// Архив

Angel

Angel has written 2830 posts for Времето, Морето и Хората

Управлението не е „игра на рулетка“.

„Както ти се отнасяш към другите, така и те ще се отнасят към теб.“ „Играта на рулетка“ във Вселената. Ще съпоставим по преди разгледания процес на игра на рулетка с процесите, протичащи в Мирозданието. Тогава в Мирозданието участници в играта ще бъдат: 1. Рулетката – вероятностните предопределености, които са подчинени на природните процеси. 2. Попадащите […]

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Няма късмет, който не се променя.“ Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”. Във връзка с необходимостта от вземане на всестранно обосновано, организационно техническо решение по осигуряване на радиационно екологическата безопасност на потъналата през 1989 г. атомната подводна лодка (АПЛ) „Комсомолец” са потрябвали голям обем океанографски данни. […]

Начини за контролиране на човешкото поведение.

„Най-лоша е скритата опасност.“ Електронни имплантанти. През 50-те години на XX в. разработеният от Хосе Делгадо „Стимосивър“ – миниатюрен електрод, способен да приема и предава електронни сигнали с FM радио – приближава разузнавателните служби с още една крачка към тяхната мечта да контролират човешкото поведение, тъй като Стимосивърът може да се имплантира в черепа. Когато […]

Навигация и космическо време.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Природата на космическото време (или слънчево – земната свързаност) се състои в следното. Свойствата на обкръжаващата среда в силна степен зависят от особеностите на слънчевото вълново и корпусколярно излъчване. Поради това можем да кажем, че космическото време започва на повърхността на Слънцето. Слънчевата активност […]

Причини за възникване на научната революция.

„Покупката не учи, учи продажбата.“ С разпространението на парите сред все по-широки слоеве от населението и с проникването на пазарите до най-отдалечените кътчета на планетата и най-бедният селяк трябвало да усвои някои основни правила на математиката и елементарни принципи на функциониране на пазара. Този преход към един нов начин на мислене е отразен между другото […]

Навигация и космическо време.

„Дело на време не е бреме.“ Навигацията е подложена на въздействието на физическите условия, случващи се в околоземния космос. Така точността на системите за морска навигация, използващи сигнали с много ниски честоти, такива като, например, радио навигационните системи (РНС) LORAN и OMEGA, зависи от знанието на действителната височина на ниската граница на йоносферата. Бързото вертикално […]

Домогванията на папската власт.

„Папския стомах от седем кожи е ушит.“ В мрака, обгърнал земята през дългия период на папско владичество, светлината на истината не можа да бъде напълно изгасена. Във всеки век е имало свидетели за Бога – хора, съхранявали грижливо вярата в Христос като единствен посредник между Бога и човека, издигали истината като единствено правило на живота […]

Спечелване на Северната война от Петър Велики.

„Войната е труд, а победата – отплата за него.“ Увеличената мощ на Балтийския флот позволила на Петър 1 на 27 юли (7 август) 1714 г. да спечели блестяща победа над шведския флот при нос Гангут. В морската битка е бил заловен отряд от 10 единици заедно с командващия ги контраадмирал Н. Ереншелд. В битката при […]

Съвременни географски информационни системи.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Една от основните задачи по разработването на информационни системи се явява представянето на информацията в форма, удобна за анализ и вземане на едно или друго решение. Особена сложност е анализът на информацията за тримерните процеси, и в частност, хидрометеорологичната, иначе казано, пространствено разпределената […]

Интелект, управление, тайни.

„Ум без разум е беда.“ Интелект (лат. intellectus разбиране) – разум, разсъдък, способност на човека за абстрактно мислене. Такова разбиране за интелекта дават речниците на чуждите думи. При това обикновеното съзнание на доста много хора е изгубило смисловото различие между словата „ум“, „разум“, „разсъдък“, „съобразяване“, „абстрактно мислене“. Хайде от позицията на всичко изложено горе да […]