// Вие четете...

Времето и Океана

Хидрометеорологично осигуряване на пристанищата.

„Малкият дъжд укротява големи ветрове.“

Хидрометеорологично осигуряване на пристанищата.

Ефективността на производствените дейности в пристанищата и гаваните в значителна степен се определя от характера на времето и състоянието на повърхността на морето. За оптимизирането на товарно разтоварните работи в пристанището е необходимо да се отчита хидрометеорологичната информация, предоставяна от прогностичните органи. Обработката на корабите в пристанището, като правило, се провежда в три етапа: – подход и швартоване към кея;  – товарно разтоварни работи (обслужване на кораба); – отшвартовка и отход.
На всички етапи неблагоприятните хидрометеорологични условия и състоянието на морето могат да доведат до прекъсване на организацията на производствените работи в пристанището, например, към престоя или извеждането на кораба от пристанището. При силен вятър се прекратява работата на крановете. Валежите задържат товарно разтоварните работи, предизвикват повреждане на товарите, подложени на въздействието на влагата, пречат на разтоварването на хигроскопичните товари, снижават видимостта. Информацията за валежи има голямо значение във връзка с обледеняването на корабите в пристанищата и пристанищните надстройки. Непериодичните сгонно нагонни колебания на нивото в пристанището нарушават нормалното придвижване на корабите по акваторията на пристанището и могат да предизвикат понижаване (повишаване) на дълбочините, което обуславя необходимостта от регулиране на натоварването на корабите. Значителното сгонно понижение на нивото предизвиква не натоварване на корабите и не донапълване на танкерите; при нагон се повишава нивото и се появява възможност за преминаване на корабите с по-голямо натоварване, в същото време при високо ниво при преминаване на ограничени височини от мостове и линии на електропроводи има опасност от закачане до тях на мачтите и антените им. Солеността и плътността на морската вода влияят на степента на натоварване на корабите в пристанищата и се отчитат по определяне на товарната марка на корабите.
Сред хидрометеорологичните фактори, нарушаващи работата на флота в пристанищата, важно място заемат опасното и все още не изучено явление, наречено от черноморските моряци „тягун”. Тягунът се наблюдава в много пристанища по света и се проявява навсякъде еднакво.
Същността му се състои в това, че кораба, швартован към кея или стоящ на котва, вследствие на колебания на масата на водата в пристанището, започва самопроизволно да се разклаща, при това амплитудата на клатене се увеличава до такива размери, че може да доведе до откъсване на кораба от котвата, блъскайки се в кея или, обратно, рязко да се отвърже от кея, водещо дори до откъсване на швартовите въжета и като следствие до повреждане както на кораба, така и на кея. Това може да се случи както по време на силно вълнение, така и при пълен щил. При такива условия товарно разтоварните работи в пристанището се прекратяват, а кораба се извежда на външния рейд. Продължителността на „тягуна” е неравномерна, не е открита някаква характерна сезонност или някаква между годишна изменчивост. В руските пристанища „тягун” най-често се наблюдава в Туапсе (304 случая за 1964-2000 година и до 20 случая в година).
„Тягунът”, както и много други опасни хидрометеорологични явления, не могат да бъдат предотвратени, а може само да бъде прогнозирана възможността за неговото възникване, интензивността и продължителността му на действие, както и предупреждения за аварии и повреждане на пристаните и корабите.
В някои пристанища се наблюдават много големи приливно отливни изменения на нивото на морето. Ниското ниво на водата при отлив може да доведе до много часово очакване на настъпването на пълна вода за влизане на кораба в пристанището, което води до нарушаване на графика за пребиваване на кораба в пристанището.
За получаване на данни за влиянието на вятъра и вълните на работата на пристанището е необходимо да се разработят методи, позволяващи да се разчете престоя на корабите, както на рейда при невъзможност за осъществяване на швартовка, така и на пристана, при прекратяване на товарно разтоварните работи, а също броя на извежданите корабите от пристаните при настъпване на аварийни ситуации. Само при наличие на такива данни е възможно правилно да се оцени ефективността на мероприятията, призвани да намалят влиянието на хидрометеорологичните условия.
Очевидно е, че при тези условия също е необходимо да се знаят характеристиките на режима на вятъра и вълнението, и пределните (праговите) значения на всеки хидрометеорологичен фактор, влияещ на производствените работи в пристанището.
Голямо влияние на ефективността на работата на пристанището и на другите обекти от обслужването оказва ледовата обстановка. На основата на ледовата информация ръководителите на морски операции вземат решения относно действия в условията на сложна ледова обстановка, например: продължаване на работата докато налягането на леда на съоръженията не достигне праговото значение или прекратяване на работата им, да арендоват (наемат) ледоразбивач за провеждане на транспортните кораби до назначеното пристанище или да се справят без да организират ледоразбиващо провеждане и т.н.
За възстановяване на работата на пристанищата в периода на пълното замръзване ледът разбиват ледоразбивачи или буксири от ледоразбиващ тип, и работата на пристанището продължава, независимо от тежките ледови условия. Благодарение на използването на ледоразбивачи, почти на всички не арктически морета отдавна се осъществява целогодишна навигация.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар