// Архив

Angel

Angel has written 2340 posts for Времето, Морето и Хората

За кого работят „експертите“ и медиите?

„По-добре един стар дявол, отколкото чувал нови.“ Шамани на демокрацията. Политическата и икономическата прогноза е доминиращият жанр в медийните изяви на експертите. В седмичника „Капитал“, един от основните им форуми, често се рекламира със следната фраза: „Капитал: прогнози, които се сбъдват“. Тъкмо пророчеството им, търсено и използвано от българските медии, прави експертите „чисти медиатори“, припознавани […]

Суперкомпютър.

„Безотговорността е роднина на престъплението.“ Договор за 11,5 млн. евро за новия суперкомпютър в България. Приложения за неговото използване са например за точна оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, прогнозиране на времето и медицински приложения в подкрепа на леката инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения. Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри […]

Йерархия на управление във Вселената.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“ Пълна мяра и частни мерки. Вселената, няма нито „начало“, нито „край“ (вечна и безкрайна), притежава цялата пълнота сведения за самата себе си – пълна мяра. А ние черпим знания от Вселената по пътя на усвояване на частните мерки. Всички знания, които притежава човечеството, като цяло […]

Договор за свободното движение на стоки и хора.

„Ако не можеш да постигнеш всичко, не бива да се отказваш от частта.“ На 18 юни 1183 Саладин тържествено влиза в Алеп. Отсега нататък Сирия и Египет са едно цяло — не само на теория както по времето на Нуреддин — но и на практика под неоспоримата власт на аюбидския владетел. Странно нещо, но появата […]

Автоматизирани картографски системи – Част 2.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Съгласно концепцията и съдържанието на ТТЗ се очаква, че схемата за функциониране и информационните потоци в АКС ще съответстват с рис. 2, а информационно ядро на АКС ще стане обективно ориентираната база за гео пространствените данни (ООБГД) – база за централизирано съхранение на копия на […]

Боя при Шейново на 8-9 януари 1878 година.

„Оборудвай и времената позиция добре, за да не останеш на нея навеки.“ С утрото на 8 януари лявата колона на руснаците започнала движение през Янина към Хасия. В боевата част били назначени седем батальона, девет батальона се намирали в общия резерв, три батальона били оставени в Гюсово за охрана на тила и шест батальона се […]

Писани и неписани правила в „играта“ на банките.

Финансите в своя апогей, като самоцел, като финансов Интернационал, отричат и не признават нищо национално, не признават държави, а затова обективно са анархични и биха били анархични абсолютно, ако те, отричащи всяко национално господарство, не бяха, по необходимост, господарство в своята същност. Господарството като такова — това е само власт. А парите — са изключителна […]

Българските медии и политическото им влияние.

„Морето се вълнува от ветровете, народът – от казаното по медиите.“ Формулировката „медиатизирани медиатори“ е вид тавтология. Използваме я, за да подчертаем до каква степен българските медии осигуряват отзвук на посланията на експертите на мозъчни тръстове. Тази част, която се базира на наблюдения (предавания по радиото и по телевизията, четене на вестници, наблюдения в ЦЛС […]

Процес на триединство – материя, информация, мяра.

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ Материя. Всичко във Вселената се състои от материя. Това го признават всички. Но във Вселената абстрактна материя не съществува. Материята се представя във вид на пет агрегатни състояния: 1. Твърдо; 2. Течно; 3. Газообразно; 4. Плазма. Всичко това е така наричаната „видима материя“, „видим свят“, с изключение […]

Покушение срещу султана.

„Глупост е да хулиш онзи, когото всички почитат.“ Още през лятото на 1174 година, когато събраните в Дамаск край младия ас-Салех емири обсъждат кой е най-добрият начин да се противопоставят на Саладин, допускайки дори съюз с кръстоносците, господарят на Кайро им отправя истинско предизвикателство с писмото си, в което категорично премълчава конфликта си с Нуреддин […]