// Архив

Angel

Angel has written 2246 posts for Времето, Морето и Хората

Резултати и оценки за работата на радио навигацията.

„Който се бои от всяко облаче, никога не пътешества.“ Точността на определяне на мястото зависи от височината на наблюдавания геостационарен КА (при височина на наблюдение по-малка от 30 – използването не е ефективно). При приемане на данни от няколко КА НАП автоматически избира по-добрите. При наблюдението за EGNOS НАП не е приемала сигнал в Северно […]

Пълна блокада на Плевен – 1877.

„Оборудвай и временната позиция добре, за да не останеш на нея навеки.“ На 14 ноември обграждането на Плевен от запад, било възложено на ново пристигналата 2-ра гренадирска дивизия,,, а пред войските на Гурко, заделени в самостоятелен отряд на западния бряг на Вит, била поставена задача за активни действия срещу Орханийския турски корпус. Цялата войска, обкръжаваща […]

„Отвързването“ на парите от златото.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Няма тук да описваме всички подробности на процеса на размиване на решенията на Бретон Уудската конференция. Ще отбележим само, че на 15 август 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън обявил, че Америка „затваря златния прозорец“, тоест прекратява размяната на долари на САЩ за […]

Невъзможното „гражданско общество“.

„Открития враг не е така страшен, както фалшивия приятел.“ Англофоните и „другите“. Един друг разказ, на един преподавател по политология, близък до тематиката на първия, очертава друга граница на света на проектите и на мозъчни тръстове: тази на езика и на социалния произход. В катедрата по политология има неофициална разделителна линия между англофоните и „другите“. […]

Балдуин II и заговорите в Дамаск (1128–1146).

„Предчувствието не винаги се сбъдва.“ Ответният удар. 1128 — Неуспех на франкския опит за превземане на Дамаск. Зинки става господар на Алеп; 1135 — Зинки опитва безуспешно да превземе Дамаск; 1137 — Зинки разгромява франко-византийската коалиция. Битката при Шайзар; 1140 — Дамаск и Ерусалим се съюзяват срещу Зинки; 1144 — Зинки превзема Едеса, като по […]

Тайната на „обрезание господне“.

„… и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен“. (Кн. Битие). В т.нар. „свещени“ книги е скрита загадката на много велики тайни. Да се обърнем към Библията – Книгата на Свещеното Писание за Стария и Новия Завет. В Книга Първа на Моисей „Битие“ (цитираме от изданието на Московската Патриаршия от 1990 г., осъществено […]

Наблюдения за радио навигационните системи.

„Който се страхува от морето не пътешества.“ Наблюденията за РНС РСДН-20 се извършвали по целия маршрут. Резултати от наблюденията: – зоната на действие превишава заявената (в Тихия океан заявената зона е значително по-малка от фактическата); – СКП на определяне на мястото е 1,5-10 км, което съответства на заявената характеристика; – Проверена е възможността за прием […]

Причини за не, и успеха на руските атаки – 28 октомври 1877.

„Смелостта е половин победа.“ Коя е била причината за несъразмерно големите загуби на руските войски и неуспеха на двете руски атаки? На първо място слабата огнева подготовка. Заради извънредната предпазливост Гурко отделил за участие в атаката на укрепленията при Горни Дъбник по-малко от една трета от всичката намираща се в негово разпореждане артилерия, 2/3 от […]

Доларът – като средство за международни разплащания.

„Взел плява, а се налага да връща със зърно.“ Лихварите обаче не са склонни към догматизъм: при изменение на ситуацията те са готови да променят своята тактика на движение по пътя към световно господство. Това, което е било добро за тях през 19-ти век, вече не е интересно и дори обременително през 20-ти век. Последното […]

Правила на Сорос за подчинение.

„Водата измива всичко освен безчестието.“ От 2000–2001 г. фондацията обявява политика на оттегляне от функциите на донор и на спонсор на програми. Джордж Сорос започва нови приключения на демократичния преход: Молдова, Беларус, бившите съветски републики в Централна Азия, и ограничава финансовото си участие в страни като България, които се подготвят да влязат в Европейския съюз […]