// Архив

Angel

Angel has written 1800 posts for Времето, Морето и Хората

Илюзорна ли е същността на думите?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Илюзорна ли е същността на думите? Думите на Тора винаги изразяват същността. Когато се зачетеш в тези думи, започваш да разбираш същността на описаните от тях идеи. В секуларния свят думите изпълняват подобна функция: езикът на всяка култура разкрива дълбочината й. Ако съсредоточено се вслушаш в […]

Понятия за геоинформационни системи (ГИС).

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Понятия за геоинформационни системи (ГИС). Първите геоинформационни системи били създадени в Канада, САЩ и Швеция за изучаване на природните ресурси. Първата ГИС се е появила в началото на 60-те години в Канада. Главната цел на канадската ГИС била да бъде осъществен анализ на данните по инвентаризацията […]

Да повярваш във възможното.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Да повярваш във възможното. Всичко, което днес притежаваме първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и е застинала в твърдата материя. Всичко в света, което е създадено от човека, без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл. […]

За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция.

„Нищо не цъфти вечно.“ За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция. Нормите на демографски растеж в страните от Магреба и другаде вече са достигнали връхната си точка и започват да отслабват, но нарастването в абсолютни числа ще продължи да бъде голямо и въздействието на този растеж ще се почувства през първата половина на XXI век. През […]

Какъв мъж да бъда?

„Ако не беше баща ти и тебе нямаше да те има.“ Какъв мъж да бъда? „Жените също не се изказват ясно и открито какви искат да бъдем.“ Тези думи бяха произнесени уж между другото по време на поредната сбирка на мъжката компания, развеселена и леко замаяна от червеното вино. Дотогава господата разговаряха сериозно за мъжа […]

Защита на бреговете и населените пунктове.

„Само глупакът е винаги прав.“ Защита на бреговете и населените пунктове. Крайбрежните територии и намиращите се на тях населени пунктове и стопански обекти са силно подложени на въздействието на такива хидрологични фактори, като ниво на морето, цунами, ветрови вълни и течения, щормови нагони, силен прибой и други. Разработването на мероприятия по защитата на бреговете и […]

Светът, скрит и явен.

„Пътят назад е гибелен.“ Светът, скрит и явен. Да разгледаме сега по-подробно двойствеността на скрития – вътрешен свят и явния – открит свят. “Благословение може да се намери само в това, което е скрито за очите”. Когато някоя вещ се показва във външния, ограничения свят, това става само в рамките на физическата среда, в която […]

Същност и задачи на „Цифровата картография”.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Същност и задачи на „Цифровата картография”. Цифровата картография е съставна част от картографията. Цифровата картография се занимава с изучаване и разработка на теорията и методите за създаването на цифрови и електрони карти, а също така за автоматизацията на картографските работи. В сегашно време картографията е преминала на ново качествено […]

Ще ни събуди ли новата епоха?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Ще ни събуди ли новата епоха? Слънчевата ни система се движи към центъра на галактиката по елиптична орбита в цикли от 25 920 години, а след това отново се отдалечава (един цикъл се подразделя на дванайсет периода от по 2160 години). Днес ние сме в процес, в […]

Причини за ислямското възраждане.

„Всичко, което е прекалено, не е трайно.“ Причини за ислямското възраждане. През 70-те и 80-те години вълна на демократизация заля света, обхващайки няколко десетки страни. Тази вълна оказа известно въздействие върху ислямските общества, но то бе ограничено. Докато демократичните движения набират скорост и вървят към властта в Южна Европа, Латинска Америка, по източно азиатската периферия […]