// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Тълковен речник (Абревиатури)

(G; H; I; J; K; L;) GAST – Greenwich Apparent Sideral Time – Гринуичко истинно звездно време. GBF/DIME – Geographic Base File/Dual Independant Map Encoding – см. GBG/DIME. GCP – Ground Control Point – опознаватели – опознаватели на снимките и картите с цел тяхното привързване и трансформиране. GDF – Geographic Data File – предложения към […]

Тълковен речник (Абревиатури)

(A; B; C; D; E; F;) A – Azimuth – азимут. ACS – 1. Automated Cartographic System – автоматизирана картографска система, АКС, син. CAM (2), AMS; – 2. Advanced Cartographic System – подобрена картографска система. A/D – Analog/Digital – аналогово цифрова. ADF – Automatic Direction Finding – автоматично определено направление. ADR – Analog Digital Recorder […]

Институт за навигация и хидрография на Русия.

„Целта на всяка борба е победата.“ История на държавния научно – изследователски навигационно – хидрографски институт на МО на РФ. Началото на работата на Института се отнася към 1939 г., когато с заповед на народния комисар на ВМФ от 10.03.1939 г. на базата на научно изследователското бюро на Хидрографското управление на РК на ВМФ бил […]

Контрол на качеството на хидрологичните данни.

„Всяко умение се постига с труд.“ В съответствие с концепцията за построяване на Единна система за информация за обстановката в Световния океан трябва да има разработена технология за управление на океанографските данни, осигуряваща тяхното дълговременно и гарантирано съхраняване, както и тяхното оперативно предоставяне. При това океанографската информация предавана на ползвателите, предварително трябва да е преминала […]

Общи изисквания към осигуряването на ВМФ.

„Знанието е светлина, показваща пътя във всяка работа.“ Изисквания към навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Към навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се предявяват следните основни изисквания: – предварително провеждане; – непрекъснатост и устойчивост; – скритост; – действие по цялата дълбочина на отговорния район; – надеждност и точност; – оперативност; – способност да се […]

Същност, цели и задачи на осигуряването на ВМФ.

„Трябва да вземеш ползата заедно със задълженията.“ Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се организира и провежда с цел създаване на благоприятна в навигационно хидрографско и хидрометеорологично отношение обстановка за безопасно корабоплаване и използване на въоръжението и военно техническите средства. Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се осъществява непрекъснато в мирно и военно време. Крайният резултат от […]

„Осигуряване“ на ВМФ.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване (НХХМО) на ВМФ се явява вид бойно осигуряване на флота. Самата дума „осигуряване” предполага наличието на няколко „продукта”, предоставяни на осигурявания обекта, тоест на флота, а също на структурите, извършващи осигуряване. „Продукт” в разглеждания случай се явява навигационната, хидрографската […]

Обработка и изобразяване на морските дънни грунтове.

„Морето е полето на рибаря.“ Първична обработка на резултатите от морската грунтова снимка на кораба. Пробите от дънния грунт се подлагат на първична и лабораторна обработка. Първичната обработка се извършва на кораба и включва описание на грунта, подбиране на влажни проби и подбиране на образци за лабораторен анализ. Описанието на грунта се изпълнява веднага след […]

Извършване на морска грунтова снимка.

„Не говори, каквото знаеш, но знай какво говориш.“ Методи и средства за изучаване на морските дънни грунтове. За изучаване на морските дънни грунтове се използват преки и коствени методи. Същност на преките методи се състои в непосредствен анализ на пробите от дънния грунт, за вземането на които се използват различни механични устройства, обединени от общ […]

Характеристика и класификация на морските дънни грунтове.

„Делото – на познавача, желязото – на ковача.“ Общи положения. Дънен грунд се нарича всеки природен материал, представляващ повърхност на дъното на океаните и моретата. Свойствата на дънните грунтове оказват съществено влияние на използването на техническите средства и оръжията на военно морския флот, а също и на безопасността на мореплаването. Сведенията за дъните грунтове се […]