// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Навигация и космическо време.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Природата на космическото време (или слънчево – земната свързаност) се състои в следното. Свойствата на обкръжаващата среда в силна степен зависят от особеностите на слънчевото вълново и корпусколярно излъчване. Поради това можем да кажем, че космическото време започва на повърхността на Слънцето. Слънчевата активност […]

Навигация и космическо време.

„Дело на време не е бреме.“ Навигацията е подложена на въздействието на физическите условия, случващи се в околоземния космос. Така точността на системите за морска навигация, използващи сигнали с много ниски честоти, такива като, например, радио навигационните системи (РНС) LORAN и OMEGA, зависи от знанието на действителната височина на ниската граница на йоносферата. Бързото вертикално […]

Създаване на спътниковата радионавигационна система.

„Имаш ли цел ще намериш пътя.“ Създаването на ниско орбиталната спътникова навигационна система е била истинска революция в навигацията. За първи път корабите на Русия са могли да си определят с висока точност своето място във всяка точка на Световния океан с руска система. Благодарение на опита по създаването и използването на тази система идеята […]

Създаване на спътниковата радионавигационна система.

„Вселената се осветява от слънцето, човекът – от знанието.“ Съвременната спътникова радионавигация е била създадена с усилията на много научни учреждения и производствени предприятия в Русия, при това ролята на Института по навигация и хидрография към МО на Русия има особено значение, тъй като именно в Института се е родила тази идея и с усилията […]

Стандартни модели в океаносферата.

„Опитът няма общо училище, той учи учениците си по отделно.“ Настоящата статия се явява от части продължение и някакво развитие на друга работа, публикувана по-рано. Доколкото това е било доста отдавна, целесъобразно е за по-доброто разбиране на по нататъшното изложение да напомним някои положения, свързани на първо място с терминологията. Така, в средата на миналия […]

Системи за оперативна океанология.

„Фактът е критерий за истината.“ Към 2011 г, във ВМС на САЩ е била създадена съвременна организационна структура на системата за ХМО. Ще е полезно накратко да разгледаме нейните особености. Във ВМС на САЩ за разлика от ВМФ на Русия е била създадена пълноценна самостоятелна система за ХМО, която е способна да функционира автономно от […]

Системи за оперативна океанология.

„Очите вярват на себе си, ушите – на другите.“ Оперативна океанология е прието да се нарича дейността по извършването и обработката на систематични измервания за състоянието на морето, океана и атмосферата, а също прогнозирането на постоянна регулярна основа „времето в океана”, тоест състоянието на хидрофизичните полета в диапазоните на синоптичната и мезо мащабната изменчивост. Съответно, […]

Значение на „нула на дълбочините“ за корабоплаването.

„Правото е изкуство на доброто и справедливостта.“ Актуалността на получаване на точни данни за височинното положение на НД в коя да е точка от акваторията на корабоплаване нараства във връзка с открилата се възможност, триизмерното позициониране на кораба с помощта на успешно развиваните технологии на глобалната спътникова навигация (ГНСС), такива, например като: режима на кинематика […]

Значение на „нула на дълбочините“ за корабоплаването.

„В тъмна нощ и малкият огън свети надалеч.“ Височинната геодезична основа на хидрографската снимка на релефа на дъното се явява съществуващата или развърната мрежа от нивелачни постове (НП). Мрежата осигурява фиксирането в района на снимката отчетна повърхност за дълбочините – нула на дълбочините и отчетна повърхност за височините – нула на височините за бреговите средства […]

Автономни подводни необитаеми апарати.

„Който не е виждал ново, и на втора употреба се радва.“ При решаване на задачите на хидрографския и океанологичния мониторинг на Световния океан в интересите по осигуряване на ВМФ на хидрографската и океанологична информация значителна роля се отдава на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА), снабдени с измерителна и навигационна апаратура за сбора на информация в […]