на курса. Наблюдението обикновено се води напред и в страни. Това […]

Ориентиране по карта в полет.

„Който пътешества сам, разказва после, каквото си иска.“ Ориентиране по карта в полет. Визуално ориентиране. Определянето на местоположението в полет на летателно средство по опознати на местността и на карта ориентири се нарича визуално ориентиране. На малки и пределно малки височини обикновено ориентирането се извършва с постоянно сравняване на картата с местността. Направлението на полета […]

Ориентиране през нощта и възстановяване на ориентировка.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Ориентиране през нощта и възстановяване на ориентировка. Ориентиране в районите с разрушения. Сравняването на топографската карта с местността, като правило е затруднено. Значително се усложнява определянето по карта своето местоположение и удържането на направлението на движение. За ориентиране в такива райони в допълнение към картата могат да […]

Особености на ориентирането при различни условия.

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Особености на ориентирането при различни условия. Ориентиране в гориста местност. Горите са бедни на ориентири, в тях е ограничена далечината на видимост. Това затруднява сравняването на картата с местността. За ориентири в гората могат да служат основно пътни кръстовища […]

Ориентиране на местността в движение.

„Който върви твърде бързо, и на равен път се спъва.“ Ориентиране на местността в движение. Увереното ориентиране на местността при движение по карта много зависи от подготовката към ориентирането. Подготовката към ориентирането включва избор и изучаване на маршрута, повдигането му на карта, измерване на дължината на маршрута и на отделните негови участъци, а също така […]