// Архив

Angel

Angel has written 2541 posts for Времето, Морето и Хората

Средства за океанографски изследвания. Част 2

„Знанието е щит на разума.“ Кораби и катери на Хидрографска служба на ВМФ. Понастоящем на въоръжение в Хидрографска служба на ВМФ има научно – изследователски кораби със специална постройка. Класификацията на НИК на ХС на ВМФ е определена със заповед на Министъра на отбраната № 07 от 3.2.96 г. („Руководство по классификации кораблей и судов […]

Любовното общуване в брака.

Вместо да кажеш „той ме обича“, по-добре кажи „аз го обичам.“ Никога не бива да забравяме човешката способност за творчество. Това е най-забележителната антиотрова срещу скуката, с която разполагат човешките същества. Повечето от нас се притесняват да проявяват творческите си дарби в брака, защото се боят, че създаденото от тях може да бъде критикувано – […]

Илюзии в управлението.

„Благополучието на много хора зависи не само от това, как работят, а на първо място зависи от това, как ги управляват“. Формализиране процеса на управление. Управлението винаги предполага: – субективен избор на цели на управление (съвкупност от вектори на целта); – множество обективни възможни варианти на развитие на процеса. Графично това е изобразено на схемата […]

Средства за океанографски изследвания. Част 1

„Където е учението, там е и умението.“ Въведение. Стремителният прогрес през последните десетилетия въоръжи океанографите с принципно нови средства, на които могат да бъдат установени електронни океанографски системи. Към тези системи се отнасят: – брегова авиация и изкуствени спътници на земята (ИСЗ); – дълбоководни обитаеми и необитаеми апарати и подводни лаборатории от стационарен тип; – […]

Първи кодекс на рицарството.

„Ако клетвата бодеше като трън, не биха се клели така много.“ Договор и клетва за мир между сеньорите. Нека да видим все пак какво представлява „Божият мир“. В действителност съвременниците не употребяват подобно понятие. Те говорят само за „Божи събрания“ и за „мирни договори“. Зародилото се през тридесетте години на XI в. в Каталуния и […]

Взаимоотношения между източните и южните славяни.

„Когато роднините са дружни, трудностите не са страшни.“ Ние не знаем какво е било дори приблизителното историческо развитие на отделните славянски етнически групи преди VI век. Все пак като имаме предвид началото на тяхната писана история, можем да допуснем без колебание, че през първите векове на нашето летоброение склавините и антите са се развивали като […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 3

„Не е важно колко знеш, а как го знаеш.“ Статистически методи. При статистическите методи се измерва линейното или ъгловото сместване на масата под действието на силата на тежестта и удържането в положение на равновесие силата на еластичност на някакво тяло. 1. Претегляне на маса на пружинени теглилки. Втория закон на Нютон свързва между себе си […]

Учебниците по „икономика“ – инструмент за зомбиране.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ Всяка наука покрай всичко останало има система устойчиви понятия, която позволява на учените да общуват на понятен език и да предават своите знания на учениците си и следващите поколения учени. Нищо такова в „икономическата наука“ няма. Ние вече изяснихме, че под формата на „икономика“ „професионалните икономисти“ незабелязано […]

Външен контрол и любов.

„Насила мил няма да станеш.“ Често се влюбваме, когато най-малко го очакваме. Ако мъж и жена са самотни, това ги прави уязвими. В такъв случаи е достатъчно да срещнем някой, който поне малко се доближава до представата ни за човека, когото бихме могли да обичаме – представа, каквато всеки от нас носи в своя стойностен […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 2

„Един човек не може да плава на две лодки едновременно.“ Динамични методи. Очевидно е, че за измерване на УСТ е необходимо да се възползваме от някакво негово проявление. Основно проявление на УСТ се явява свободното падане. 1) Свободно падане на телата. Както е известно от законите на физиката, пътя – S, преминат от свободно падащо […]