// Архив

Времето и Океана

This category contains 8 posts

Що за явление е апвелинга?

„Състоянието, в което се оказваме е неизбежно, затова не трябва да се тревожим.“ Какво е апвелинг? Апвелинг се нарича издигането на води от дълбочина в моретата и океаните, предизвикващи значително охлаждане повърхностните води. Различават се два типа апвелинг, в прибрежени морски райони и в открития океан. Прибрежния апвелинг е непосредствено свързан с метеорологичните условия, който […]

Могат ли измененията на времето да влияят на фауната в океана?

„В къщи се опирай на родителите, навън – на приятелите. Не общувай с този, чийто характер, род и сила са ти неизвестни.“ Тропическите циклони, сред които особено място заемат тайфуните в западната част на Тихия океан, остават следа след себе си не само на повърхността на океана, но и на дълбочина от половин километър, при […]

Кой на кого влияе?

„Скорпионът жили не от лоши чувства, а по природа. Жена, имаща любовници и жена, облизваща пяната от млякото, никога няма да се отучат от това.“ Съществува ли връзка между морските течения и режимът на вятъра? Безусловно съществува, макар и да не е винаги явно изразена. Има в океана мощни течения, чийто направление почти точно съвпада […]

Кога вълнението е най-силно?

„Почти успехът прилича на успеха, но той не е дори начало на успеха; почти несполуката прилича на несполуката, но тя не е дори начало на несполуката. Заблудата се поражда от подобието. Границите на подобието са неразличими, но оня който ги вижда няма да се бои от нещастие отвън, няма и да се радва на вътрешното […]

Как се образува морския лед?

„Не гледай кой говори, а слушай какво казва. Не повтаряй всичко, което си чул.“ Как се образува морския лед? Образуването на морския лед започва с появата на ледени кристали, както на повърхностния слой на морска вода, така и в дълбочина, когато нейната температура при обичайната й соленост от 35‰ пада до – 1,91ºС. Между кристалите […]

Зависи ли температурния режим на атмосферата от океана?

„Старай се да спечелиш и от неуспеха. Умният се надява на делата си, глупавият просто се надява.“ Какво е влиянието на океана върху температурния режим на атмосферата? Световния океан се явява устойчиво работещ нагревател на земната атмосфера. Неговата повърхност отразява незначителна част от падащите на Земята слънчеви лъчи, като по-голямата част от слънчевата топлина се […]

Защо състоянието на времето зависи от океана?

„Всеки има толкова грижи, колкото може да носи. Този, който иска спокойствие, винаги трябва да е глух, сляп и ням.“ Защо дългосрочното прогнозиране на времето е свързано със състоянието на океана? До толкова, до колкото топлинните запаси на атмосферата са относително не големи, то и така наречената топлинна памет на атмосферата не е голяма, тоест […]

Какво знаем за „белите дробове“ на нашата планета?

„Виждащият не пита слепия. Немият не може да учи глухия.“ Световния океан представлява сам по себе си не само колосален резервоар за вода, но е огромно хранилище на запас от топлина, постоянно постъпваща в атмосферата и е най-големия фактор за определяне на времето на Земята. Освен това, морската (океанската) вода активно поглъща въглеродния двуокис, съдържащ […]