// Вие четете...

Поведенчески модели

Чувства и реакции.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Делото, замислено от жената, се осъществява от мъжа.“

Чувства и реакции.

Заслушайте се в разговорите на която и да било група от мъже, жени, момчета или момичета и ще чуете как хората говорят за едни и същи неща по различен начин. Момичетата говорят за това, кой кого харесва или кой на кого се сърди; играят си на малки групички и си споделят „тайни“ за другите, което се явява форма на привързаност. Във възрастта на пубертета момичетата говорят за момчета, тегло, дрехи и обсъждат приятелите си. Като възрастни, жени говорят за диети, лични взаимоотношения, брак, деца, любовници, личности, дрехи, за постъпките на другите, отношенията на работното място и за всичко, свързано по някакъв начин с хората и с личния живот. Момчетата говорят за предмети и дейности, например кой какво направил, кой е добър в нещо и как действат разните машинарии. Във възрастта на пубертета те говорят за спорт, механика и функционирането на различни уреди. Като възрастни, мъжете коментират спортни изяви, говорят за работата си, за политика, за това какво са свършили или къде са били, за технологии, коли и механични уреди.
Интересен е въпроса „Какво искат съвременните мъже и жени“? Почти всички мъже най-вероятно биха избрали прилагателни като смел, решителен, борбен, способен, властен, пробивен, практичен и достоен за възхищение, а жените – топъл, обичлив, великодушен, състрадателен, привлекателен, печелещ приятели и способен да се раздава. Според жените най-ценното е да си полезен за другите и да си заобиколен от интересни хора, докато според мъжете най-важното е да имаш престиж, власт и да притежаваш различни неща. Изводът е, че мъжете ценят предметите, жените – отношенията, защото и едното и другото е инструмент за постигане на техните желания.
При мъжете чувствата могат да се проявяват независимо от другите мозъчни дейности. Например по време на спор мъжът може да си служи логично с думите, а после да взема пространствени решения, без при това да се вълнува или да изпитва други някакви чувства, свързани с темата. Все едно, че чувствата му са затворени в самостоятелно килерче, а по-малкото свързаности ги възпрепятстват да се проявяват едновременно с други мозъчни дейности.
При жените чувствата обхващат по-широки области от свързаности и по тази причина могат да се проявяват едновременно с другите мозъчни дейности. Жената може да се разчуства, когато разговаря на някоя по-емоционална тема, докато при мъжа това едва ли ще се случи. А много е вероятно той изобщо да откаже да говори на емоционални теми. Така ще избегне възможността да се развълнува или да му проличи, че не владее положението. Освен това при жените чувствата могат да се проявяват едновременно с повечето други мозъчни дейности. Например жената може да плаче, докато сменя спукана гума, докато за мъжа смяната на гумата е тест за способността му да отстранява проблеми и очите му ще си останат напълно сухи, дори когато открие, че резервната гума също е мека, а освен това ще се окаже, че и помпата я няма в багажника. Можете да си представите неговата реакция, ако се окаже, че съпругата му или някой друг я е извадил от колата и после не я е върнал на мястото й.
Чувствителният мъж не само ще се вбеси, но ще е по-добре да не се мяркате пред очите му, защото ще отнесете дълга и тежка серия от ругатни, а чувствителната жена ще предпочете да потърси помощ от някой отзивчив и услужлив мъж, използвайки целия си чар да го накара първо да спре, а след това и да направи това, което тя не може.
Когато обзетата от емоции жена обяснява как се чувства, тя използва изразителна мимика, богат език на тялото и широк спектър от спомагателни звукови и речеви сигнали. Този модел на поведение й дава предимство пред мъжа, защото винаги ще се намери някой който да се хване на заложената стръв, за поне един силен и състрадателен наивник, под формата на безпомощна и благосклонна мила женица. Обзетият от емоции мъж по-скоро ще изпадне в ярост, като даде израз на чувствата си чрез обвинения било то към себе си или към някой друг виновник, дори може да стане агресивен.
Жените ценят отношенията, а мъжете ценят работата, защото съвременното общество е просто едно мигване на екрана на човешката еволюция. Стотиците хиляди години живот според традиционните роли са обусловили ориентацията на моделите на поведение на съвременния мъж и на съвременната жена, което пък днес е причина за повечето от нашите проблеми и недоразумения в интимната сфера.
Мъжете винаги са се доказвали чрез постиженията в своята работа, а жените са измервали собствената си стойност като личности, посредством качеството на взаимоотношенията си в двойката, в която са. Мъжът трябва да осигури основното препитание и да решава проблемите, което се е наложило като негов приоритет, необходим за оцеляването на вида. Жената като закрилница на семейното гнездо е трябвало да се грижи за отглеждането на следващото поколение. За много голям процент от мъжете най-важното в живота им е тяхната работа, а за жените като техен приоритет е семейството, макар че в последно време се забелязва силна тенденция за обратното.
Ако жената е нещастна в интимния си живот, тя не може да се съсредоточи върху работата си, което не е кой знае какъв голям проблем за нея, защото винаги ще се намери някой, който да се отзове и да помогне на „нещастната” жена. Ако мъжът е нещастен в работата си, той не може да се съсредоточи върху взаимоотношенията си в двойката, което за жената също не е голям проблем, но за мъжа този проблем става не преодолим.
Когато жената е подложена на стрес или напрежение, за нея разговорът с партньора се явява компенсация, утеха и награда, докато мъжът го възприема като намеса в протичащия в главата му процес на решаване на проблемите. Докато тя, чрез разговора и споделянето на проблема получава облекчение, то мъжът получил задачата търси усамотение и мълчаливо започва да търси решението. В такива случаи жената е готова да настоява и да обвинява, а мъжът започва да се оправдава и да се обяснява, защото тя смята, че той е бездушен и безразличен, докато за мъжа тя е дребнава и досадна. А всъщност тези техни различни реакции са в резултат на възприетите различни модели на поведение, както и на различните им приоритети, те просто са различни. Ето защо жената винаги се оплаква, а мъжът винаги се отбранява, защото за нея връзката им е по-важна, отколкото за него. Жената добре е усвоила тактиката за постигане на успех, а именно – атакувай за да победиш, отбраната е равносилна на загуба. Мъжът може и да е победител в битката за надмощие, но войната винаги се печели от жената.
Мирът между мъжа и жената е ключът към мирното съвместно съжителство, но за целта и двамата трябва да осъзнаят на какво се дължи разликата в моделите им на поведение, това ще смъкне част от взаимното недоволство, така и двамата ще спрат да се обвиняват остро един – друг за начина, по който реагират на нещата от живота.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар