// Архив

Angel

Angel has written 2192 posts for Времето, Морето и Хората

Разположение и подготовка на шипченските позиции – 1877.

„Който заповядва, той отговаря.“ Шипченските позиции се разполагали по протежение на шосето, по тесния гребен, насочен в меридианно направление на планинския хребет. Началото на хребета започвал от Габрово, на протежение от 10 км като постепенно се повдигал към юг и достигал най-високата си точка при възвишението Никола. От тази точка хребетът достатъчно стръмно се снижавал […]

Околосветските плавания на Русия.

„Пътищата към науката за никого не са затворени.“ В началото на XIX в., почти преди три столетия след първото в историята околосветско плаване на Магелан, Русия активно се включила в световния процес на околосветските експедиции. Към това време европейските страни са направили 15 подобни плавания. Към края на XIX в. Русия по количество на околосветските […]

Банката на Англия – възникване.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ По повод това, коя е била първата централна банка, в литературата съществуват разногласия. Едни автори считат, че това е Банка на Швеция, основана в 1668 г. Други сочат, че това е Банка на Англия, учредена през 1694 г. Ще съсредоточим вниманието си върху втората, понеже влиянието на […]

Клонирането на ЦИД.

„Не съди човека, а навиците му.“ Оттеглянето на много експерти от мозъчния тръст „майка“ бележи засилването на политизацията, началото на специализацията и на образуването на професионална среда на българските мозъчните тръстове, които през първите години на прехода, а и чак до края на деветдесетте се идентифицират с идеята за скъсването с комунистическото минало. ЦИД, който […]

Пропуснатият шанс за победа.

„Целта на всяка битка е победата.“ След падането на Ерусалим, първите разтревожени са естествено Килидж Арслан и Данишменд, които още не са забравили последното преминаване на западняците през Мала Азия. Без колебание те решават да обединят силите си, за да се опитат да препречат пътя на новите нашественици. Турците вече не се осмеляват да се […]

Условие за съществуване на човека.

„Хубаво нещо е човекът, стига да е човек.“ Цитати от статии на Баал Сулам. Човек е създание социално. Той може да удовлетвори жизнените си потребности само с помощта на ближния. Затова съпричастността с многото е задължително условие за съществуването му. Факт е, че индивидът е безпомощен в самостоятелното удовлетворяване на своите потребности и се нуждае […]

Подготовка за отбрана на проходите -1877.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Решение на турското командване за преминаване в контра настъпление. Неудачите на руските войски в Зад балкана и при Втори Плевен предизвикали в Константинопол, сред върховното турско командване, възторг и ликуване. Султанът, военния министър и висшия военен съвет решили,че е настанало време за преминаване в контра настъпление с цел […]

Навигационно хидрографско осигуряване на морските дейности.

„Кораб с двама капитани потъва.“ С приемането на документите, определящи националната политика на страната и механизма за нейната реализация, са заложени основите за възраждането на нейното морско могъщество, осигуряването на устойчивото й развитие, защитата и осигуряване на националните интереси на държавата както и безопасността на мореплаването. Хода на реализацията на основните направления на националната морска […]

Генералния щаб на лихварите.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Аз смятам, че института на банките е по-опасен, от въоръжена армия. Ако американският народ позволи на частните банки да управляват издаването на пари, банките и корпорациите, които са управлявани от банкерите, постепенно ще отнемат от хората цялата им собственост до тогава, докато децата им не се събудят бездомни на земята, […]

Преходът – лъжа и измама.

„Преоблякъл се Илия, пак в тия.“ Призраците на изчезнали посолства. „Лично участвах в преместването на мебелите от стария в новия офис. Взехме мебелите от предишното източно германско посолство. Самата сграда принадлежеше на БКП и на корейското посолство, точно срещу Министерството на външните работи“ Антоний Тодоров. Преместването на ЦИД, на първия български мозъчен тръст, в бившото […]