// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Щормови предупреждения и оповестяване.

„От малкото облаче голяма буря не може да се очаква.“

Щормовите предупреждения и оповестяването за заплаха от възникване на опасни явления (ОЯ) се изготвят по зоните на отговорност и незабавно се предават по схемата за довеждане на екстрената информация с използването на съществуващите средства и канали за свръзка.

Щормовите предупреждения за ОЯ се включват в ежедневния хидрометеорологичен бюлетин. Щормовите предупреждения и оповестяване трябва да се съставят с максимален предварителен срок.

Съдържанието на предаваната екстрена информация се фиксира в специален журнал с указване на времето на съставяне и довеждане на информацията, а също и фамилията на предаващия информацията.

Представяне в МЕ на хидрометеорологична информация за ОЯ и информация за замърсяване на морската среда се осъществява от Росхидромет.

Ако ОЯ е възникнало внезапно (не е било предвидено), то незабавно се съставя щормово оповестяване, в което се указва времето на началото на ОЯ, неговата интензивност, а също така щормово предупреждение за прогнозираната продължителност, максималните значения на характеристиките, а също така за възможността за разпространението му и на други райони.

Приложение 7

Структурата на формализираното съобщение за прогнозиране на ОЯ. (щормово предупреждение)

Забележка: Съобщението трябва да бъде отправено по съществуващите канали на мрежата за свръзка.

След завършването на ОЯ Управлението на ХМС е задължено незабавно да доложи сведения за интензивността, продължителността, предварителното време и района на разпространение на ОЯ.

Приложение 8

Структура на формализирано оперативно донесение за наблюдаваното ОЯ и вредите от него.

Забележка: Съобщението трябва да бъде отправено по съществуващите канали на мрежата за свръзка.

При възникване на ОЯ ДУ НИЦ „Планета”, изхождайки от техническите възможности, осигурява с материали и космически снимки заинтересованите организации, министерствата и ведомствата (по заявка). За осигуряване с материали от космически снимки по райони на възникване на ОЯ Росхидромет изпращат заявка до ДУ НИЦ „Планета”, в която се указва вида на ОЯ, географските координати на района на ОЯ, названието на населените пунктове, реките и други обекти, периода за изпълнение на снимките и вида на необходимата информация.

Приложение 9

Сведения за всички наблюдавани през изминалата година (месец) ОЯ.

В случай на възникване на уникално, рядко повтарящо се ОЯ, се съставя много по-подробен отчет, с описание на условията за неговото възникване и развитието на явлението, с приложени картографски материали, данни за метеорологичен климатичен анализ и материали от радиолокационното наблюдение.

Оценка за качеството на щормовите предупреждения се явява ефективността, която се определя от оправдалия се предварителен период за щормовото предупреждение, достатъчен за вземане на необходимите мерки за безопасност.

Приложение 10

Примери за щормови предупреждения.

1. Щормово предупреждение за силно вълнение в Северния Атлантик, издадено от Хидрометеорологичен център на Русия на 10 март 2007 г.

Щорм в 3 пункта Мурманск, Санкт-Петербург, Одеса опасно явление.

ОЯ НР 103

По Северния Атлантик в течение на денонощие 11 март в район 56-61 градуса северна ширина и 16-29 градуса западна дължина се очаква опасно вълнение с височина 10-13 м от югозапад, в район 58-62 градуса северна ширина и 32-38 градуса западна дължина се очаква опасно вълнение с височина 10-11 м, от северозапад, в район 53-57 градуса северна ширина и 36-44 градуса западна дължина се очаква опасно вълнение с височина 8-9 м от запад – северозапад.

Дежурен океанолог.

2. Щормово предупреждение за силен вятър, издадено от УХМС в 14 часа на 28 февруари 2008 г.

ОЯ НР 18

На 28 февруари за периода 05.00 -10.00 часа местно време (1700 до 2200 часа на 27.02.08 МСВ) се очаква: в югоизточната част и в югозападното крайбрежие на Камчатски райони 11220 11250, вятър източен, югоизточен 45-50 м/с, в Охотско море и на северозапад в Тихия океан в райони 11240 11313 вятър източен, югоизточен 35-40 м/с, ураган, видимост в посочените райони е по-малка от 500 м, валежи. Явленията ще се запазят до края на деня на 28 февруари.

Дежурен синоптик

3. Щормово предупреждение за силен вятър и вълнение, издадено от УХМС, Южно Сахалинск

ОЯ НР 10/01

Вечерта на 27 февруари, нощта на 28 февруари в южната част на Охотско море в районите 11431 11433 11434 се очаква северозападен, западен вятър, в район 11432 източен, североизточен 35-40 м/с, ураган, височина на вълната 8-9 м.

Дежурен синоптик

4. Щормово предупреждение за обледеняване, издадено от УХМС Мурманск

ОЯ НП 3

На 13 февруари в 00-04 часа МСВ на север от Гренландско море в район 01 подрайон 04 и през деня на северозапад в Баренцово море в район 01 на север в подрайон 09 и 10 се очаква бързо обледеняване на корабите на северозапад, северен вятър 22-27 м/с, температурата на въздуха 5 – 10ºС, височина на вълните 8-9 м. На 13 февруари от 02 до 06 часа по МСВ по северното крайбрежие на Норвегия в район 01 и подрайони 26, 27, 28 се очаква усилване от северозапад, северен вятър 30-33 м/с, височина на вълнението 8-9 м Ще се съхрани за денонощие. Предадено в 13 часа и 10 минути МСВ.

Дежурен синоптик.

5. Щормово предупреждение за силен вятър и вълнение, издадено от ЦХМС Калининград.

ОЯ НР 4

По югоизточната част на Южен Балтик от първата половина на нощта от 22 на 23 февруари се очаква усилване от югозапад, запад вятър до 18-23 м/с с пориви до 25-28 м/с. Височина на вълните 4-5 м. Предадено на потребителите по схемата за предаване на ОЯ в период от 1200 до 1300 часа на 22 февруари по МСВ.

Дежурен синоптик.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар