// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Хидрометеорологично осигуряване на южните морета.

„Дори признаците за добро време са приятни.“

Хидрометеорологичното осигуряване на южните морета (Черно, Азовско, Каспийско) се осъществява по своите зони на отговорност от Северно Кавказкото управление на ХМС. За пунктовете Новоросийск и Астрахан, хидрометеорологичното осигуряване се извършва по системата НАВТЕКС на регулярна основа. Освен това на регулярна основа се извършва СМХМО на пристанищата, работите на континенталния шелф, плавателните средства с ограничена мореходност, в това число и плаващите кранове. През зимния период се извършва привеждане на корабите през ледовете на Северна Каспия по Волго Каспийския канал.

За руската акватория на Черно море, прилежаща към Краснодарския край, ХМО се осъществява:

– за трети микрорайон, а също и за четвърти микрорайон от ХМБ в Туапсе към ДУ „Краснодарския ЦХМС”;

– за четвърти микрорайон в пределите на района Туапсе и пристанище Туапсе от ХМБ Туапсе ДУ „Краснодарския ЦХМС”;

– за четвърти микрорайон в пределите на района Сочи и пристанище Сочи от ДУ „СЦГМС за Черно и Азовско море”;

Хидрометеорологичното осигуряване на пристанищата по крайбрежието на Азовско море се осъществява по пътя на довеждане на прогнозите за времето и за състоянието на морето, с щормови предупреждения за ОЯ и консултации за неблагоприятни атмосферни явления, постъпващи от ХМБ „Новорусийск”, ХМБ „Мариопол” и ХМЦ „Одеса”.

В пределите на административен район Черно и Азовско море това обслужване се осъществява съвместно с НМС на Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. ДУ „СЦХМО за Черно и Азовско море” (г. Сочи) отговаря за сбора, обработката, отчета, съхранението и разпространението на информацията за състоянието на обкръжаващата природна среда на руската акватория на Черно и Азовско море, прилежаща към територията на Краснодарския край и Ростовска област. На руската акватория на Черно море, прилежаща към Краснодарския край, МХМО се осъществява:

– на 12 милната зона и пристанище Новоросийск от ХМБ „Новоросийск”;

– в пределите на района на Туапсе и на пристанище Туапсе, в пределите на района Сочи и на пристанище Сочи от „СЦХМС Черно и Азовско море”.

Важни обекти за обслужване в Черно море се явяват морското търговско пристанище Новоросийск, пристанищния пункт Анапа и Геленджик, които представляват сложен комплекс от инженерни съоръжения, устройства, разнообразни техники. Те осъществяват преработка на вносно износни товари. Основния обем от товари се доставят по морски път. Освен това от април до октомври се осъществяват пасажерски превози.

За осигуряване на безаварийна и икономически рационална дейност на пристанищата ХМБ Новоросийск подготвя и издава достатъчно подробна и разнообразна информация за времето и състоянието на повърхността на морето (вълнение, щормови нагон, ледови явления), уточнения към тях, при необходимост и щормови предупреждения. Издава се ежедневен бюлетин за времето с морски приложения (приложение 22).

Приложение 22

Прогноза за времето Новоросийск от 22.00 02 април до 22.00 03 април 2007 г.

Времето за следващото денонощие ще се характеризира с малоградиентно поле от понижено налягане.

По данни на Новоросийската ХМС в 13 ч на 02 април 2007 г.

– вятър Ю 2-4 м/с;

– височина на вълните 3 дм;

– атмосферно налягане 765 мм жив. ст.;

– относителна влажност на въздуха 91%;

– температура на въздуха +11 ºС;

– температурата на морската вода 9 ºС;

– ниво на морската вода +43 см.

Атмосферното налягане ще пада.

Влажността на въздуха ще се съхрани повишена.

Прогнозата е съставяна в 13.00 МСВ на 02.04.07 г.

Дежурен синоптик

Деловите контакти на прогнозистите и пристанищните работници се поддържат по пътя на участие на специалистите от ХМБ Новоросийск в ежедневни съвещания при диспечера на морското пристанище.

