// Архив

Angel

Angel has written 2575 posts for Времето, Морето и Хората

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 2

„Старанието е най-добрата добродетел.“ Организация на изпълнение на морска грундова снимка. За основа на съществуващата технология на грундовата снимка (приета в ХС на ВМФ) се явява дискретния пробоотбор с помощта на грундови тръби, дъночерпатели, драги с последващи лабораторни или визуални анализи на получените проби (пряк метод). Дадената технология включва следните етапи: 1. Подготовка за снимката. […]

Какво е лоялност?

„Дори да стоиш криво, говори право.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Лоялността е състояние, породено от отношение към нещо или някого. Това състояние ни дава възможност да правим определени избори и да имаме определено поведение. Което определено поведение се разпознава от другите като лоялност. Почтеност, добросъвестност. Лоялен, лоялна, […]

Способи на управление.

„Не трябва да се мисли! С нас е този, който ще реши всичко вместо нас!“ Структурен способ на управление. А с какви „методи“, по какви способи трябва да се управлява, тоест да се предава информационното управляващо въздействие от субекта на управление към обекта на управление? „Надясно! Ходом марш!“ – заповядва командирът на рота. И подчинените […]

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 1

„Неизвестното е повече от известното.“ Въведение. В настоящия момент, както отечествените, така и задграничните специалисти отделят голямо внимание на въпросите на отчитане влиянието на грунда на морското дъно на ефективността на използване на оръжията и техническите средства на ВМФ. Следователно, все по-голямо внимание се отделя на изучаването на морския грунд, а също така на новите […]

Църквата с оправдание за войните.

„Любителите на кавги редом не седят. Глубците спорят за плячката, а умните я делят.“ Впрочем може ли да бъде открито достоверно, тоест точно и пълно описание на историческо сражение? Това са все важни, предизвикващи въодушевление или униние твърде неясни събития, чиито по-късни описания крият безброй предизвикателства… Други примери за разминаване в оценките откриваме в изследванията […]

Какво е почтеност?

„Честните почитай, гордите презирай.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Почтеност е практикуването на честен начин на живот, както и последователно и безкомпромисно спазване на силни морални и етични принципи и ценности. Думата почтеност еволюира от лат. прилагателно integrity – „цяло число“, със смисъла на „цяло“ или „завършено“. В […]

Хуни и склавини в Долнодунавските земи.

„Когато е трудно, дръжте се заедно, когато грее слънце, спете.“ Дали антите напълно прекратили всякакви враждебни действия срещу империята след 546 г., за това не можем да твърдим със сигурност. Но втората половина на VI век е времето, когато именно склавините сломяват властта на империята на Балканския полуостров и фактически го завладяват. Тези събития са […]

Губи ли държавата играта с банките?

Битка, която преминава през вековете и в която рано или късно ще се сразят, това е сражение на хората против банките. Лорд Актон, главен съдия на Англия; 1875 Ранните социалисти: проекти за преобразуване на кредитната система. На лихварската кредитно парична система като основа за капиталистическото устройство и източник за неговия безпорядък обръщали внимание много критици […]

Изследователски подводни апарати. Част 2

„Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Необитаеми подводни апарати. Необитаемите подводни апарати представляват голяма самостоятелна група подводни технически средства за изследване на океана и за изпълнение на несложни работи в неговите дълбини. НПА понастоящем широко се използват у нас в страната и в чужбина при изпълнение на изследвания и работи в интересите на […]

Честност – що е то?

„Честността е най-добрата политика.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Честността е аспект от морален характер, който посочва положителни и добродетелни атрибути като почтеност, истинност и прямота, както и отсъствието на лъжа, измама, кражба и др. Честността включва също и доверие, лоялност, справедливост и искреност. Етимология. Думата честност произхожда […]