// Вие четете...

Приложни науки

Хидротехнически съоръжения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“

Хидротехнически съоръжения.

Кладенци и други източници на вода. На картите, изобразяващи засушливи и безводни райони се изобразяват, като правило, всички кладенци и източници на вода (извори). Около обозначенията на кладенците, нямащи собствени наименования се поставят надписи с буквата „К”, с особен вид знак се отделят на картата основните кладенци, имащи големи количества и добро качество на водата, които са разположени на възлови пътища. Обозначенията на главните кладенци и източници на вода се съпровождат от характеристики, като ниво на водата, дълбочина на кладенеца, качествените особености на водата, дебит на кладенеца или източника на вода.
На картите на райони добре осигурени с вода се показват само тези кладенци и източници на вода, които са разположени извън населените пунктове, а също имащи значение като ориентири.
На картите на засушливи и безводни райони се изобразяват съоръженията за сбор на дъждовна вода и подпочвени води. Изображенията на най-големите съоръжения се надписват с римски цифри, указващи месеците в течение на които във водохранилищата има вода.
Хидротехнически съоръжения. На картите се изобразяват, като правило, всички салове и фериботи. Тяхното обозначение се съпровожда с надписи с указание за ширината на реката, размерите на сала и неговата товароподемност. Само постоянните салове се изобразяват.
Бентовете при изобразяване на карта се подразделят на надводни (проходими и непроходими) и подводни. Изобразяването на крупни надводни бентове (с дължина по-голяма от 100 м) се съпровождат с надписи, в които се указва материала на съоръжението, дължината и ширината на бента, а също така отметките на високото и ниското ниво на водата. Около обозначението на проходимите бентове се надписват отметките на височината на гребена на бента. Изображенията на здравите бентове се съпровождат от надпис само за материала на съоръжението.
Изображенията на хидровъзлите, представляващи комплекс от хидротехнически съоръжения се съпровождат от много подробна характеристика, в която се указва материала от който е построено съоръжението, дължината на водоотливната част и общата дължина на бента, ширината на бента във високата му част, разликата между високото и ниското ниво на водата. Около изображението на бента се поставя характеристика на водохранилището, площта на водното огледало, времето на изпреварване при отваряне на всички затвори и отделно при разрушение на бента.
Всички шлюзове на реките и каналите се изобразяват на картата. Тяхното изображение се съпровожда с характеристика, с указване на количеството на камерите, дължината на най-малката камера и ширината на вратите, а също и дълбочината на прага на вратата на шлюза.
На картите се показват бреговете с укрепени откоси на каналите и канализационните участъци на реките, ако реките и каналите се изобразяват с две линии и дължината на укрепените откоси не е по-малка от 3 мм.
На картите се изобразяват дигите (изкуствени валове) с указания за материала на съоръжението, ширина на горната й част и височина.
На картите се изобразяват и котвените стоянки и пристаните, моловете и местата за приставане, вълноломите и буните, а също така и знаците за навигационната обстановка; маяците, светещите буйове, постоянните знаци от бреговата сигнализация, имащи значение на ориентири.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар