// Вие четете...

Поведенчески модели

Чрез подготовка към успех.

А§Е„Най-силна е онази жена, която може да си овладее езика.“

Защо мъжете говорят буквално?
Изреченията на мъжете са кратки, директни, сбити, ориентирани към даване на решения, те са построени въз основа на конкретен и точен речников фонд, освен това са обилно подправени с факти. Мъжете използват количествени определения като „никакъв“, „никога“, „абсолютно“. Директната реч подпомага бързото и резултатно уреждане на бизнесделата, а освен това е и начин да се наложи авторитет над другите. Но когато използват директната реч в личните си взаимоотношения, мъжете често изглеждат груби и недодялани, което всъщност не е далече от истината.
За пример нека да използваме няколко изречения изразяващи едно и също желание. Въпросът е кои от тях са изказани от мъж и кои – от жена.
1. Върви и направи омлет за закуска!
2. Ще ми направиш ли омлет за закуска?
3. Би ли ми направила омлет за закуска, моля?
4. Не мислиш ли, че е добре да хапнем омлет за закуска?
5. Няма ли да е прекрасно, ако имаме омлет за закуска?
6. Как би се чувствал, ако имаме омлет за закуска?
Начинът, по който е изказано желанието, другият да направи омлета, минава от оголено директен до напълно индиректен. Най-вероятно първите три изречения са изказани от мъж, а последните три – от жена. И в шестте примера желанието е едно и също, различен е начинът, по който това желание е изказано. Не е трудно да си представим как начинът на изразяване на желанието може да доведе до скандал или сълзи, ако отговорът е от рода на „Сам си го направи!“ Естествено е, че ще последват обвинения, като може да се стигне и до по-далече. Тя да замълчи и да продължи да гледа сутрешния блок – женски предавания, а той да си направи закуската сам, такава каквато си я пожелае.
Да, ситуацията е в задънена улица, но въпросът е какво може да се направи? Мъжете трябва да разберат, че завоалираното говорене е част от женското мислене и не бива да се дразнят от недомлъвките на жените. За да изгради удовлетворителни близки отношения с жена, мъжът трябва ефективно да слуша, да използва „слушането“ на гласовите звуци и на езика на тялото. Просто не е необходимо непрекъснато да й натрапва решения или да подлага на съмнения мотивите й. Ако жената звучи така, сякаш има някакъв проблем, най-доброто, което мъжът може да направи е, да я попита тя какво би пожелала за закуска. Със сигурност зад завоалирания въпрос се крие вече взето решение и на мъжа не му остава нищо друго освен да прояви повечко търпение и да я слуша и окуражава. Има разбира се и друг вариант, който не е много за предпочитане, но пък за сметка на това със сигурност положените усилия ще му донесат много приятни изживявания. Мъжът не само трябва да предложи решение на проблема, но и да го реши, като не само направи желаната от нея закуска, да я поднесе с усмивка и да се чувства горд, че е направил най-доброто за жената до него.
Чрез подготовка към успех.
Жената, за да накара мъжът да я слуша трябва да го подготви предварително за какво ще става въпрос и да му изготви, така да се каже, разписание за действие. Мъжете обичат точността и се дразнят от несигурността, както се казва „мъжка дума, казана приказка, хвърлен камък“. Мъжете не обичат да бъдат поставяни в положение да нямат избор, да бъдат поставяни пред свършен факт, защото за да вземат решение им трябва време. Затова предварителната подготовка от страна на жената е изключително важна за да бъде постигнат успех, тоест мъжът да е най-вече послушен, а какво друго и трябва на жената за да бъде щастлива.
Всъщност въпросът е как да бъдат мотивирани мъжете за действие? Тъй като жената притежава магистърска степен по изкуството на индиректната реч, тя задава въпросите си под формата на молба с помощта на изразите от рода на „можеш ли“, „би ли могъл“ и „дали ще можеш“, а същинската част на действието остава на втори план. Какво би могъл да отговори всеки мъж на подобен въпрос „можеш ли да изхвърлиш боклука, скъпи“? Варианти за отговор много, но най-често срещания е „мога разбира се, скъпа“. По този начин мъжът вече е приел задачата и е подготвен за нейното изпълнение.
Какво всъщност мъжът чува, когато тя пита „можеш ли да …“. Той тълкува буквално въпросите, започващи с „можеш ли“ или с „би ли могъл“ и това за него изглежда, като проверка на физическите му умения да изпълни поставената му задача. На всичкото отгоре, така зададените въпроси карат мъжа да се чувства манипулиран и принуден да отговори с „да“.
За да бъдат мотивирани мъжете за действие, по-добре ще е да им бъдат задавани въпросите с „ще“. Например „Ще изхвърлиш ли боклука, скъпи?“ Така зададен въпроса ще мотивира мъжа да поеме или да не поеме конкретен ангажимент и той трябва твърдо да отговори „да“ или „не“. Сто пъти по-добре е да получите отрицателен отговор на въпрос, зададен с „ще“, тъй като поне ще знаете съвсем точно какво да очаквате, отколкото положителен отговор на всеки въпрос, зададен с „можеш ли“ или „би ли могъл“, но без изобщо да сте сигурни, какво всъщност ще последва.
Твърде показателен за начина на мислене на мъжа е момента, когато той прави предложение за женитба. Той ще попита точно и ясно, като задава точен и ясен въпрос и в същото време очаква точен и ясен отговор. Въпросът „Ще се омъжиш ли за мен?“, той никога не се задава под формата „Би ли могла да се омъжиш за мен?“ Ясно е, че първия въпрос задължава да му бъде даден точен, положителен или отрицателен отговор, а на втория въпрос може да бъде даден и уклончив отговор, който всъщност не ангажира отсрещната страна да изпълни, заявеното желание. Жените като цяло предпочитат не ангажираните отговори, докато мъжете предпочитат точните и ясни ангажименти, защото жените говорят емоционално, а мъжете – буквално.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар