// Архив

Стихийни бедствия

This category contains 21 posts

Прогнозиране на Цунами.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Съвременните задачи на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на безопасността на мореплаването, усвояването на морските природни ресурси, другите стопански дейности на шелфа и крайбрежните територии предявяват все повече нарастващи изисквания към знанието на параметрите на физическите полета на океана и атмосферата, морското дъно, разработката на […]

Навигационните рискове при сложни условия.

„С вода и огън не бива да се шегуваш.“ Използване на обобщен модел за навигационните рискове при корабоводене в сложни навигационни условия. При плаване на кораба в сложни навигационни условия задачата за оценка на появата на опасни навигационни ситуации се свежда до оценка на вероятността за изход на кораба от назначената му полоса за движение. […]

Структура на буреносните облаци.

„Не се залавяй да си шиеш наметало, когато вече е заваляло.“ Структура на буреносните облаци. Изследванията на купесто дъждовните облаци (Cb) е позволило да се установи, че тези облаци се състоят от едно или няколко огнища (клетки). В зависимост от преобладаването на знака на вертикалната скорост се отделят три стадия на развитие на огнищата: а) […]

Смерч и прашни бури.

„Когато биволът гледа към небето, търси дърво, на което да се спасиш.“ Смерч и прашни бури. Смерч, наричан още торнадо, представлява едно от буреносните разрушителни явления в природата. Това явление е достатъчно широко разпространено в ниските (тропическите) ширини, най-вече в Америка. В умерените ширини това явление се наблюдава рядко, но и тук смерчът притежава голяма […]

Вятърът.

„Навикът често е по-силен от обучението.“ Вятърът в граничния слой на атмосферата. Близо до земната повърхност вятърът силно отслабва под влияние на силата на триене и така нареченото прилепване, тоест скоростта на вятъра достига до нула, тънък слой над земната повърхност, наречен слой на грапавост. Скоростта на вятъра над грапава повърхност (а всички реални повърхности […]

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“ Окото на бурята. Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци. Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения […]

Зараждане на тропическите циклони.

„Ухото слуша далечното, окото вижда близкото.“ Зараждане на тропическите циклони. Изказани са не малко хипотези за условията при които възникват и се структурират по-голямата част от тропическите циклони, но и до момента няма удовлетворителен отговор на този въпрос. С най-голямо признание се ползва хипотезата за вътрешно тропическата зона на конвергенция, в която се срещат североизточните […]

Могат ли да бъдат предсказани морските бури и урагани?

„Знания без приложение са, като облаци без дъжд.“ Доколкото бурите могат да възникват, както на атмосферните фронтове (фронтални бури), така и в термодинамично неустойчив въздух (вътрешно масови бури), тяхното предсказване се свежда, първо до наличието на атмосферни фронтове, тяхното състояние и време на преминаване, наличието на гръмотевична активност или развитието на неустойчивостта на въздушната маса […]

Може ли да се предвиди възникването на смерч?

„Не се плаши от зимата – след нея идва пролет, плаши се от есента – след нея идва зимата.“ С помощта на радиолокационни наблюдения за облачността и радио сондиране на атмосферата е възможно да се открият облаци, които са способни да предизвикат явлението смерч. Това са купесто дъждовни облаци със силно вертикално развитие, носещи в […]

Може ли времето да е причина за горските пожари?

Много са причините за възникване на горските пожари – например, човешка дейност, само запалване на торфени наслагвания, а от тях и горите, както и метеорологичните условия. Времето в повечето случаи се явява фактор, способстващ или препятстващ разпространението на пожарите. Горещините и вятърът създават пряка заплаха за изгарянето на големи площи гори, като затрудняват борбата с […]