// Вие четете...

Поведенчески модели

Честност – що е то?

„Честността е най-добрата политика.“

Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.

Честността е аспект от морален характер, който посочва положителни и добродетелни атрибути като почтеност, истинност и прямота, както и отсъствието на лъжа, измама, кражба и др. Честността включва също и доверие, лоялност, справедливост и искреност.

Етимология. Думата честност произхожда от лат. honos, което се отнася до достойнството и честта.

Дефиниция. Merriam-Webster определя честността като „справедливост и прямота на поведението“ или „придържане към фактите“. Оксфордският английски речник определя честността като „качеството на това да бъдеш честен“. Честен, на свой ред, бива дефинирано като „свободен от измама, истинен и искрен … Морално правилен или добродетелен … Честно спечелен, особено чрез упорита работа … направено с добро намерения, дори ако са неуспешни или заблудени … Опростено, непретенциозно и непредубедено“.

Култура и религия. Честността се цени в много етнически и религиозни култури. Честността може да бъде черта както на личност, така и на институция. 30 април е Международен ден на честността.

Известни цитати.

В честността се състои истинското щастие. Честният живот е щастлив. Указанията на правото са следните: да живееш честно, да не обиждаш другите, на всеки да даваш според заслугите.

По-добре честно име, отколкото голямо богатство. На никого не се доверява този, който живее нечестно. Животът на честните не знае страх. Не щастието е награда за честността, а самата честност. Да живееш щастливо, значи да живееш честно. Ако живееш честно, не се страхувай от злите езици.

Честният човек не търпи да го оскърбяват, а смелият не оскърбява. Трудно е да останеш честен в нечестно общество; има такива, които ще ви мразят заради вашата честност. По-добре е да бъдеш честен човек, отколкото благоразумен.

От материална гледна точка честността никога не е била добра политика. Авторитетният ръководител трябва да бъде честен и порядъчен. Никой никога не е станал богат по честен начин.

Критика. В честността могат да бъдат открити и негативни анотации. „Много честност може да се разглежда като недисциплинирана откритост“.

Например, индивидите могат да се възприемат като „твърде честни“ (прями, нетактични), ако честно изразяват негативните мнения за другите, без да се иска мнението им, или ако са били попитани в случай, когато отговорът е тривиален.

Какво е нечестност: Нечестността е качество на нечестните. Също така се казва или нечестно.

По същия начин, нечестността е липсата на почтеност в работата с неща, които принадлежат на другите. Във връзка с този момент, нечестните хора заблуждават другите, за да получат някаква печалба и да постигнат целта си, този тип отношение е много забележимо на работното място сред служителите, особено за да могат да се изкачат по стълбата.

Понятието нечестност е противоположно на честността, следователно нечестността е характеристика на човека, която я характеризира като несправедлива, ненадеждна и често е тясно свързана с лъжите. Нечестният човек се характеризира с това, че прекарва време в разговори за другите, дори ако е трудно да го разпознаеш или никога не го прави.

Нечестността е антивалун, който противоречи на морала и добрите обичаи. Нечестността може да се наблюдава в различни взаимоотношения като: на работното място, в двойка, в приятелство и т.н., защото нечестният жест позволява да се създаде негативен образ на човека.

Във връзка с горното, нечестността е отношение, което се отразява отрицателно на взаимоотношенията между хората или се установява с определени институции, норми или социални навици.

От друга страна, нечестното се използва като прилагателно за обозначаване на човек, който действа без честност. Като такъв, нечестният човек няма правилен морал и не спазва етични норми и може да понесе други грешки като лъжи, лъжа, измама, похот и т.н.

Думата нечестност се използва като синоним на: неприличие, безнравственост, нелоялност, цинизъм, безсрамност и др. Също така, някои антоними на нечестността на израза са: благоприличие, достойнство, скромност и др.

Известни цитати.

Нашият свят не е безопасен за честните. Не бива да се стремиш към висши цели с низши средства. Човек трябва да бъде еднакво честен и в голямото, и в малкото. Не е достатъчно да бъдеш честен с другите, а трябва да бъдеш честен и със себе си. Не е ли подвиг да бъдеш честен, достоен човек в нашето време?

Не е честно да не обичаме хората, които ни обичат. Не е честно тя да страда за неправомерни действия на друг, но животът обикновено е пълен с несправедливост. Не е честно, че се очаква жените да останат у дома, когато има битка, която трябва да бъде спечелена. Ако една жена има сили да роди дете, тя може да замахне с меч, както и всеки мъж.

Не е честно, че съдбата на човек толкова много зависи от времето в което живее. Не забравяйте… започнете всеки ден с изпълнена задача. Намерете някой, който да ви помогне през живота.

Уважавайте всички. Знайте, че животът не е честен и че често ще се проваляте. Но ако поемете някои рискове, засилете се, когато времената са най-тежки, изправете лице срещу насилниците, повдигнете унилия и никога, никога не се отказвайте – ако правите тези неща, тогава можете да промените живота си към по-добро… и може би светът!

Не искам да обиждам никого, но не трябва ли да бъдеш честен със себе си? Не може да съществува такова нещо като „справедливост в данъчното облагане“. Данъчното облагане не е нищо друго освен организирана кражба и затова понятието за „справедлив данък“ е толкова абсурдно, колкото и за „честна кражба“.

Не можете да показвате на хората само венчелистчетата, а не тръните. Не е честно спрямо тях. Не само честността е добро качество, но и предаността. Не съжалявайте за доброто, деца. Да останеш честен в лицето на злото означава да покажеш сила. Невъзможно е да се води честен и искрен спор с глупак. Негодникът може да има свои достойнства, както и честният човек свои слабости.

Неподкупните очи на честният човек винаги безпокоят мошениците. Нечестните хора не вярват в съществуването на честните. Нечестно е да съдиш за човека по външният му вид. Нечестно и несправедливо е да държите близо до себе си любима жена макар и минута повече, отколкото тя иска.

Нечестността в жената – недостатъкът, който никога не осъждаш, е особено суров. Нечестността в жената – недостатъкът, който никога не се осъжда особено сурово. Нещата не са честни. Наша работа е да направим всичко възможно, за да променим това.

Ние бяхме преди всичко горди, след това честни и, освен това, вярвахме в справедливостта. Ние искаме да бъдем умни леви и честни десни в едно лице. Ние сме задължени да казваме истината, но да бъдем честни никой не ни кара.

Никога не избирайте лесният път, ако за него е нужно да постъпвате нечестно или лъжете. Никога не компрометирайте своята порядъчност и честност, и никога не ги поставяйте под съмнение. Никога не питайте жена, какъв е мъжът й.

Вие все едно няма да получите честен отговор. Никога не подслушвайте чужди разговори. Това е нечестно, и възрастните хора не постъпват така. Никой никога не е казвал, че животът е честен. Нищо нечестно наистина не може да бъде от полза. Нужно е винаги да бъдеш честен, независимо от посоката на движение. Някои приемат нерешителността за честност. Няма нищо безчестно от това да се откажете от без честните средства. Няма нищо по-приятно, от това да се намираш редом с честен човек.

По делата им ще ги познаете.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар