// Архив

Животните и растенията

This category contains 18 posts

Дишат ли растенията?

Да, дишат и при това, както и животните, използват кислорода от въздуха, преработвайки го от въглероден двуокис, които те „издишват”. Освен това при дневна светлина под действието на слънчевите лъчи в листата протичат процеси, обратни на дишането – съединения на водата с въглеродния двуокис и образувания въглехидрат, а също и кислорода се отделят във въздуха. […]

Могат ли растенията да предсказват времето?

Има ли растения, които да са способни да „сигнализират” за изменения на времето? Много растения активно реагират на изменението на осветеността. В повечето случаи към страната на осветяване са обърнати техните цветове, дори някои от тях „проследяват” слънцето при неговото движение по небосвода (например, слънчогледа). Други пък реагират на положението на слънцето посредством своите листа, […]

Могат ли живите организми да съществуват в ледовете?

Могат. В периода на полярния ден в ледовете на Арктика и Антарктида и през лятото в планинските страни може да се наблюдават прослойки с розов цвят. Това означава, че под въздействието на слънчевите лъчи се развиват микроорганизми, оцветявайки леда в розов тон. В ледниците в планинските райони могат да бъдат открити повече от петдесет различни […]

Могат ли чайките да предсказват времето?

Възможно ли е по поведението на чайките да се съди за предстоящи изменения на времето? В действителност чайките наистина реагират на измененията на времето. Възможно е, това да се обяснява с особеностите на строежа на техните тела: техните кости са тръбовидни, кухи от вътре, чувствителни към изменение на атмосферното налягане и то действа по същия […]

Защо при лошо време мирише на …?

  Защо преди настъпването на лошо време от каналите и блатата започва да се разнася лоша миризма и се чува бълбукане? Лошото време се пренася от циклоните, а те като правило се съпровождат със значително понижение на атмосферното налягане. Във водоемите при това се повишава нивото на водата, от почвата излизат на повърхността натрупалите се […]

Ветропоказател!

Поради каква причина един от най-древните метеорологични прибори – ветропоказателят е фигура на петел? В английския език такъв ветропоказател носи названието „петел показващ вятъра” (weathercock). В Европа има обичай да се украсява указателят за посоката на вятъра с фигурата на петел. Този обичай води началото си от IX век, когато по указание на папата на […]

Могат ли живите организми да предсказват времето?

За много хилядното си съществуване човечеството е натрупало солиден опит в наблюдения за времето и за неговите изменения, както и за свързаните с тях поведение на животни и растения. Резултатите от такива наблюдения са намерили място и са отразени в приказките, песните, пословиците и поговорките на много народи. Голяма част от този фолклор е достигнала […]

На какво реагират животните и растенията?

Всички хора по един или друг начин се интересуват от състоянието на времето. В зависимост от характера на техните занимания, интересът им към времето е постоянен или епизодичен. Селските хора, рибарите, шофьорите, машинисти, пилоти, както и хора с други професии, работещи на открито, всекидневно са свързани с времето, което непосредствено влияе на тяхната производствена дейност, […]