// Архив

Angel

Angel has written 2088 posts for Времето, Морето и Хората

Вътрешно разпадане на Запада.

„Гарван от проклятие не умира.“ В съществуването на всяка цивилизация историята свършва поне веднъж, а понякога и по-често. Когато дадена цивилизация достигне универсално състояние, нейните народи биват заслепени от това, което Тойнби нарича „мираж на безсмъртието“, и са убедени, че пребивават във финалната форма на човешко общество. Така е било при Римската империя, Халифата на […]

Същността на съществуването.

„Ако човек знаеше всичко, с него не биха се случвали нещастия.“ За базисно определение на основите на Кабала ще приведем следната формулировка от статията на великия кабалист на ХХ в. Баал Сулам „Същност на науката Кабала“: „Какво представлява науката Кабала? Този въпрос, разбира се, възниква у всеки разумен човек. И за да му бъде даден […]

Изток или Запад.

„Там, на отсрещния бряг, се намира демокрацията на другите…“ Г. Фотев. Да избираш между минало и бъдеще, между комунизъм и капитализъм, между дясно и ляво означава да избираш между Изток и Запад, където Изтокът се превръща в символ на традиционното (православно и балканско), националистическо („сърбизиращо“) и дори тоталитарно („русизиращо“) общество. Идеята за Запада обаче, който […]

Цели на Русия във войната 1877-1878.

„Първия удар е половината от сражението.“ От гледна точка на военните интереси за руското правителство е било по-изгодно незабавно да въведе този план в действие, тоест да обяви на Турция война и веднага със завършването на мобилизацията и съсредоточаването на войските да премине към военни действия. В този момент Турция съвършено не била подготвена за […]

Снимка на релефа на дъното.

„Трудът носи здраве, мързелът – пороци.“ Способи за снимка. Снимка на релефа на дъното се нарича хидрографската работа, изпълнявана с цел получаване на информация за подводния релеф, позволяваща създаването на негово картографско изображение или цифров модел. Материалите от снимката се използват, освен това за коректура на картографските материали и за оперативно оповестяване на мореплавателите за […]

Играта на великите.

По-добре да имаш явен враг, отколкото лицемерен приятел.“ Робърт Пътнам посочва до каква степен преговорите между държави представляват „игри на две равнища“, в които дипломатите преговарят едновременно с избирателите в собствената си страна и с колегите си от другата страна. В паралелен анализ Хънтингтън показва, че реформаторите в дадено авторитарно правителство, които водят преговори за […]

ХХI в. – човечеството в максимален егоизъм.

„Който сее паника помага на врага.“ Кабала като наука е възникнала в онова време, когато се появила необходимост от изследването на причините за ръста на егоизма у човека. Кабала утвърждава, че свойство на всичко съществуващо е егоистичното желание за получаване на наслаждение. Но по естествен начин това не е възможно да се осъществи, защото прииждащото […]

Ляво – Дясно.

„Лошо е да паднеш в блатото, но още по-лошо е да останеш там.“ Според експертите на мозъчните тръстове опозицията комунизъм / капитализъм, разположена на същата тази ос минало – бъдеще, се олицетворява от политическото противопоставяне ляво – дясно. До 2001–2002 г. доминиращата теза в тези среди е, че „не съществува ляв преход“. Проф. Георги Фотев, […]

План за война на Русия 1877-1878.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Дунавския театър на военни действия. Непосредствено начало на разработката на руския план е било положено през март 1876 година, когато въпросът за война с Турция още не бил решен даже в самото царско правителство. Тогава полковник Артамонов прочел за офицерите в Петербургския военен окръг няколко лекции, […]

Определяне на поправките на дълбочините.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Определяне на общата поправка на дълбочините. За изключване на систематичните грешки всички измерени дълбочини трябва да бъдат поправени с обща поправка на дълбочините ∆z, която е равна на алгебричната сума от поправките на дълбочините за нивото ∆zfи поправки на ехолота ∆zэ Определянето на поправките на дълбочини за ниво ∆zfза […]