// Архив

Angel

Angel has written 2039 posts for Времето, Морето и Хората

Климатично осигуряване на морските дейности.

„Което морето е глътнало, не можеш да го върнеш.“ Данни за климата на морето и океана се явяват съставна част от хидрометеорологичните справочници и атласи, навигационни пособия и карти, които се използват в корабоплаването, корабостроенето, проектирането на хидротехнически съоръжения, разузнаване и усвояване на ресурсите на шелфа на океана и морето. Ръководителите на риболовните организации и […]

Егоистичното развитие на човека.

„Лакомията замъглява разума.“ Ученици на Адам били единици. Авраам имал вече няколко десетки. Постепенно, към периода на Египетското робство, тази група от единомишленици достигнала огромно число – 600000 мъже, и всички те се намирали на нивото на постигане на Висшия свят. Раждало се момче, отглеждали го, учили го да чете, да пише и го възпитавали […]

Икономическият преход.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Преходът от планова икономика от съветски тип към пазарна икономика започва преди съдбовната дата 10 ноември 1989 г. Икономическата криза на изток и политиката на постепенно отделяне от Москва, която вече не поема ангажимента да посреща нуждите на своите сателити, задължават българската комунистическа власт да предприеме реформа, която да […]

Измерване на дълбочините.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Основни изисквания. От отдавнашни времена основния обем информация за подводния релеф се получава по пътя на измерване на дълбочините. С развитието на мореплаването, усъвършенстването на корабоплаването и увеличаването на техния тонаж са се увеличавали и изискванията към познаването на релефа на дъното, което е послужило […]

Какво е „Аз“?

„Всеки човек е равен на самия себе си.“ Попитали веднъж Хиакуйо, кое в света е най-чудесно и той казал: “Аз, стоящ сам на върха на планината Дайу”. На планината Дайу имало манастир. В оригинала на китайски изобщо не се споменава за какъвто и да е стоящ на върха, там се казва: ”Сам стои върха Дайу”. […]

Мюсюлманска свещена война срещу Русия.

„Войната руши това, което мирът създава.“ Като се започне от 1979 г., първо Съветският съюз, а после Русия се ангажира с три големи войни по линията на разлома с мюсюлманските си съседи на юг: Афганистанската война от 1979–1989 г., последвалата война в Таджикистан от 1992 г. и войната в Чечня през 1994 г. След разпадането […]

Остаряването – многолик феномен.

„Причините са у родителите, последствията – у децата.“ Социолозите изключително разчитат на данни от изследвания, които документират природата и последиците на отношенията свързани с възрастните хора. Такъв анализ обаче има известни ограничения. Първо, анализите на социалните отношения обикновено се фокусират върху оценката на изследваните лица за тези отношения, но не дават информация от другите участници […]

Информационни технологии при прогнозиране на времето.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ На основата на фондовите материали се формира специализирана база данни (БД), предназначени за създаване на методи за метеорологични и морски хидрологични прогнози. Към специализираната БД се предявяват следните изисквания: – трябва да включват данни от наблюдения за всички основни елементи за хидрометеорологичния режим […]

Последните дни на седмицата.

„Да грешиш е човешко, но да упорстваш в грешките е позор.“ Пети ден. И казал Всесилният: „Да загъмжи водата от гъмжило живи същества и птици да летят над земята по пространството небесно.“ И сътворил Всесилният големи морски животни и всички живи същества, влечуги, с които гъмжала водата според рода им и всички птици крилати според […]

Може ли демокрацията да се мери?

„Не разкривайте вашите грижи на зъл човек, защото никога няма да ви утеши.“ „Фрийдъм хаус“ е американска фондация, чиято цел е да налага демокрацията и да измерва нивото на приложението във всички точки на земното кълбо. Тя е също един от големите донори на проектите на българските мозъчни тръстове. По тази причина нейните рецепти и […]