// Архив

Времето

This category contains 2 posts

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Няма късмет, който не се променя.“ Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”. Във връзка с необходимостта от вземане на всестранно обосновано, организационно техническо решение по осигуряване на радиационно екологическата безопасност на потъналата през 1989 г. атомната подводна лодка (АПЛ) „Комсомолец” са потрябвали голям обем океанографски данни. […]

Съвременни географски информационни системи.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Една от основните задачи по разработването на информационни системи се явява представянето на информацията в форма, удобна за анализ и вземане на едно или друго решение. Особена сложност е анализът на информацията за тримерните процеси, и в частност, хидрометеорологичната, иначе казано, пространствено разпределената […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Видиш ли капка дъжд, знаеш, че започва да вали.“ Практическата работа по въздействието на преохлаждане на вълнисто образните и слоесто образните облаци е показала, че успех може да бъде постигнат не веднага, а само при определено съчетание на техните характеристики, получили названието на критерия пригодност на облаците към модификация. Такива критерии за пригодност към въздействие […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Известно е, че облаци с различни форми, включително вълнисто образната и слоесто образната облачност, и свързаните с тях опасни атмосферни явления (лоша видимост, валежи във вид на дъжд и сняг, обледеняване и други) оказват съществено влияние на дейностите на Въоръжените сили (ДВС), и […]

Изисквания към безопасността на корабната авиация.

„Почти няма такива недостатъци, които биха били безусловно непоправими.“ III. Комплексна апаратура за приемане на спътникова информация (КАПСИ), която трябва да осъществява получаването и обработката на ХМИ: 1. В цифрови формати HRPT (High Resolution Picture Transmission) – формат за автоматично предаване на изображение с високо разрешение от полярно орбитални метеорологически космически апарати (КА). 2. От […]

Изисквания към безопасността на корабната авиация.

„Първо идва нуждата, а не хубавите дни.“ Към настоящия момент на надводните кораби на ВМФ, с групово базиране на летателни апарати (ЛАК), една от задачите на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) е по сбора, обработката и представянето на хидрометеорологичната информация (ХМИ) и се решава по пътя на установяване на корабите на апаратура „Касметео-К” – корабна информационно измерителна […]

Метеорологично осигуряване на морската авиация.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Метеорологичното осигуряване на авиацията на Военно морския флот се организира и осъществява в съответствие с ръководните документи, в които е установен списък от задължителни измервания и определяния на летищата и авионосните кораби метеорологични параметри, срокове и организация за провеждане на тяхното измерване, а също местата на разполагане на […]

Информационно справочни системи.

„Не се гордей със звание, а се гордей със знание.“ През последното десетилетие в областта на хидрометеорологичното осигуряване на морските дейности се наблюдава тенденция на преход от използването на традиционните хартиени пособия по хидрометеорологичния режим на морските акватории към използването на електрони информационно справочни системи (ИСС). Така, в рамките на работата по създаването на Единна […]

Какво е Геоверсум.

„Лошите вести са бедствие, добрите – благо.“ Геоверсум – това е съвкупност, състояща се от елементите: високите части на литосферата, ниските части на атмосферата (тропосфера, стратосфера), цялата хидросфера и биосфера, а също и антропосферата. Това понятие за „външната сфера на земята” е въведено от руския метеоролог и географ П.И. Бронов през 1910 г. Геоверсумът може […]

Какво е прогноза за времето?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Методи за прогнозиране. И така, всички методи на прогнозиране се основават на не причинните закони. По типа на не причинните закони методите за прогнозиране може да се разделят на два класа. Единият от тях е таксономичния, а другия е функционалния. Към първия се отнасят методите, в които […]