// Архив

Времето и Океана

This category contains 12 posts

Защита на бреговете и населените пунктове.

„Само глупакът е винаги прав.“ Защита на бреговете и населените пунктове. Крайбрежните територии и намиращите се на тях населени пунктове и стопански обекти са силно подложени на въздействието на такива хидрологични фактори, като ниво на морето, цунами, ветрови вълни и течения, щормови нагони, силен прибой и други. Разработването на мероприятия по защитата на бреговете и […]

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване. Надеждно планиране и осъществяване на транспортни операции в зимно време в замръзващи не арктически морета и моретата в Арктика, както и в устията на реките на арктическия басейн е невъзможно без хидрометеорологично и ледово осигуряване. Такова осигуряване позволява правилно да се оцени навигационната […]

Обекти на морското хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Обекти на морското хидрометеорологично осигуряване. Мореплаване и морски риболов – традиционни видове дейности на човека в морето и океана. През последните години е започнало активно да се експлоатират енергийните ресурси на шелфа на морето и океана – разузнаване на местата с залежи на газ и нефт, както и […]

Значение на Хидрометеорологичното осигуряване.

„Всичко си има причина. Значение на Хидрометеорологичното осигуряване. Значението на Световния океан като транспортна артерия и източник на огромни запаси от енергийни, минерални, биологични, химически, хранителни и други ресурси, които днес активно се експлоатират от цялото световно общество, да се преоцени е невъзможно и в бъдеще то само ще нараства. Значителна част от световните запаси […]

Що за явление е апвелинга?

„Състоянието, в което се оказваме е неизбежно, затова не трябва да се тревожим.“ Какво е апвелинг? Апвелинг се нарича издигането на води от дълбочина в моретата и океаните, предизвикващи значително охлаждане повърхностните води. Различават се два типа апвелинг, в прибрежени морски райони и в открития океан. Прибрежния апвелинг е непосредствено свързан с метеорологичните условия, който […]

Могат ли измененията на времето да влияят на фауната в океана?

„В къщи се опирай на родителите, навън – на приятелите. Не общувай с този, чийто характер, род и сила са ти неизвестни.“ Тропическите циклони, сред които особено място заемат тайфуните в западната част на Тихия океан, остават следа след себе си не само на повърхността на океана, но и на дълбочина от половин километър, при […]

Кой на кого влияе?

„Скорпионът жили не от лоши чувства, а по природа. Жена, имаща любовници и жена, облизваща пяната от млякото, никога няма да се отучат от това.“ Съществува ли връзка между морските течения и режимът на вятъра? Безусловно съществува, макар и да не е винаги явно изразена. Има в океана мощни течения, чийто направление почти точно съвпада […]

Кога вълнението е най-силно?

„Почти успехът прилича на успеха, но той не е дори начало на успеха; почти несполуката прилича на несполуката, но тя не е дори начало на несполуката. Заблудата се поражда от подобието. Границите на подобието са неразличими, но оня който ги вижда няма да се бои от нещастие отвън, няма и да се радва на вътрешното […]

Как се образува морския лед?

„Не гледай кой говори, а слушай какво казва. Не повтаряй всичко, което си чул.“ Как се образува морския лед? Образуването на морския лед започва с появата на ледени кристали, както на повърхностния слой на морска вода, така и в дълбочина, когато нейната температура при обичайната й соленост от 35‰ пада до – 1,91ºС. Между кристалите […]

Зависи ли температурния режим на атмосферата от океана?

„Старай се да спечелиш и от неуспеха. Умният се надява на делата си, глупавият просто се надява.“ Какво е влиянието на океана върху температурния режим на атмосферата? Световния океан се явява устойчиво работещ нагревател на земната атмосфера. Неговата повърхност отразява незначителна част от падащите на Земята слънчеви лъчи, като по-голямата част от слънчевата топлина се […]