// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Оперативно хидрометеорологично осигуряване.

„Имай ум, всичко останало ще дойде.“ Зони на отговорност. Към настоящия момент работят две взаимно свързани между себе си системи за морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО): едната функционира в рамките на Световната метеорологична организация (СМО), а другата функционира в рамките на международната служба ГМССБ (глобална морска система за свръзка и бедствия). С цел подготовка и издаването […]

Класификация и описание на морските брегове.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Характерен външен и най-млад облик на подводния релеф се явява бреговата линия. Брегова линия се нарича границата, по която водната повърхност се пресича със сушата. Положението на бреговата линия не остава неизменно. Ако даже не се отчитат тектоничните колебания, то известни кратковременни премествания на бреговата […]

Глобална морска система за свръзка и безопасност.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Прогнози, предупреждения, синоптични и други данни, предназначени за корабите се подготвят и се разпространяват от тази НМС, която се намира най-близо до обслужваните обекти, в съответствие с взаимните споразумения между Договарящите се правителства в рамките ГМССБ (глобалната морска система за свръзка и безопасност) са представени […]

Характерни форми на подводния релеф.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Най-известна е преходната зона в западната част на Тихия океан. Структурно тя се състои от три части: котловина на окрайното море, островна дъга и дълбоководния океански жлеб. Земната кора, постилащата котловина на окрайните морета и дълбоководните жлебове се отличават само с наличието на по-мощен […]

Хидрометеорологично райониране на моретата и океаните.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Цифровия индекс, присвоен на всеки район, позволява да се съкрати и опрости текста на съобщенията, а следователно, и времето за довеждане на хидрометеорологичната информация до потребителите. Капитаните на кораби, изпращайки запитване в оперативните подразделения на НМС за получаване на хидрометеорологична информация за интересуващите ги райони от моретата и океаните, трябва […]

Подводна окрайнина на материците.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Подводната окрайнина на материците заема 22,6% от площта на Световния океан и, на свой ред, се дели на шелф, материков склон и материково подножие. Шелфът, или материково плитководие, представлява плитководна равнина и в повечето случаи продължава прилежащите към брега наземните равнини. За граница на шелфа […]

Сбор и разпространение на хидрометеорологични данни.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш в водата.“ Национална система за свръзка между наблюдателните платформи и прогностичните центрове се явява “Автоматизираната система за предаване на данни” (АСПД) на Ростхидромет. Сбор и разпространение на информационни данни се осъществява с помощта на арендовани от Министерството на свръзките и от собствени средства за свръзка, включващи […]

Класификация на формите на подводния релеф.

:Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Разчлененост на земната кора. Външна представа за релефа ние получаваме, наблюдавайки неравностите на повърхността на земята. Такива неравности се проявяват в хоризонтална и вертикална плоскости и поради това са получили названието хоризонтална и вертикална разчлененост на релефа. В повседневната практика при оценка, сложността на релефа се ограничава […]

Управление на информацията за морската среда.

„Малцина знаят колко много трябва да знаем, за да знаем колко малко знаем.“ Проектът АРГО се явява международна система за наблюдение на океана в рамките на ГСНО (глобална система за наблюдение на океана) на основата на автономните океански буйове – профилометри. Концептуално проектът АРГО се базира на съществуващата мрежа за наблюдения на термичните структури на […]

Процесите при образуването на релефа.

„Неизвестното е повече от известното.“ Едно от фундаменталните достижения на геоморфологията се явява учението за релефообразуващите процеси. Същността на това учение се състои в разкриването на явления, служещи като непосредствена причина за възникването и развитието на различните форми на релефа. За разбирането на процесите по образуването на релефа на океанското дъно се налага да се […]