// Архив

Angel

Angel has written 2128 posts for Времето, Морето и Хората

Пристигането на нашествениците.

„Открития враг не е така страшен, както фалшивия приятел.“ Преди нашествието. 622 — Изселване на Пророка Мохамед от Мека в Медина; 638 — Халиф Омар превзема Ерусалим; VII — VIII век — Арабите създават огромна империя, простираща се от река Инд до Пиренеите; 809 — Умира халиф Харун ал-Рашид. Арабската империя е в своя апогей […]

Какво е „език на клоните“?

„Грамотността е втори език“. Когато става дума за Висшия свят, независим от понятията за време, място, движение, ние нямаме думи за неговото описание, защото нашият речник е изграден върху усещанията на нашите земни сетивни органи. Висш свят се нарича светът, който се намира извън обичайните представи, поместващи се в понятията „време, място, движение“. Ние мислим […]

Гражданина от село Миндя.

„И от колиба може да излезе велик мъж.“ Директорът на ЦСП Евгений Дайнов се представя като „гражданин на село Миндя, който избира ректора на Оксфордския университет“. Действително неговият постоянен адрес е в това малко село от 320 души, разположено далеч от столицата. „Синият шаман“ на българския преход е поласкан от прякорите („Евгений от Миндя“, „графът […]

Формиране на българското опълчение 1877-1878.

„По-добре свобода, изпълнена с опасности, отколкото спокойно робство.“ За времето на развръщането на Дунавската армия е било формирано българското опълчение. Заповедта за това е била отдадена от главно командващия на 29 април, само че формирането е започнало по-рано, в течение на април, в Кишенев; по нататък, през май – юни, опълчението се формирало в лагера […]

Автоматизирана система за СХМЕО.

„Всичко си има причина.“ Автоматизирана система за специализирано хидрометеорологично и екологично осигуряване. В транспортната стратегия на Руската Федерация за периода до 2010 г. са определени основните държавни транспортни политики. В частност, в нея се отбелязва необходимостта от усъвършенстване на системата за управление на транспорта и формиране на законодателно – правната база, регламентираща транспортната дейност. Особено […]

Лихварите излизат от нелегалност.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Средновековна Европа. Етапът на пълна легализация на лихварството започнал още в средните векове и се простира във времето до наши дни. И в този етап е имало не малко приливи и отливи, тоест изменения по посока на либерализация на дейността на лихварите и по посока на втвърдяване на […]

„Абсолютния хаос“ в световното развитие.

„Разединените гъски са плячка за сплотените гарги.“ Някои американци се стремят да насаждат мулти културализъм у дома; други се опитват да насаждат универсализъм навън; а някои правят и двете. Мулти културализмът у дома е заплаха за Съединените щати и за Запада; универсализмът в чужбина е заплаха за Запада и за света. И двете гледни точки […]

За черното и бялото.

„Азбуката е стъпало към мъдростта.“ Терминология и смисъл на буквите. Вие вече получихте някаква представа за „езика на клоните“, с който си служат кабалистите. Ние знаем, че Висшият и нашият свят са паралелни един на друг и всичко, което съществува във Висшия свят, низхожда в нашия свят. Във Висшия свят се зараждат всички събития, низхождащи […]

Управление и гражданско общество.

„Почестите променят нравите.“ Представянето на гражданското общество като специфична национална традиция, идея, диаметрално противоположна на тази за вноса на демократичните практики от чужбина, е в сърцевината на теоретичните рефлексии на проекта на ЦСП „Гражданското участие в публичните политики и локалното развитие“, финансиран от Американската агенция за развитие. Опозицията държава / гражданско общество се сдобива със […]

Развръщане на Дунавската армия 1877-1878.

„Във военните дела най-много господства съдбата.“ По време на съсредоточаването на Дунавската армия в Бесарабия се провеждали крупни мероприятия по привеждането в отбранително състояние на крайбрежието на Черно море. Главно внимание при организацията на бреговата отбрана било обърнато на северното Черноморско крайбрежие. Общото ръководство по неговата отбрана било възложено на командващия войските от Одеския военен […]