// Вие четете...

Атмосфера

Що за явление са сланите?

„От благодарността мъжът разцъфтява, от добро земята зеленее.“

Сланите и нощното понижение на температурата на въздуха.

Изучаването на нощните понижения на температурата на въздуха има голямо значение за селското стопанство и транспорта. Задачата е тясно свързана с нощните понижения на температурата и проблема за предсказване на радиационните мъгли, замръзванията и други.
Слана се нарича явление, появяващо се вследствие понижение на температурата по-ниско от 0°С на фона на устойчивата положителната средно денонощна температура.
Различават се два типа слани (замрази): – радиационни, наблюдаващи се най-често през нощта и обусловени от охлаждането на почвата, вследствие на ефективното и излъчване; – адвективни, предизвикани от прииждане на по-студени в сравнение със земната повърхност въздушни маси (адвекция на студ).
За разлика от радиационните, адвективните замрази (слани) могат да се наблюдават във всяка част от денонощието. В средните ширини адвективните замрази особено често се наблюдават през месец май. Това са така наречените майски студ, който е свързан с прииждането на арктически въздух. Понижението на температурите, предизвикано от адвекцията на студен въздух, през нощта се усилва от охлаждането на въздуха по пътя на излъчването (облачност в нощните часове при адвекция на студ, като правило, отсъства).
Благоприятни условия за нощните понижения на температурите и появата на замрази служат: – ниската влажност на въздуха; – слабия вятър; – отсъствие на облачност.
Доколкото замразите (сланите) нанасят големи вреди на селскостопанските култури (особено в фазата на цъфтене и млечна зрелост), то се вземат мерки в защита на растенията от измръзване. Най-широко разпространение са получили методите, които се основават на задимяване на участъка. Задимяване се постига, както по пътя на изгаряне на предварително приготвени димящи купчини, така и с помощта на специални димни шашки.
Интензивността на замръзване под влиянието на дима се понижава вследствие на понижаването на ефективното излъчване от земната повърхност на топлината, образувала се при изгарянето на купчините, а също и топлината отделяща се при кондензацията на водната пара върху хигроскопичните димни частици. Макар и повишението на температурата да не е голямо в сравнение с не охраняваните участъци (обикновено 1 – 2°С), то в много случаи се оказва достатъчно, щото температурата на въздуха да не достигне критични стойности.
За борба със сланите може също да се използва и методът с овлажняване на въздуха и почвата (често с поливане). При това се понижава ефективното излъчване и се увеличава притокът на топлина от дълбочина към повърхността на почвата.
В основата на третия метод за борбата със замразите лежи непосредствения огрев на растенията с помощта на специални горелки. Този метод е много по ефективен, в същото време и е по-скъп, поради което се използва значително по-рядко в сравнение с димния и овлажнителния метод.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар