// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Хидрометеорологично осигуряване при търсене и спасяване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“

Важен вид на СМХМО се явява осигуряването на координационните центрове при търсене и спасяване на море информацията за времето и състоянието на повърхността на морето в района на търсене в рамките на ГМССБ. Морската хидрометеорологична поддръжка на морските операции по търсене и спасяване (ОТС) която се осъществява от Координационния център по спасяване (КЦС) в съответствие с националните процедури за координация на ОТС и с отчет на действащите международни препоръки и изисквания.

Операциите по търсене и спасяване се състоят от няколко етапа.

1. Планиране на търсенето. За това, като правило, се изисква информация за видимостта, скоростта на вятъра, вълнението и облачността.

2. Търсене. На този етап основен фактор се явява вълнението и, в по-малка степен, скоростта на вятъра, видимостта и валежите.

3. Решение за продължаване на търсенето. Ако потърпевшите не са открити, то тогава се повтарят предишните етапи. Основен елемент е видимостта.

4. Решение за прекратяване на търсенето. В този случай се оценява максималната продължителност за оживяване на хората във водата. За това се изискват данни за температурата на водата и въздуха.

Успехът на операциите по търсене и спасяване в значителна степен зависи от наличието на хидрометеорологичните информация в КЦС.

Районът за търсене може да бъде много голям и, ако местонахождението на спасяваното плавателно средство не е известно с достатъчна точност, то в условията на лоша видимост на неголям обект е много трудно да бъде забелязан.

Значително се облекчава търсенето на спасяваното плавателно средство с анализа на атмосферните условията и състоянието на морската повърхност на основата на текущата и прогностичната хидрометеорологична информация по протежение на предполагаемото трасе на движение на търпящия бедствие кораб. Когато се извършва търсене на хора, дрейфуващи на спасителни средства е необходимо да се вземат под внимание влиянието на вятъра, приливно отливните течения, ветровото вълнение и зиба (мъртво вълнение). За осигуряване на висока степен на ефективност КЦС трябва да знае, къде са разположени най-близките метеорологични центрове и какъв вид обслужване те предоставят.

След получаване от КЦС на официално уведомяване за това, че кораб или друг плаващ обект се намира в бедствено положение от оперативно производствена организация (ОПО), от осигуряващия хидрометеорологичен център се предава на КЦС информация за атмосферното налягане, вятъра, ветровото вълнение и зиб, видимостта, обледеняването, морския лед, айсбергите, валежи и облачност, температура и влажност на въздуха, температура на повърхността на морето, течения и сгонно нагонни явления. При това предаването на тази информация трябва да се осъществява с висок приоритет.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар