// Архив

Атмосфера

This category contains 64 posts

Разсейване на мъгли и облаци.

„Вятърничавия човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Методи и средства за разсейване на топли мъгли и слоесто образна облачност в интересите на хидрометеорологичното осигуряване на дейностите на военноморския флот. Същественото влияние на мъглите и облаците от различните форми, включително и слоесто образната облачност, на дейностите на ВМФ обуславят необходимостта от разработка на методи […]

Магнитни бури и полярни сияния.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Магнитни бури и полярни сияния. Основен йонизатор на горните слоеве на атмосферата на Земята, Йоносферата (над 40 км) се явява ултравиолетовата радиация и рентгеновите лъчи (електромагнитните излъчвания) на Слънцето. При повишена активност на Слънцето, неговите корпускуларни излъчвания предизвикват йонизация (особено в полярните райони), сравнима с въздействието на електромагнитното излъчване […]

Явлението Дъга.

„Глупака го надвива смехът, лентяя – сънят.“ Явлението Дъга. Явлението е цветна дъга с ъглови радиус около 42° с център в анти соларната точка и видима на фона на дъждовната завеса (или полосата на падане, често не достигащ Земята дъжд) в противоположна на Слънцето страна, но обезателно при Слънце не закрито от облаците. Външния край […]

Явлението Венци.

„Ако не знаеш, не е срамно да питаш.“ Явлението Венци. Венци се наричат малки дъгообразни кръгове около Луната или Слънцето, ако последните просветват през тънки облаци от водни капки или ледени кристали, например As, Ac, Cs. Непосредствено към светилото прониква пръстен с ъглов размер, зависещ от радиуса на капките в облака, който може да се […]

Оптични явления в облаците и валежите.

„Който не се труди, не познава почивката.“ Оптични явления в облаците и валежите В облаците, мъглите и валежите при определени условия възникват разнообразни оптични явления, като венци, ореоли, дъги и гало (ареали). Към настоящия момент, обясненията на тези явления се базират на общата теория за разсейване на светлината. Характера на явленията, възникващи при разсейване на […]

Далечина на видимост при излитане и кацане.

„Лесно е да се научат хиляда начина, трудно е да се постигне един резултат.“ Далечина на видимост при излитане и кацане. Независимо от използването на съвременни радиотехнически, аеронавигационни и светло сигнални средства за кацане приземяването без участието на пилота е невъзможно. Поради това най-отговорния етап от кацането – приземяването – се осъществява от пилота визуално, […]

Далечина на видимост при полет.

„По-добре да вървиш само с тоягата си, отколкото с лош спътник.“ Далечина на видимост при полет. Далечина на видимост при полет, това е наклонена далечина на видимост на наземните обекти от самолета. Величината включва в себе си и понятията геометрична далечина на видимост, далечина на откриване на хоризонта и далечина на видимост на реалните обекти. […]

Праг на светлинна чувствителност.

„Бързо отваряй очи, бавно отваряй уста.“ Праг на светлинна чувствителност. Ако наблюдението за светлини се провежда визуално, то се създава осветеност от собствената светлина на обекта в зеницата на окото на наблюдателя. При увеличаване на разстоянието до светлината, създаваща тази осветеност, тя се понижава. На някакво разстояние осветеността в зеницата на окото на наблюдателя ще […]

Видимост през нощта.

„Който не съзнава грешката си, прави друга.“ Видимост през нощта. При разглеждане на въпросите за видимостта през нощта следва да се различават два вида задачи: 1. Определяне на далечината на видимостта на не самосветещи обекти, тоест на такива обекти които светят с отразена светлина. 2. Определяне на далечината на видимост на самосветещи обекти, тоест на […]

Метеорологична далечина на видимост.

„Знае не този, който много говори, а онзи, който много пътешества.“ Метеорологична далечина на видимост. Метеорологична далечина на видимост се нарича това най-голямо разстояние от което през светлата част на денонощието престават да бъдат видими абсолютно черни обекти с размери по-големи от 20′, проектиращи се на фона на небето на хоризонта. Метеорологичната далечина на видимост […]