// Архив

Климат

This category contains 10 posts

Причини за изменение на климата на Земята.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Причини за изменение на климата на Земята. Съществува представа, че настоящите промени в климата се дължат не само на природни причини, но и на човека. И действително съвременната антропогенна дейност е съизмерима с дейността на стихийните природни процеси. В настоящия момент е изкривена естествената отражателна способност на Земята […]

Влияние на океана върху климата на Земята.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Влияние на океана върху климата на Земята. Климатът на планетата Земя е статистическа съвкупност от физически състояния на климатичната система за период от 3 десетилетия. За този период физическите състояния се характеризират с относително стабилни представителни средни параметри – температура, атмосферно налягане, валежи облачност и др. […]

Какви фактори могат да предизвикат изменения на климата?

Антропогенното въздействие на климата може да бъде преднамерено или непреднамерено и е свързано с човешката дейност, преследвайки съвсем други цели. Природните фактури въздействащи на климата могат да бъдат разделени на няколко групи: астрономични, геофизични и метеорологични. Астрономичните фактори включват радиация на Слънцето, положение и движение на Земята в слънчевата система, наклон на оста на въртене […]

Какви са значенията на метеорологичните величини?

Какви са средни значения на метеорологичните величини? Установено е, че северното полукълбо е по-топло в сравнение с южното. В северното полукълбо средната температура на нивото на метеорологична станция, тоест на 2 м от земната повърхност, през януари е 9ºС, юли 22,4ºС, годишна 15,2ºС, а в южното тя през януари е 16,4ºС, юли 11,4ºС, а годишната […]

Какво наричаме климатичен справочник?

Климатичните справочници са източник на информация за климата за тази или онази местност. Те съдържат усреднени и обобщени за дълъг период на наблюдение цифрови данни за основните метеорологични величини, а също така пределните им максимални и минимални значения, характеризиращи тяхното състояние и колебания за денонощие, месец и сезон. От климатични данни се нуждаят на практика […]

Какви биват геоботаничните зони на Земята?

Какви са обективните показатели за различните геоботанични зони на Земното кълбо? Независимо, че само по себе си разпределението на растителността по повърхността на земното кълбо е убедителен довод за разделянето на геоботаничните зони (тундра, гори, степ, полупустиня и пустиня) за всяка от тях могат да се укажат и количествени критерии, характеризиращи техните климатични особености, които […]

Какви са отличителните черти на континенталния климат?

Какво е континентален климат? Голямата амплитуда на колебание на температурата между зимата и лятото може да се определи, като основна черта на континенталния климат. В умерените ширини континенталния климат се отличава с голямата суровост на зимата и по-горещото лято в сравнение с климата по морското крайбрежие или океанските острови. Втората отличителна черта на континенталния климат […]

Как се определя класификацията на климата?

Класификация на климата. Има няколко класификации на климата: строго научна и подробна класификация за цялото земно кълбо; класификация за отделни географски райони и даже за отделни страни. Най-опростената и известна класификация от която се ползват болшинството хора, независимо, че не е официална призната и не се отличава с пълнота е следната: климатът се определя като […]

От какво се определя разнообразието на климата на Земята?

Климатът се явява една от физико географските характеристики на местността и по този начин той се определя преди всичко от географското положение на последната, тоест ширината, разпределението на сушата и морето, характера на сушата. В формирането на климата на която и да е местност, голяма роля играе нейната надморска височина, а за климата на морското […]

Каква е разликата между „време“ и „климат“?

Изключително голямо е разнообразието на условията на времето, срещащи се по нашата планета. Във коя да е нейна точка, времето се мени – и в течение на годината, от месец в месец, от сезон в сезон, и в различните години то не е еднакво. Ако се вгледаме във времето, наблюдавайки определена местност в продължение на […]