// Архив

Свойства на морската вода

This category contains 14 posts

Сероводород в морската вода

Сероводородът в морската вода се появява в тези случаи, когато кислородът по една или друга причина се задържа в повърхностния слой и не достига водните маси в дълбочина. Сероводород има в някои дълбоки фиорди на Норвегия, Каспийско и Черно море. В Черно море съдържанието на сероводород достига 6,5 мг/л. Вертикалното премесване е добре развито едва […]

Защо морската вода е солена?

Соленост на морската вода. Под соленост на морската вода трябва да се разбира общото тегло в грамове на всички твърди вещества, разтворени в 1000 г вода, при условие, че бромът е заменен с еквивалентно количество хлор, всички карбонати са превърнати в окиси и всички органични вещества са изгорени при температура 480ºС. Изследванията показват, че съдържанието […]

Водата като разтворител

Водата притежава забележителни свойства да разтваря различни вещества благодарение на силно изразената полярност и големия диполен момент на молекулите си. Теоретично не разтворими във водата вещества не съществуват, ако времето за това е неограничено. Поради това в природата не съществува химично чиста вода. Морската вода се отличава от водата на сушата с значително по-богатото в […]

Какъв е молекулярния стоеж на водата?

Водата се състои от 11,19% водород и 88,81% кислород, при което водорода по отношение на обема е в 2,оо285 пъти в повече от кислорода. Аномалии на водата При разглеждане на водата, като физическо тяло в нея може да се видят много особености – аномалии, отличаващи я от болшинството други физически тела. 1. От теорията е […]