// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Хидрометеорологично осигуряване на източните морета.

„Зиме без дрехи, а лете без хлаб не тръгвай на път.“ Морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на далекоизточните морета и северозападната част на Тихия океан се осъществява от Управление ХМО на далеко източния регион на Русия. Те подготвят издаването на следните видове информация с общо назначение: – денонощна и полу денонощна прогноза за времето […]

Определяне на мястото по направления и разстояния.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Определяне на мястото с права засечка по две направления. Същност и характеристика на способа. Същност на способа. Същността на способа се състои в едновременните измервания на две направления към обект, намиращ се в морето от брегови пункта, чиито координати са известни. За основни […]

Хидрометеорологично осигуряване на южните морета.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Хидрометеорологичното осигуряване на южните морета (Черно, Азовско, Каспийско) се осъществява по своите зони на отговорност от Северно Кавказкото управление на ХМС. За пунктовете Новоросийск и Астрахан, хидрометеорологичното осигуряване се извършва по системата НАВТЕКС на регулярна основа. Освен това на регулярна основа се извършва СМХМО на пристанищата, работите на […]

Способи за определяне на мястото.

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Основни изисквания към определянето на мястото. Хидрографските изследвания се изпълняват преимуществено с надводни кораби и катери, а също и с подводни лодки, дълбоководни и летателни апарати. За възможността по отнасяне на получаваната информация към фиксирана точка на повърхността на водната среда или в нейната дебелина е необходимо да бъдат […]

МХМО на моретата в Атлантическия океан.

„Лошите вести летят, добрите спят.“ За морското хидрометеорологично осигуряване на този регион носят отговорност Северозападните управления на ХМС. Наред с издаваната хидрометеорологична информация с общо назначение тези управление подготвят и издават специализирана информация на договорна основа. Северозападните УХМС изпълняват СМХМО на основата на стопански договори. Изпълняват се работи по привеждането на кораби по препоръчани курсове, […]

Моретата на Арктика – осигуряване.

„В училището на живота няма ваканции.“ Държавно учреждение „ААНИИ” подготвя и издава следните видове информационни процедури: – фонови дългосрочни метеорологични прогнози и уточнения към тях; – дългосрочни ледови прогнози (мартенски за първата половина на навигацията и августовски – за втората половина на навигацията) и едно уточнение (през юни) за арктическите морета (приложение 21); – дългосрочни […]

Наблюдения за колебания на нивото на морето.

„Трудът винаги дава, а мързелът само взема.“ Наблюдаваните в морето колебания на нивото са в резултат едновременно от влиянието на всички причислени по-рано процеси и поради това те се наричат сумарни. Сумарното ниво се изменя във времето и в пространството, и поради това надеждната и пълната негова оценка може да бъде получена само на основата […]

Северния морски път.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Особеното стратегическо значение и суровите природни условия на арктическата зона обуславят повишените изисквания към МХМО на мореплаването в Арктика, главно от които се явява осигуряването на безопасността и повишаването на ефективността на провежданите морски операции в условията на арктическа навигация. Системата на МХМО в Арктика се подразделя на […]

Нула на дълбочините.

„Не морето потопява корабите, а ветровете.“ За рационалния избор на повърхностно ниво, съответстващо на нулата на дълбочините е необходимо да се определят изискванията, на които то трябва да съответства. С развитието на мореплаването и на различните отрасли на икономиката, свързани с морето, а също така в процеса на усъвършенстването на методите на хидрографските изследвания тези […]

Ежедневни хидрометеорологични бюлетини.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Причислената информация е достъпна в операционна среда на Държано учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” и може да се предоставя на заинтересованите ползватели при заявка. Обзорът за текущата хидрометеорологична обстановка по морета и океани се помества в ежедневните хидрометеорологични бюлетини (приложение 16). Приложение 16 Раздел от ежедневния хидрометеорологичен бюлетин (текущата […]