// Вие четете...

Роли в живота

Часът на истината.

Var2„Само истината може да бъде справедлива.“

Часът на истината.

Важно е, вече настоятелно да се подчертава, че твърде голяма част от журналистите са успешно измамени и заблудени от самите масмедии и служат несъзнателно на Звяра, изграждайки неговия блестящ и измамен образ.
Разбира се, през цялата история на земната цивилизация работят и силите на истината, мъдростта и културата, красотата, силите на любовта. Те пренесоха през вековете, през лъжите и забраните, през преследванията и убийствата, големите истини, мъдрост и красота. В тези сили са и част от масмедиите през всички времена. Така днес вече се очерта истинската картина на реалността, нейните проблеми и перспективи, последните заблуди вече падат и все повече хора, все по-силно бият камбаната на тревогата. И тук пак се появява образът на Звяра – масмедиите, който лъже, дезинформира, клевети, размива, хвърля кал върху хората и идеите за нова култура, всява неверие и съмнение във всичко чисто, истинно и вярно.
Разбира се, въпреки всички усилия на Звяра и на неговия Образ, часът на истината наближава. Процесите на Земята достигнаха критичните предели, силите на Доброто, Земни и Небесни, Кармични и Свободни, все по-ускорено се мобилизират и организират, като в идващия огнен изгрев ще изгорят цветята на Злото и ще се родят вълшебните цветя на Любовта. Тя ще даде на хората духовно и физическо здраве, тя ще разгърне божествените им сили, тя ще ги направи свободни граждани на Вселената, спазващи нейните закони доброволно и превръщащи се в космически творци и пътешественици. Блестящата Вселена ни чака, а Образът на Звяра трябва час по-скоро да бъде показан с истинския си лик. От журналистите и авторите зависи това да стане по-скоро, раждането на новия свят – по-безболезнено, кармичната обремененост на тези хора – по-малко тежко изплатена.
Голяма и силна част от интелигенцията работи в и за масмедиите, дали тя в последните времена ще се опомни и ще се върне към морално – обществения си дълг или ще продължи да тласка нашата обща лодка към пропастта? Дали тя ще започне ежедневно да говори за истината, да я показва, да ограмотява хората и да сочи спасителната посока и средства? Дали поне в края на времената масмедиите, сегашният Образ на Звяра, ще станат глас на истината и камбана за тревога?
Общественият живот има поне две главни характеристики: обективен ход и отражението му в главите на хората. След 10.XI започнаха много динамични изменения и на двете. Досега отражението на реалните процеси в душите на българите беше и още е, силно субективно, тоест силно изкривено, невярно и неправилно разбиране и преживяване на социалните и личностните процеси. Няма прослойка, партия, която да разбира правилно днешната реалност или поне това не проличава в изказванията, програмите и реакциите им.
Време е да се направи обективен анализ и оценка на съвремието, за да се вземат правилни решения и се предприемат правилни действия. На това са посветени следващите редове.
Най-общо казано, България днес се намира все още в преходен период. Това означава само, че вече се движим към нещо друго.
Към какво всъщност вървим? Главните черти на България днес са:
– продължаващ спад на производството и растяща безработица и мизерия, особено сред младите;
– преобладаващата част от населението слезе под екзистенц минимума, а малка част от номенклатурата, спекулантите и престъпниците се превърнаха в милионери;
– емигриране на голяма част от най-работоспособните и интелигентните, и в резултат преминаване към отрицателен прираст;
– широко разболяване и генетично израждане на нацията, отклоняващи голяма част от хората от нормалния живот и конструктивната лична и обществена дейност;
– активизиране и ускоряване на масово разграбване на държавата по различни начини, включително и по най-дивашки и пладнешки грабежи;
– рязко увеличаване на неорганизираната и организираната престъпност и сливането й с държавните, партийните и профсъюзните структури, размиване на границата между добро и зло, между морално и неморално;
– увеличаване на алкохолизма и особено на наркоманията в опасни граници, особено сред младото поколение;
– тотално използване на лъжи, дезинформация, манипулации, подкупи, клинове, клевети, клюки и т.п., имитиране на противопоставяне между партии, организации и хора, с което ни заливат средствата за масова информация и дезинформация;
– тотално търгашество и безпринципност, сделки и шантажи, заплахи и изнудване, отвличания, побои и убийства;
– заливане на нацията с помията на порнографията, убийствата, лъжите, досиетата и т.п. от страниците на печата, радиото и телевизията, при това напълно безнаказано;
– неприемане на отдавна и напълно очевидно необходими закони и неспазването или промяната на вече приети, наличие на противоречащи си закони от старото и новото законодателство;
– незащитеност на живота, имуществото и достойнството на гражданите, децата, жените, честните хора, изкуствено безсилие на правосъдието;
– никаква защита и стимулиране на българския бизнес, на честните и предприемчивите, пълен монопол на чуждите корпорации над държавата и държавното управление, бюрокрация и подкупност на държавните и общинските институции и структури;
– фактическо „еднопартийно” управление на все една и съща престъпна партийна върхушка, довела страната дотук, зависим, не свободен печат, парламентарна диктатура, неолиберално управление, прикрито лицемерие и демагогия;
– заливане на хората с порнографска, криминална, любовна и т.п. чужда литература и филми, развращаващи особено младото поколение и постепенно задушаване на българската книга и култура;
– унищожаване на научния и инженерния потенциал, изолиране на честната интелигенция от държавните дела и проблеми;
– отваряне на път за навлизане на различни, както на религиозни, така и на всякакви секти, водещи главно младото поколение до отчуждаване от семейство и общество, до наркомания и самоубийство, до загуба на духовна и културна ориентация днес;
– тихо турцизиране на българи с мохамеданска вяра, тиха подготовка за откъсване на цели райони, незащитеност на българите там и по света, особено в съседните ни страни;
– никаква реална демокрация в обществото и деполитизация на държавната администрация, необезпокоявано овладяване от номенклатурата на икономическата власт и чрез нея и на политическата;
– измамата на народа чрез противопоставянето между уж леви и десни, етнически и патриотични – националистически и други партии;
– активно привързване на България отново към чужда пола – НАТО и ЕС, без никаква чест, достойнство и самочувствие за народа и държавата, без никаква далновидност и разбиране за ветровете на историята;
– крайно глупаво и трайно изгубване на източните връзки и пазари.
Този хаос и упадък са стигнали до такава дълбочина и обхват, че за много дълго време напред обещават нещастна съдба за огромна част от народа, намаляване на населението, реална опасност от изгубване на територии и даже на държавната ни независимост!
Тази крайно нерадостна картина, обаче е естествено следствие на гнилите основи, върху които „градим“ живота и бъдещето си.
От всичко това става безпощадно ясно, че ние всички живеем в държава членка на ЕС, а имаме най-ниския стандарт на живот, държавното ни управление е най-корумпираното, и накрая да кажем, че България е държавата в която между равните отново има „най-равни“!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар