// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както […]

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както и да организира режима на […]

История на фаровете по българското крайбрежие.

„Който се бои от морето, да си стои на брега.“ Известно е, че в древността са били поддържани постоянни или временни огневи стражи по най-важните в навигационно отношение точки на крайбрежието. В Черно море силна необходимост от навигационно ограждане възниква в разгара на Кримската война (1853 – 1856 г.). По това време един френски флотски […]

Държавната политика в областта на НХО на морските дейности.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ НХО на морските дейности трябва да се осъществява независимо от условията на обстановката, в условията на мирно време, в периода на нарастване на военни заплахи и военно време, осигуряване на ползвателите в единно геоинформационно пространство и регламентирани условия за достъп до геоинформационните ресурси, да е самодостатъчно, икономически целесъобразно и клиентно […]

Изисквания към информационното осигуряване на морските дейности.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Морската среда се явява източник на минерални и биологични ресурси, оказващи все по-голямо влияние на всички страни от живота на човечеството. Тя може да бъде обект на суверенни права на много държави, тъй като морската дейност се превръща в реален инструмент на социално икономическия ръст, осигуряване на отбраната и безопасността. […]

Прилежаща зона и континентален шелф на Република България.

„Умението се ражда в работата.“ Прилежаща зона. Прилежащата зона на Република България е морската ивица, която се опира до териториалното море и се разпростира на разстояние 24 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море. В прилежащата зона Република България осъществява контрол за предотвратяване нарушаването на митническите, финансовите, граничните и […]

Териториално море на Република България .

„Правото е изкуство на доброто и справедливостта.“ Териториалното море на Република България включва прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от изходните линии. За изходни линии служат линията на най-големия отлив от брега или правите линии, съединяващи двете крайни точки на заливите и пространствата, посочени в разпоредбите […]

Морските пространства на Република България.

„Начало на несъгласието е да превръщаш общото в свое.“ Морските пространства на Република България се определят с закон, чиито разпоредби определят: – правния режим на морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; – в морските пространства и вътрешните водни пътища и в пристанищата Република България упражнява суверенитет, определени суверенни права, юрисдикция и […]

Морските пространства в Черно море.

„Общото е майка на раздорите.“ Съгласно положенията на Конвенцията на ООН по морско право 1982 г. всяка крайбрежна държава се задължава да разчете и да нанесе на официални морски карти следните линии: – външната граница на териториалното море; – външната граница на прилежащата зона; – външната граница на изключителната икономическа зона; – външната граница на […]

Осигуряване на ВМФ с геопространствена информация.

„На малка лодка по-голямо езеро не се плава.“ Ще разгледаме проблема, свързан с осигуряване на органите на управление на ВМФ с различна разчетна картометрическа информация. Тя напълно се определя от специфическите особености на аритметическите изчисления на ЕИМ. Широко е разпространено мнението, че ЕИМ изпълняват аритметическите операции приблизително с някаква известна погрешност, което се явява опасно […]