// Архив

Атмосфера

This category contains 65 posts

Метеорологична далечина на видимост.

„Знае не този, който много говори, а онзи, който много пътешества.“ Метеорологична далечина на видимост. Метеорологична далечина на видимост се нарича това най-голямо разстояние от което през светлата част на денонощието престават да бъдат видими абсолютно черни обекти с размери по-големи от 20′, проектиращи се на фона на небето на хоризонта. Метеорологичната далечина на видимост […]

Практическо значение на далечината на видимост.

„Каква полза от звездите, ако свети луната.“ Практическо значение на далечината на видимост. При разглеждане далечината на видимост на далечни обекти може да не се взема под внимание цветовия контраст тъй като прага на чувствителност на окото към цветовия контраст е по-голям от прага на контрастната чувствителност на окото. Между тези два прага е разположен […]

Яркостен и цветови контраст на обектите.

„Всичко видимо е непостоянно.“ Яркостен и цветови контраст на предметите. В основата на теорията за далечината на видимост на обектите лежи понятието за яркостния контраст. Зрението на човека е устроено по такъв начин, че при наблюдение както на близки, така и на далечни предмети и обекти ние ги виждаме само в тези случаи, когато те […]

Далечина на видимост на обектите.

„Който не се труди, не познава почивката.“ Далечина на видимост на обектите. Учението за видимостта представя комплексни изследвания за закономерностите на зрителните възприятия за различните обекти на местността и сигналните светлини. Задачата за определяне далечината на видимост на разнообразните предмети и светлини има голямо приложно значение. За решението на тази задача са заинтересовани всички работещи […]

Нощно светене на атмосферата.

„Където няма орли, и бухала е орел.“ Нощно  светене на атмосферата. Луната се явява, като основен източник на осветяване на земната повърхност през нощта. Осветеността, която създава пълната Луна на перпендикулярна към лъчите площ, разположена на горната граница на земната атмосфера е от порядъка на 0,34 лк. Максимална осветеност на земната повърхност, която може да […]

Осветеност на земната повърхност при залез.

„Истината не търпи уговорки.“ Осветеност на земната повърхност при залез. След залеза на Слънцето осветеността на Земята се понижава в началото много бързо, след това по-бавно и постепенно преминава в нощна тъмнина. Във връзка с наличието на атмосфера и нейната способност да разсейва светлината преходът от деня към нощта се извършва плавно, като се разтяга […]

Осветеност на земната повърхност.

„За старателния няма неизпълними дела.“ Осветеност на земната повърхност. Под естествена осветеност на земната повърхност се разбира падащия на единица площ на тази повърхност светлинен поток, създаван от пряката и разсеяна слънчева радиация през деня или от други източници на светлина през нощта. Единица за измерване на осветеност се използва лукса (лк). Осветеността от пряка […]

Форма на небесния свод.

„Изгубеното време не може да се върне.“ Форма на небесния свод. Ако се намираме на открита повърхност на местността или в морето, то лесно ще открием, че небесния свод не е полусфера. По-скоро той има формата на преобърната чаша, тоест като чели небосводът е сплескан по вертикала. За степен на сплеснатост на небосвода се приема […]

Поляризация на разсеяната светлината в атмосферата.

„По-добре да мълчиш хубаво, отколкото да говориш лошо.“ Поляризация на светлината, разсеяна от атмосферата. Максимална поляризация на разсеяната светлина се наблюдава в направления перпендикулярни на падащата светлина, но степента на поляризация никога не достига 100%. Причини за снижения на поляризацията се явява така наречената деполяризиращи фактори, постоянно действащи в атмосферата, като многократното и аерозолно разсейване […]

Яркост, поляризация и форма на небесния свод.

„Не гледай кой говори, а слушай какво казва.“ Яркост, поляризация и форма на небесния свод. Под яркост в дадено направление се разбира светлинен поток, изпускан от единична повърхност, перпендикулярна на това направление, в единичен пространствен ъгъл. Яркостта на небесния свод, както и неговия цвят се определят от условията на разсейване на светлината в атмосферата. Към […]