// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Морска наблюдателна мрежа.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ Информационни сведения за хидрометеорологичното състояние и замърсяване на морската среда. Наблюдателната мрежа се състои от системи за наземни и дистанционни наблюдения. Елементи на системата за наземни наблюдения се явяват крайбрежните и островните хидрометеорологични станции и постове, корабни доброволни наблюдения по програми на СМО, кораби за времето, […]

Подводен релеф.

„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“ Релеф се нарича съвкупност от неравностите на земната повърхност, различни по очертания, размери, произход, възраст и история на развитие. Релефът на един или друг участък се формира от многократното редуване и повтарящи се различни по размери и външен вид форми. Форми на релефа се наричат […]

Сътрудничество в хидрометеорологичното осигуряване.

„Малкият дъжд укротява големи ветрове.“ Международно сътрудничество в областта на морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО). Взаимодействието със задгранични организации се осъществява в съответствие със следните форми на сътрудничество: – обмен на данни със задгранични центрове и национални метеорологични системи в рамките на международното сътрудничество за прогнозиране; – двустранен обмен на данни между страните и центровете на […]

Реките.

„Всичко, което има начало, ще има и край.“ Реки се наричат естествени водни потоци с значителни размери, постоянно течащи в разработени от тях русла и захранващи се за сметка на стока от техните басейни. По протяжност, размери и водоносност се подразделят на главни и притоци. Река, вливаща се в океана (море, езеро) и приемаща по […]

Условия за качествено хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Необходимо условие за качествено хидрометеорологично осигуряване на различните видове морските дейности се явяват ясно организираното взаимодействие на прогностичните органи с представителите на управленските структури и морските производствени организации. Редът на взаимодействие между Росхидромет и основните потребители на прогностичната продукция (Министерство на извънредните ситуации, Министерството на транспорта – морския […]

Езера и водохранилища.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Езерото се състои от два основни елемента: котловина и водна маса. Езера се наричат естествени водоеми, нямащи непосредствена връзка с океаните. Общата площ на езерата на Земята е около 2,7 млн. км² (1,8% от общата площ на сушата). Котловина, запълнена с вода се нарича […]

Осигуряване със спътникова информация.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Информационното осигуряване на потребителите с данни от ИСЗ се осъществява от функциониращата в Русия наземни комплекси за приемане и обработка на спътникова информация (НКПОИ). Задачата на НКПОИ се явява осигуряване на държавните органи от управлението, организациите от министерства и ведомства (Росхидромет, МО, МИС и […]

Световния океан – характеристика и подразделяне.

„Ако го пратиш на реката, няма да намери вода.“ Световния океан заема площ, равна на 361,3 млн. км², което представлява 70,8% от повърхността на нашата планета. Важна морфологична особеност на Световния океан се състои в непрекъснатото му простиране. В южното полукълбо между паралелите 35° и 70° ю.ш. океанът заема 95,5% от повърхността на земното кълбо […]

Предупреждения за цунами.

„При буря всяко пристанище е добро.“ Службата за предупреждения за цунами (СПЦ) се явява между ведомствена функционална подсистема от единната държавна система за предупреждения за заплаха от цунами, осъществява се от центровете в системата за предупреждения за цунами на Росхидромет за взаимодействие с териториалните структури на Министерството на Извънредните ситуации и Министерството на информацията и […]

Произход на океаните.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Обща характеристика на хидросферата. Основен обект на изучаване от хидрографията се явява хидросферата, под която се разбира прекъсващата се обвивка на Земята, разположена между атмосферата и твърдата земна кора (литосферата) и представляваща сама по себе си съвкупност от водите на океаните, моретата и повърхностните води на […]