// Архив

Времето и Океана

This category contains 34 posts

Ролята на държавата в изучаването на Световния океан.

„Пасажерът не управлява лодката.“ Изучаване на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интерес на флота. Успешните действия на силите на флота, ефективността на използването на оръжията и безопасността на плаване в значителна степен зависи от отчета на влиянието на външната среда. Изучаването на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интересите на навигационно – хидрографското и хидрометеорологично осигуряване […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Вятарът трябва да е много лош, за да не е от полза за никого.“ В условията на изменение на климата, когато в редица райони се отбелязва повишаване на повторяемостта и интензивността на опасни хидрометеорологични явления, справочните пособия, използвани при проектиране на кораби и обекти от инфраструктурата на морския транспорт, могат да бъдат допълнени със специални […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ На основата на анализа на достъпните нормативни документи в областта на безопасност на мореплаването, по-долу са представени механизмите на влияние на средата на кораба и обектите от инфраструктурата на морския транспорт, за обектите са приведени резултати от обобщените сведения за състава на опасните за мореплаването процеси и явления. […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Няма правило без изключение.“ Интензивното усвояване на континенталния шелф и склона на Световния океан, в това число и на сурови и малко изучени по-рано райони на океана и свързаното с това разширяване на зоните и повишаване на интензивността на мореплаването е довело към ожесточаване на изискванията и появяването на нови подходи за отчитане на хидрометеорологичните […]

Корабни хидрометеорологични станции.

„На голям кораб – голямо плаване.“ Съвременното състояние на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) се характеризира с постоянен ръст на изискванията към количеството на измерените хидрометеорологични параметри, точност на измерванията, формите на представяне и оперативност на довеждането на необходимата информация до командването, щабовете и хидрометеорологични центрове, а също така непосредствено до силите на флота в интерес на […]

Хидрометеорология и синергетика.

„Питайте природата, тя пази всички истини и на вашите въпроси ще ви отговори непременно и удовлетворително.” Ф. Бекон Разгледани са някои перспективи за прилагането на синергетичния подход в изследванията на океана и атмосферата. Приведени са примери за хидрометеорологични явления и процеси, в които присъства само организация на частиците на средата. Предложен е път за изследване […]

Свръх дългосрочни прогнози за времето.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Не традиционен метод за свръх дългосрочни прогнози на температурата на въздуха, валежите и други геофизични елементи. Анализът на съществуващите методи за дългосрочни прогнози за времето и изменението на климата е показал, че тяхната оправдаваемост (сбъдване) все още е недостатъчно висока и вече много години почти не се изменя. […]

Метеорологична радиолокация за осигуряване на флота.

„Малката лодка не носи вести от далече.“ Използване на метеорологичната радиолокация за хидрометеорологично осигуряване на флота. Основни задачи на хидрометеорологичното осигуряване на силите на флота се явяват: подготовка и предаване на данни в системата за управление на кораба за фактическата и очакваната хидрометеорологичната обстановка, оповестяване и предупреждение за опасни и особено опасни метеорологични явления. Най-високи […]

Средства за океанографски изследвания. Част 4

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Особености при проектиране на отделните типове кораби. Понастоящем, в връзка с бурното развитие на автоматизираните океанографски комплекси, не е възможно точно да се определи, къде свършва корабът и къде започва научно – изследователския комплекс. Независимо от това мореходните и маневрените качества на кораба, […]

Средства за океанографски изследвания. Част 3

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Организация на експлоатация на корабите за навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване (НХХМО). При експлоатация на корабите, преди изпълнението на поставените задачи по НХХМО, екипажът на всеки кораб трябва да премине специална подготовка, която се определя от „Курс за подготовка на корабите за навигационно и хидрографско осигуряване […]