// Вие четете...

Роли в живота

Ценностната система на българина.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Благородството е в душата, а не в кръвта.“

Ценностната система на българина.

Българските ценности се разделят на две групи: общочовешки и повече или по-малко специфично български.
Общо човешките ценности се делят на:
– Любов към Бога или Създателя на всичко;
– Любов към всичко съществуващо, създадено и допуснато от Бога, подлежащо на промяна, включително и с наши усилия;
– Любов към Духовните йерархии, тези между Бога и Човека, въплътени в моралните цивилизации;
– Любов към човека и към всичко човешко;
– Любов към животните, растенията, природата;
– Сътрудничество, взаимопомощ, братство, чувство за дълг;
– Равенство пред закона, справедливост, честност, истината;
– Морал, великодушие, прощаване, преобразуване на злото, милосърдието;
– Знание, разбиране, предвиждане, свобода в духовната сфера;
– Уважение и помощ за родителите, грижа за децата;
– Мъдрост, знание, разбиране, просвещение, интелигентност;
– Будност, любознателност, отвореност, критичност, самокритичност;
– Умереност в материалното потребление, глад за духовност;
– Любов към себе си, здраве, здравословен живот, красота;
– Упоритост, воля, добронамереност, смелост, активност, предприемчивост, скромност.

Българските ценности се подразделят на:
– Любов и уважение към България, българския дух и история;
– Уважение и познаване на духовното и културното ни наследство;
– Уважение и гордост за великите ни царе, политици, светци, просветители, учени, художници, поети, писатели, певци;
– Познаване и поука от позорните ни падения и робства, уважение към дълго търпеливия ни народ и към великия ни войник;
– Уважение към жената, пиедестал за нея;
– Възвръщане към автентичното християнство – Любовта като практика, лидерство в духовното развитие, преход от закона на отмъщението към закона на прошката (на Христос);
– Любознателност, просветителност, учение през целия живот, любов към откривателството, новото, чуждото;
– Взаимопомощ и сътрудничество, непреклонност в доброто;
– Висш реализъм, отчитащ от най-висшите до най-практическите закони и реалности, с водеща роля на висшите;
– Стремеж към единение, интегриране, синтез, цялостност;
– Уважение към другите народи, етноси, религии, толерантност;
– Критичност, самокритичност, великодушие, благодарност, прошка;
– Постоянство, издръжливост, упоритост, търпение;
– Мярка и баланс във всичко, умереност в материалното потребление (без потребителско отношение към живота), единство на индивидуализъм и колективизъм, мъдрост, оценяване на важността на нещата;
– Интелигентност, желание за разбиране на нещата, събитията, хората;
– Музикалност, хармоничност, полифоничност.
С настъпването на прехода обаче се появи едно забравено понятие в полезрението на хората, а именно – зомбиране, зомби, зомбита. Зомби или зомбиран човек е човешко същество, което е лишено от собствено съзнание, воля и мислене и като машина изпълнява заповедите на господаря си.
Едно такова общо разбиране на зомбирането позволява да видим няколко качествено различни начини на извършването му и резултатите от него.
Първият тип на зомбиране, който е и най-грубият, е вземането на определени наркотични или наркотично подобни химически вещества, например, от растителен произход. Те се поглъщат насила от даден човек, а после с жесток систематичен побои през определен период от време, придружен със словесни инструкции, се стига до това, че съзнанието, човешките чувства и мисленето в човешката му форма го напускат, остава само връзката с господаря и изпълняването на неговите заповеди. Такива хора са като животните, могат да изпълняват само физически дейности с относително прост характер. Само обвивката им ги прави да приличат на хора. Паметта им също се губи, личност нямат.
Вторият тип зомбиране използва наркотични вещества и методите на хипнозата и внушението, включително и през време на сън. Тук висшите психически и интелектуални функции, включително мисленето, се съхраняват, но липсват самосъзнанието и само критичността. При такива хора определен кръг въпроси и критики са изключени с подходящи инструкции в хипнотичното им състояние. Това са най-често въпроси, свързани с моралните проблеми, смисъла на целите, към които са насочени усилията им.
Това всъщност са високо интелигентни био психо роботи, каквато е мечтата на тираните и диктаторите. В по-мекия вариант на този метод за зомбиране на хората се оставя даден широк параметър от дейности, в които те се държат като нормални хора, а зомбирането им се проявява само при определени условия или при определен тип проблеми, задачи и дейности. Само високо професионални изследвания на такива хора или наблюдения в дълъг период от време могат да открият областта и дълбочината на зомбирането им.
Третият тип зомбиране не използва наркотични вещества, а само психо методи и техники за заобикаляне на човешкото съзнанието, чрез неговата естествена и висока критичност и самокритичност. В по-грубия вариант на този метод се използват и средства от типа на прословутия „25-ти кадър“ в киното и телевизията. Това е вмъкнат в какъв да е филм кадър, чийто текст и образ не е свързан с действието във филма, но съдържа определена инструкция или текст, който асоциативно буди определени чувства, мисли, желания и поведение. Поради краткотрайността му този кадър не се осъзнава от човека и отива направо в подсъзнанието, оттам при определени условия изплува под формата на свои желания, мисли и импулси за действия, като така заобикаля критичността на съзнанието, поради неговата невнимателност.
В твърдия си вариант третият тип зомбиране може да използва така нареченото „психотронно оръжие“. То въздейства директно върху подсъзнанието, заобикаляйки и сетивата, и съзнанието, и критичността му. От техническа гледна точка такива прибори не са проблем, но дали и какви точно са създадени, с какви възможности за въздействие, си остава тайна на създателите и собствениците им.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар