// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Моретата на Арктика – осигуряване.

„В училището на живота няма ваканции.“ Държавно учреждение „ААНИИ” подготвя и издава следните видове информационни процедури: – фонови дългосрочни метеорологични прогнози и уточнения към тях; – дългосрочни ледови прогнози (мартенски за първата половина на навигацията и августовски – за втората половина на навигацията) и едно уточнение (през юни) за арктическите морета (приложение 21); – дългосрочни […]

Наблюдения за колебания на нивото на морето.

„Трудът винаги дава, а мързелът само взема.“ Наблюдаваните в морето колебания на нивото са в резултат едновременно от влиянието на всички причислени по-рано процеси и поради това те се наричат сумарни. Сумарното ниво се изменя във времето и в пространството, и поради това надеждната и пълната негова оценка може да бъде получена само на основата […]

Северния морски път.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Особеното стратегическо значение и суровите природни условия на арктическата зона обуславят повишените изисквания към МХМО на мореплаването в Арктика, главно от които се явява осигуряването на безопасността и повишаването на ефективността на провежданите морски операции в условията на арктическа навигация. Системата на МХМО в Арктика се подразделя на […]

Нула на дълбочините.

„Не морето потопява корабите, а ветровете.“ За рационалния избор на повърхностно ниво, съответстващо на нулата на дълбочините е необходимо да се определят изискванията, на които то трябва да съответства. С развитието на мореплаването и на различните отрасли на икономиката, свързани с морето, а също така в процеса на усъвършенстването на методите на хидрографските изследвания тези […]

Ежедневни хидрометеорологични бюлетини.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Причислената информация е достъпна в операционна среда на Държано учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” и може да се предоставя на заинтересованите ползватели при заявка. Обзорът за текущата хидрометеорологична обстановка по морета и океани се помества в ежедневните хидрометеорологични бюлетини (приложение 16). Приложение 16 Раздел от ежедневния хидрометеорологичен бюлетин (текущата […]

Ниво на морето.

„В училището на живота няма ваканции.“ Основни понятия и определения. При снимка на релефа е необходимо да се определя не само плановото, но и височинното положение на точките от земната повърхност. Височината на коя да е точка, отчитана от приетата нула на височините по нормалата към референц – елипсоида се нарича абсолютна. В Русия, например, […]

Морско хидрометеорологично осигуряване в Световния океан.

„При буря всяко пристанище е добро.“ Териториалните управления на Хидрометеологичната служба (ХМС) осъществяват морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на Световния океан за пределите на своите зони на отговорност. Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия”, като главен институт в областта на хидрометеорологичните прогнози, подготвят и разпространяват диагностична и прогностична информация за хидрометеорологичната обстановка както от […]

Морски пунктове на плановата основа.

„Където има желание, има и път.“ Предназначението на морските опорни пунктове е аналогично на бреговите и се състои в продължително съхранение и предаване на координатите към потребителите, извършващи някакви работи (в дадения случай в океана). Конструктивно всеки пункт се състои от два обезателни елемента: център и знак. Центърът трябва да съхранява неизменното положението на пункта […]

Хидрометеорологично осигуряване на пристанища.

„Ако всичко можеше да се прави два пъти, всички работи биха вървели много по-добре.“ Специалното морско хидрометеорологично осигуряване (СМХМО) на пристанищата и районите на заливите включва издаването на пристанищни метеорологични бюлетини и морски материали, включващи: – крайбрежни метеорологични и морски бюлетини; – морски бюлетини за състоянието на леда, в случай на необходимост; – климатично обслужване; […]

Координатни системи, използвани в хидрографията.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ В хидрографията са най-използвани географските и правоъгълните координати. При решаването на отделните въпроси се използват също така геоцентричните и полярните координати. Географската координатна система се оказала най-универсалната и поради това тя широко се използва при решаването на теоретични и практически задачи. В качеството на координатни линии тук се […]