// Архив

Свойства на морската вода

This category contains 15 posts

Маскировъчни свойства на морската среда.

„Вода, която може да ме удави, за мене е океан.“ Оперативната океанология, която се явява по същество инструмент за оценка на текущото и очакваното „време” в океана, в началото тя се развива едновременно в Европа и САЩ от началото на 1990-те години. Историята на нейното развитие във ВМС на САЩ е подробно изложена в „Overview […]

Биологични процеси в океана.

„Водата освежава тялото, учението – разума.“ Биологични процеси в океана. Световният океан е най-обширният биотоп на Земята, в който е съсредоточена голяма част от нейната биосфера – съвкупността от всички живи организми. Морската биосфера е възникнала милиарди години преди наземната. Тя включва в себе си растения, животни и бактерии. Водите на Световния океан са богати […]

Оптични свойства на морската вода.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Оптични свойства на морската вода. Светлинното излъчване представлява поток от електромагнитни колебания с широк диапазон на дължината на вълните от радиовълни до гама-лъчи. За океана практическо значение имат видимата част на спектъра и инфрачервените лъчи с дължина на вълната в диапазон 10-7 – 10-4 м. Част от […]

Каква е плътността и проходимостта на леда?

Плътност на леда. Плътността на морския лед се колебае в доста по-широки граници в сравнение с пресноводния и зависи от неговата температура, соленост, порестост, възраст и условията на ледообразуване. Колкото възрастта на леда е по-голяма, толкова плътността е по-малка. Порестост на леда, изразява се в проценти и характеризира отношението на обема на мехурите въздух намиращ […]

Колко е солен морския лед?

Соленост на морския лед. Под соленост на леда се разбира солеността на водата получена при топенето на леда. Морския лед, особено скоро образувалия се, представлява сам по себе си конгломерат от отделни кристали на пресния лед и течна прослойка на соления разсол, удържан от леда при замръзване на водата. Солеността на леда зависи не само […]

Какви са физичните свойства на морския лед?

Ледът трябва да се разглежда като материал, който в течение на зимата непрекъснато променя своите свойства, а следователно и своята здравина. Даже в един и същ район на едно и също място ледът през есента и пролетта на толкова се различава по своите физико механични качества, че може да се счита за съвсем различно физично […]

Кога започва топенето?

Топене на морския лед. Топенето на морския лед основно зависи от интензивността на слънчевата радиация и от отразяващата способност на неговата повърхност, като правило ледът е покрит със сняг. Прекратяването на нарастването и топенето на леда обикновено възниква преди температурата на въздуха да се повиши до точката на топене. При топене на морския лед (в […]

Кога замръзва морето?

Ледообразуване в моретата в умерените ширини. В тези ширини ледената покривка представлява сезонно явление. В открития океан на ширини по-малки от 60º (северна и южна) морския лед няма голямо значение, но за такива акватории, като Азовско, Охотско и Балтийско море той играе изключителна роля. Процесът на замръзване на солена вода със соленост до 24,695 ‰ […]

Що за процес е ледообразуването?

Ледообразуване в прясна вода. Нека разгледаме идеализираната картина на ледообразуването в пресноводен водоем. Хоризонталните премествания на вода и въздух няма да бъдат вземани под внимание. От есента към зимата повърхностния слой постепенно започва да изстива. Охлаждайки се до температурата на най-голяма плътност 4°С и ставайки по-тежък той започва да се спуска надолу, а на негово […]

Какво знаем за морския лед?

Образуване и топене на морския лед. По своите физични и механични свойства морския лед съществено се различава от пресноводния. Това различие се изразява в съдържащите се в него соли. За образуване на лед необходими и достатъчни условия се явяват загубата на топлина от водата и някакво нейно преохлаждане, а също и наличието във водата ядра […]