// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Често задавани въпроси.

„Празен е онзи, който е пълен само със себе си.“

В какво се състои разликата между Кабала и източните учения?

Отговор: Разликата между източните учения и Кабала се състои в това, че те са изградени върху изкореняването на желанията, върху отказа от тях или свеждането им до минимум.

Кабала учи, че желанията не трябва да се унищожават, тъй като те са нашата природа. Това е единственото, което е създал Творецът. Именно по нивото на желанието се отличават един от друг хората, животните, растителната и неживата природа. Именно желанията придават спектрални цветове на светлината, различни честоти на колебанията, пораждат особеностите на вкуса.

Различните нива на желанието определят състоянията на обектите на нашия свят: твърдо, течно, газообразно или плазмено. Най-големите желания в мирозданието се откриват у човека, а постоянната потребност от напълването им го подтиква към развитие. Затова, ако човек ограничава своите желания, той като че ли снижава себе си от нивото „човек“ на нивото „животно“, а ако не и до растителното или изобщо до неживото състояние.

Всички „духовни“ практики са изградени върху това по-малко да се яде, да се живее в уединени, усамотени места, по-рядко да се диша, спускайки себе си до нивото на растението или дори на неживото, да се размишлява само върху един обект. Там всичко е изградено върху ограничаването на човека.

Но при това се достига не целта на творението, състояща се в това да се стане равен на Твореца, а нищожно малко комфортно съществуване на по-ниско ниво, подобно на камъка или растението. Доколкото желанията се потискат, човек се отказва от обкръжаващия го свят и приема своите вътрешни психологически усещания за висше просветление.

Принципът на Кабала е съвършено противоположен на потребностите на източните методики и религии: Кабала, обратно, развива егоизма и желанията на човек. Това е парадокс, но именно той и довежда до поправяне на нашата природа, до истинско съвършенство и напълване.

Кабала казва, че Творецът може да бъде усетен, използвайки желанията и променяйки тяхното намерение, а не унищожавайки ги. Източните методики са изградени върху унищожаването на егоизма, когато човек, потискайки своето „Аз“, като че ли пасивно възприема отвън нещо духовно. Основната разлика се състои именно в отношението към своето „Аз“, в неговото използване.

Може ли предварително да се получат някакви данни за избора на една или друга методика? Това е невъзможно и човек трябва да избира, следвайки зова на сърцето си. Само на онзи, който вече е навлязъл в духовния свят, става ясна разликата между корените на вярванията и религиите и Кабала.

Поради това е необходимо човек да положи определени усилия, за да се убеди сам, тъй като преди да започне да усеща духовното пространство, всички методики му се струват еднакво привлекателни и дееспособни.

Какво е това душа?

Отговор: Всички впечатления, преживени от човек в този свят, се превръщат в следващо въплъщение в негови естествени свойства. Такава трансформация се извършва и с въпроса за смисъла на живота: човек започва да пита откъде се е появил.

„Преди аз съм се намирал в небитието, мен не ме е имало, след това съм се родил, а след смъртта отново ще изчезна. Кой съм Аз, какво съм Аз?“ Скоро ще стане възможно да бъдат заменени всички органи в тялото. Къде е тогава „Азът“ в това тяло? Не е нито в ръцете, нито в краката, нито в главата… Очевидно „Аз“ – това е нещо извън моето тяло, „Аз“ – това е душата. Къде тогава се намира тя преди моето раждане и след моята смърт?

Ние не можем да си представим какво е това душа и къде е тя в тялото, защото в нас сега съществува само оживяваща, витална сила. В човека няма „място“, съответстващо на органа на усещане, на сензора, с помощта на който да може да се усети душата.

Много хора смятат, че душата по някакъв начин е свързана с физическото тяло. Те грешат, приемайки дейността на мозъка за функциониране на душата, защото не разбират какво е това душа. Те все още не я притежават.

Душата – това е желание за наслада от сходството със свойствата на Твореца. Това желание човек получава отгоре. То не е дадено от Природата, както телесните желания и не се развива под влияние на обществото, както човешките желания.

Кабала нарича това ниво на желание духовно или човешка душа. Това е методика, която показва на човека как може да напълни това най-висше желание, ако то възникне.

Кабалистите, получаващи напълване на духовното желание (думата „Кабала“ означава напълване), наричат този напълнител светлина, и по-точно Висша светлина. Тази Висша светлина се нарича Творец, защото създава желание и сама го напълва.

Но ако у човек това желание не възниква, то той продължава да живее, като обикновен човек. Всичко може да бъде заменено във физическото тяло и това няма да повлияе на духовността. Духовността – това е общение с Твореца. То не се намира в плътта на нашето тяло.

Проведете експеримент и преместете всички части на човешкото тяло… Кажете кога ще се промени неговата душа, къде ще премине тя, от кой орган ще напусне тялото? Душата не се отнася към тялото, а обратното, нашето тяло е като риза, облечена върху душата, и затова вие можете да сменяте цялата риза или нейни части и това съвсем няма да се отрази на душата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар