// Архив

Angel

Angel has written 1928 posts for Времето, Морето и Хората

Демографски различия в остаряването.

„И старостта не е страшна, ако младите помагат.“ Независимо, че средната продължителност при мъжете е по-ниска от тази при жените, трябва да отбележим, че през последните години продължителността на живота при мъжете се увеличава с по-бързи темпове, отколкото при жените. В резултат на това например в Англия се очаква намаляване на относителния дял на жените […]

Общо морско хидрометеорологично осигуряване.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Основните видове обслужване с общо назначение се явява издаването на ежедневни хидрометеорологични бюлетини което включва: – щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ; – кратък обзор на основните характеристики на времето и състоянието на повърхността на морето; – прогнози. Щормовите предупреждения, краткия обзор на характеристиките на […]

Битката между „тъмнината“ и „светлината“.

„Пощадиш ли врага, ще погубиш себе си.“ Амалек – това е народ, който се опитва да унищожи евреите през цялата им история. Във физически смисъл става дума за нация, общност от хора, които смъртно и яростно ненавиждат еврейския народ. Но всяко физическо явление има своя корен, всяко физическо явление – не е нищо друго, освен […]

Методи за количествена оценка на релефа.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Общи сведения. Характеризирането на подводния релеф, до сега имаше преимуществено описателен характер. Това не е за учудване тъй като Морската геоморфология, както и всички други географски науки, на първия етап от изучаването на обекта, широко се използва описателния метод, на който са присъщи безспорни положителни свойства: възможност за […]

От какво страда днес Запада?

„П-малко говори, повече ще чуеш.“ За Изтока говорихме достатъчно, а сега и няколко думи за Запада. Дени дьо Ружмон в книгата си “Любовта и Западът” посочва две отделящи се идеи, характерни за западната култура – “личност” и “машина”. Това е важно дотолкова доколкото “личността” и “машината” представляват сами по себе си две противоположни понятия и […]

Държави и конфликти по линията на разлома.

„Светлината ще победи тъмата, а мирът – войната.“ Цивилизациите са пределната форма на човешките племена и сблъсъкът на цивилизациите е всъщност племенен конфликт в глобален мащаб. Във формиращия се понастоящем свят държави и групи от две различни цивилизации могат да образуват ограничени по време тактически съюзи и коалиции, за да налагат интересите си срещу общности […]

Социални различия в остаряването по пол.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Възприемането на гледната точка на пола следва от отчитане на критиките към феминисткия подход, който засяга само проблемите на жените в процеса на остаряване, макар и да признава влиянието на други социални фактори като расата, класата и етноса. Този подход на изследване по-скоро насочва вниманието […]

Оперативно хидрометеорологично осигуряване.

„Имай ум, всичко останало ще дойде.“ Зони на отговорност. Към настоящия момент работят две взаимно свързани между себе си системи за морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО): едната функционира в рамките на Световната метеорологична организация (СМО), а другата функционира в рамките на международната служба ГМССБ (глобална морска система за свръзка и бедствия). С цел подготовка и издаването […]

Началото на грехопадението.

„Срамното не представа да бъде срамно дори когато се пази в тайна.“ Някои тайни, които формират връзката между скрития и външния свят се отнасят към темата за Пурим. Изучавайки Пурим ние по нов начин ще оценим разгледаните до тук идеи, ще ги сравним във всички исторически епохи: от Адам и Дървото на Познанието, та чак […]

Класификация и описание на морските брегове.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Характерен външен и най-млад облик на подводния релеф се явява бреговата линия. Брегова линия се нарича границата, по която водната повърхност се пресича със сушата. Положението на бреговата линия не остава неизменно. Ако даже не се отчитат тектоничните колебания, то известни кратковременни премествания на бреговата […]