// Архив

Времето и Океана

This category contains 38 posts

Оптимална система за хидрометеорологично осигуряване на ВМФ.

„Не морето погубва, а незнанието за идващата буря.“ Както вече беше споменато, в рамките на разглежданото направление били изучавани и няколко частни проблема. Ще разгледаме хода на изследванията по всеки от тях. Работата по построяването на подсистема за осветяване на хидрометеорологичната обстановка в океаните и нейните елементи започнала през 50-те години, когато пристъпили към изследване […]

Система за хидрометеорологично осигуряване на ВМФ.

„На война знанието носи повече полза от силата.“ Системата на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) на ВМФ се явява под система на бойното управление на флота. Нейната функция се състои в изработка на информация за средата и предоставянето на тези данни на органите за управление, на корабите и частите. Най-ценната по вид информация за средата се явяват […]

Универсалност на ГИС в морското осигуряване.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ ГИС в картографията. Макар геоинформационните технологии и да не са предназначени за производство на електронни цифрови карти, предвид широките технологични възможности на програмното осигуряване ГИС най-широко се използват именно в картографската дейност. В началото на 90-те години Картографска фабрика ВСЕГЕИ използва ГИС при […]

Универсалност на ГИС в информационното осигуряване.

„Парите похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Мониторинг на природната среда. През 1991 година правителствата на Дания и Швеция са създали съвместно агентство, отговарящо за проектирането и реализацията на проекта за мониторинг на природната среда. Агентството е поставило пред Датския хидравличен институт (DHI) и Института за качеството на водата (VKI) задачата по създаване и […]

Ролята на държавата в изучаването на Световния океан.

„Пасажерът не управлява лодката.“ Изучаване на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интерес на флота. Успешните действия на силите на флота, ефективността на използването на оръжията и безопасността на плаване в значителна степен зависи от отчета на влиянието на външната среда. Изучаването на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интересите на навигационно – хидрографското и хидрометеорологично осигуряване […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Вятарът трябва да е много лош, за да не е от полза за никого.“ В условията на изменение на климата, когато в редица райони се отбелязва повишаване на повторяемостта и интензивността на опасни хидрометеорологични явления, справочните пособия, използвани при проектиране на кораби и обекти от инфраструктурата на морския транспорт, могат да бъдат допълнени със специални […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ На основата на анализа на достъпните нормативни документи в областта на безопасност на мореплаването, по-долу са представени механизмите на влияние на средата на кораба и обектите от инфраструктурата на морския транспорт, за обектите са приведени резултати от обобщените сведения за състава на опасните за мореплаването процеси и явления. […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Няма правило без изключение.“ Интензивното усвояване на континенталния шелф и склона на Световния океан, в това число и на сурови и малко изучени по-рано райони на океана и свързаното с това разширяване на зоните и повишаване на интензивността на мореплаването е довело към ожесточаване на изискванията и появяването на нови подходи за отчитане на хидрометеорологичните […]

Корабни хидрометеорологични станции.

„На голям кораб – голямо плаване.“ Съвременното състояние на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) се характеризира с постоянен ръст на изискванията към количеството на измерените хидрометеорологични параметри, точност на измерванията, формите на представяне и оперативност на довеждането на необходимата информация до командването, щабовете и хидрометеорологични центрове, а също така непосредствено до силите на флота в интерес на […]

Хидрометеорология и синергетика.

„Питайте природата, тя пази всички истини и на вашите въпроси ще ви отговори непременно и удовлетворително.” Ф. Бекон Разгледани са някои перспективи за прилагането на синергетичния подход в изследванията на океана и атмосферата. Приведени са примери за хидрометеорологични явления и процеси, в които присъства само организация на частиците на средата. Предложен е път за изследване […]