// Архив

Angel

Angel has written 1960 posts for Времето, Морето и Хората

Какво означава да опознаеш себе си?

„Гората е пълна с дървета. Няма хълм без връх.“ Подхода на дзен будизма може да се определи, като до научен, а понякога и като антинаучен в смисъл такъв, че дзен се движи в направление, напълно противоположно на науката. Това не означава, че дзен се противопоставя на науката, но за разбирането на дзен трябва да се […]

Китайската хегемония в Източна Азия.

„Най-добре знае какво е добро онзи, който е изпитал зло.“ Китай е на път да се превърне в доминираща сила в Източна Азия. Икономическото развитие на Източна Азия се ориентира все повече към Китай, стимулирано от бързия икономически растеж на континентален Китай и на останалите три китайски държави, както и от централната роля, която играят […]

Семейство и неравенства в остаряването.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Концепции и модели. Хетеросексуалният брак е най-срещания тип интимна връзка сред старите хора. Разводът е относително рядко срещан и стигма по времето, когато тези стари хора са били млади (17-30). Болшинството от разведените са сключили повторни бракове. Малък е броят на старите хора, които никога […]

Опасните явления – хидрометеорологически бюлетин.

„За риболов в дълбока вода са нужни умели риболовци.“ Щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се явяват съставна част от морския хидрометеорологичен бюлетин. Но, ако по прогноза се очаква ОЯ, то щормовото предупреждение трябва да бъде предавано незабавно, като не се дочаква поредното излъчване на бюлетина. Щормовите предупреждения трябва да се издават за: – тропически […]

За какво е нужна Кабала.

„Радостта не е вечна, тъгата не е безкрайна.“ Нека да си спомним, кога за първи път ни е дошла наум мисълта: „За какво живея аз? Защо съм се родил на тази огромна земя?“ Да, трябва да сте били на шест или седем години… Сигурно с вас тогава не е имало никого, защото такива мисли, по […]

Понятия и определения при хидрографските изследвания.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Основни методи на хидрографските изследвания се явяват натуралните измервания на геометричните и физичните параметри. Тези измервания, естествено се изпълняват на реалната повърхност на Земята. Те служат за изходни величини за последващо изобразяване на части от хидросферата на плоските картни листи, а също така и за решаване на други задачи. […]

Да усетиш нечия тайна мисъл.

„Каквото мисля и правя, това очаквам и от другите.“ Остава ли несъзнателното в полето на психологията, дори и в най-широк смисъл на думата или се съотнася към източника на всички неща, било то Разум, Небе, Земя или още нещо от онтологията на източните мислители, или пък ще го наречем “великото съвършено огледало на знанията”. Съществува […]

Баланс на силите между Азия и Америка.

„Господарското сега три години се влачи.“ Докато източниците на конфликтите между Съединените щати и Азия се намират в техните културни различия, резултатите от тези конфликти отразяват променящото се съотношение на силите между САЩ и Азия. Съединените щати отбелязаха няколко победи в споровете, но общата тенденция е в полза на Азия и промяната в баланса на […]

Социален произход и последици.

„Нямала си баба грижи, купила си прасенце.“ Както бе отбелязано по-горе, развитието на теорията с фокус върху етническия статус и последиците от остаряването е в самото начало. Индуктивната теория, често срещана в социалните науки, се базира върху натрупването на информация от изследвания, които за да бъдат проверени, е необходимо да се формулират проверими хипотези в […]

Осигуряване в крайбрежните райони.

„Не всяко изменение е подобрение.“ Крайбрежният район на морето се отличава от откритото море с това, че тук на хидрометеорологичните процеси по-голямо влияние оказват особеностите на релефа на крайбрежието, което на свой ред се изменя под влияние на процесите, протичащи в морето и атмосферата. Добре приспособени към условията на плаване в открито море съвременните кораби […]