// Архив

Angel

Angel has written 2152 posts for Времето, Морето и Хората

„Рицарският Крак“

„Пощадиш ли врага, ще погубиш себе си.“ Не знам дали е туй пасбище на диви зверове или моят дом, родната ми стряха! Викът на покруса, нададен от неизвестен поет от Маарра, не е само словесен похват. За нещастие, принудени сме да приемем думите му буквално и да се запитаме заедно с него: какво толкова чудовищно […]

Намерение и необходимост.

„Пърово идва нуждата, а не хубавите дни. Нуждата не признава закон.“ С изчезването на намерението човек умира. Известният кабалист от миналия век Баал Сулам пише, че жизнената сила се определя изключително от намерението. Колкото по-голямо е желанието на човек да вземе всичко от този свят, толкова по-интензивно той съществува в него, толкова активно възприема и […]

Превземането на Никопол и Първи Плевен – 1877.

„Победата е крилата: изпуснеш ли момента, вече я няма.“ Западния отряд започнал бойни действия почти едновременно с Предния отряд. Заповедта за овладяването на Никопол и за по нататъшното му движение към Плевен е била получена в щаба на Западния отряд на 8 юли. Началник на отряда командира на 9-ти корпус генерал лейтенант Криденер разполагал за […]

Електронни навигационни морски карти.

„Виж, за да повярваш.“ Корабите, плаващи в открития океан, са снабдени със съвременно електронно оборудване: високо точни средства за корекция на мястото (СНС, РНС), лагове, компаси, системи за автоматична радио навигационна прокладка (САРП), средства за отразяване на хидрометеорологичната обстановка, апаратура за автоматизирани идентификационни системи и системи за свръзка. Независимо от това при всички тези технически […]

Кражбата, като „банкова дейност“!

„Малките крадци наказваме, а на големите – сваляме шапка.“ За това, как постепенно и незабележимо е ставала „мутацията“ на обикновените „складови“ услуги на лихварите и тяхното превръщане в „депозитни“ (тоест кредитни, без необходимото обезпечение за клиентите на банките), може да прочетете в книгата „Пари в закона: национален и международен аспекти“, написана от известния историк на […]

Ден на позор за мюсюлманската армия.

„Пощадиш ли врага, ще погубиш себе си.“ Величествена е гледката на мюсюлманската армия на излизане от Мосул — безброй копия отразяват слънчевите лъчи, черни знамена, емблема на Абасидите и Селджукидите, се развяват сред морето от конници, облечени в бяло. Въпреки горещината ходът е равномерен. С такъв ритъм ще пристигнат в Антиохия за по-малко от две […]

Какво е Егоизмът.

„Човек, който живее само за себе си, и след смъртата си е ненавиждан.“ Закон за взаимодействие. Нашият свят е единен организъм, всички елементи на който се подчиняват на общ закон. За опазването на живота на всеки един организъм е необходимо да се обезпечава и поддържа съществуването на всяка клетка и всеки орган. Независимо от това, […]

Настъпление на предния отряд на генерал Гурко 1877.

„Който мечтае за победа не мисли за смърта.“ Предния отряд под командването на генерал Гурко на 6 юли се придвижил към река Росица на участъка от Сухин дол до Никопол. Гурко взел решение с бой на конницата да разузнае силите на противника по направлението към Търново – древна столица на България. С тази цел на […]

Дискретни глобални координатни системи.

„Земята се върти и ние заедно с нея.“ Използването на компютри за картография е довело до създаването на нов вид продукти – глобални сервизи за картографска информация, типични примери, за което могат да служат, такива като ресурса на Google Map. На първия етап от развитието в качеството на картографска основа за такива системи са били […]

Банките – „бели и пухкави“.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Политици на служба на фалшификаторите на пари: Франклин Рузвелт.Банкерите (и съдиите, защитаващи банкерите) нерядко си партнират с политици, купени от банкерите. Ето само един пример на такава политическа поддръжка — от всички (не само в Америка, но и в Русия) възхвалян президент на САЩ Франклин Делано Рузвелт. Първото, което направил […]