На Северна Каспия основен потребител на морска хидрометеорологична информация се явява Астраханския филиал на морско пристанище „Росморпорт”, обслужван от „Астрахански ЦХМО”, който съставя и предава в пристанище Астрахан във формата на бюлетин за денонощна прогноза за времето и уточняване към нея, прогнозите за времето и състоянието на морето за три денонощия за Северна Каспия, щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ, консултации за очакваните и фактическите неблагоприятни атмосферни явления за Северна Каспия, обзор за времето и състоянието на морето за изминалото денонощие, краткосрочни прогнози за ледовите явления на северозападна Каспия.

Хидрометеорологичното осигуряване на средна Каспия се осъществява от „Дегестанския ЦХМС”, която съставя денонощна прогноза за времето и уточнения към нея за пристанище Махачкала, прогноза за времето и състоянието на морето за три денонощия, щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ, консултации за неблагоприятни атмосферни условия за средна Каспия, обзор за времето и състоянието на морето за преминалото денонощие. До потребителите също се довеждат прогнозите за времето и състоянието на морето за месеца по декади, дългосрочни прогнози за ледообразуването в устието на Волга и за Северна Каспия. Образец на бюлетина е представен в приложение 23.

Приложение 23

Морски хидрологичен бюлетин

Сведение за състояние на морето за 09 ч на 22 март 2007 г (по данни на бреговата хидрометеорологична станция)

Обзор на състоянието на морето за изминалото денонощие.

По района на Северна и Средна Каспия се е наблюдавало слабо вълнение, височината на вълните е била 0,25 м. Температурата на водата 4-7 ºС, Колебание на нивото е било 3-6 см.

Предупреждения за неблагоприятни и опасни хидрометеорологични явления.

Опасни хидрометеорологични явления не се очакват.

Прогноза за времето от 19 ч на 22 до 19 ч на 23 март 2007 г.

Махачкала: Вятър от югоизток 5-10 м/с, през деня до 12 м/с. Без съществени валежи, през нощта и сутринта димка. Видимост по-голяма от 2 км, при димка 1-2 км. Височина на вълните 0,5-0,8 м. Температура през нощта 2-4 градуса, през деня 7-9 градуса.

Махачкала – Дербент – о. Чечен: Вятър източен, югоизточен 6-11 м/с, през деня 9-14 м/с. Без съществени валежи, през нощта и сутринта на места мъгла. Видимост по-голяма от 2 км, при мъгла 500-1000 м. Височина на вълните 1,0-1,5 м. Температура през нощта 0 – +5 ºС , през деня +6 – +11ºС.

24 март: Вятър източен, югоизточен 6-11 м/с. Без съществени валежи, през нощта и сутринта на места мъгла. Видимост по-голяма от 2 км, при мъгла 500-1000 м. Височина на вълните 0,5-1,0 м.

25 март: Вятър северозападен 9-14 м/с. На места дъжд. Видимост по-голяма от 2 км. Височина на вълните 1,0-1,5 м.

Началник на ХМС

Дежурен синоптик

Инженер океанолог

В обслужването на южните морета вземат участие също „Хидрометеорологичен център Русия”. Ежегодно в края на април „Хидрометеорологичния център на Русия” подготвя и разпространява в директивните органи хидрометеорологичен бюлетин с прогнози за изменение на нивото на Каспийско море за срок от една година (от май до април следващата година) и средно годишно ниво.

Освен това от „Хидрометеорологичния център на Русия” се издава за районите на Каспийско море следната информация:

– дългосрочна прогноза за ледовите условия (дебелина, граница на разпространение на леда, срокове за настъпване на ледовите фази и други) за зимния сезон с едномесечно уточнение;

– ежедневно в Махачкала се предава информация за текущото състояние на морето и прогноза за вятъра и вълнението за Средна Каспия с предварителен срок до 5 денонощия;

– по пунктовете се предава прогнозата за средната месечна температура на въздуха и месечната сума валежи и техните аномалии с тридневен и нулев предварителен период;

– оперативно се издават прогнози за баричните полета по регионални модели за атмосферата с разделение 75 км и глобален спектрален модел на атмосферата;

– при заплаха от щормови нагон за северозападното крайбрежие на Каспийско море се издава щормово предупреждение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар