// Архив

Angel

Angel has written 1837 posts for Времето, Морето и Хората

Съдържание на хидрометеорологичните материали.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Хидрометеорологичните материали, подготвяни и издавани от прогностичните подразделения се разделят на: оперативни и режимни (климатични). Оперативните материали осветяват текущите и очакваните състояния на хидрометеорологичните условия, а режимните – главно осветяват различни характеристики на хидрометеорологичните елементи за минал период от време, тяхната изменчивост, повторяемост и вероятност […]

Интимност и морал.

„Далеч от очите, далеч от сърцето.“ За да разберем, как си взаимодействат висшите и нисшите светове, трябва да вникнем в същността на отношенията между мъжа и жената. Тук са особено важни такива качества, като чувството за дълг и вярност. Неслучайно деградацията на интимната сфера, която се наблюдава в съвременното общество играе ключова роля при обострянето […]

Устройства за извеждане на цифрова информация.

„Без труд няма награда.“ За извеждане на цифровата информация в картографска форма се използват специални технически средства: – дисплеи, за интерактивна графика; – принтери; – плотери; – микро филмови плотери; – автоматизирани координатографи. 1. Принтери – в картографията преди всичко се използват струйни или лазерни принтери. Струйните принтери. Работата на струйните принтери се основава на […]

Каква е човешката природа?

„Изключението потвърждава правилото.“ За да се пристъпи към обсъждане на този въпрос е необходимо най-напред да се разгледа духовната криза, преживявана от човека на Запада в нашата решаваща историческа епоха. Докато изумителна част от живеещите на Запад може би не чувстват кризата на западната култура, защото повечето от хората никога, даже и в най-критичните ситуации […]

Възраждането на исляма в Турция.

„Никой не слугува на двама господари.“ Чрез внимателно калкулирана поредица от реформи в Турция през 20-те и 30-те години на XX в. Мустафа Кемал Ататюрк се опитва да откъсне народа си от неговото османско и мюсюлманско минало. Основните принципи или „шестте стрели“ на кемализма са популизъм, републиканство, национализъм, секуларизъм, етатизъм и реформаторство. Отхвърляйки идеята за […]

Защо майките глезят синовете си?

„Сина го боли пръста, а майката – сърцето.“ Майките непрекъснато глезят синовете си. Макар да знаят, че повече вредят на децата си, отколкото им помагат, те ги разглезват извънредно много и тази тенденция нараства. Дори само по демографски причини цялата възможна майчина любов и грижа се съсредоточава все повече върху „единствения“: повече от половината родители […]

Единна държавна информационна система.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Единната държавна информационна система (ЕИС) за обстановката в Световния океан се изпълнява в рамките на държавната целева програма „Световен океан”, предназначена за комплексно информационно осигуряване на морските дейности. Основно направление за развитие на системата – това е интеграция и рационално използване на ресурсите и средствата на вече съществуващите […]

Задълженията предполагат ограничения.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Да разгледаме идеята „давам“ и „вземам“ в още по-дълбок смисъл. Взимащият действа в сегашно време: когато взимам, получавам, това, което искам сега. Даващият внася своя дял в бъдещето: когато давам, то наред с непосредственото удоволствие от самото действие, аз не виждам в него други дългосрочни последствия, в дадения […]

Преобразуване на пространствената информация в цифрова форма.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Устройства преобразуващи пространствената информация в цифрова форма. (скенери). За преобразуване на пространствената информация в цифрова форма се използват скенери (устройства за автоматично преобразуване на графичната и текстова информация). Преди, за тази цел са се използвали дигитайзери (устройства с ръчно обхождане и автоматична регистрация на координатите). Дигитайзер, това е […]

Настоящето като модел на живот.

„Изключението потвърждава правилото.“ Всъщност най-важното, след като вече познаваме част от космическите закони, е да признаем себе си за творци на собствените си житейски ситуации и да престанем да прехвърляме вината на другите, било то за липса на пари, болести или скандали със свекървата. След това да приемем модел на живот, който бихме могли да […]