// Вие четете...

Човешката душа

Формиране на магическия кръг.

„Силният човек и водопадът сами си проправят път.“

Формиране на магическия кръг.

За да овладеем най-добрият метод е необходимо да формираме магически кръг. Актът на изгонване, сам по себе си, не е толкова резултатен, колкото изгонването, извършено в кръга, защото кръгът предотвратява завръщането на прогонените сили. Има различни методи за извършването на това действие, но принципът на всички възможни е един и същ. Най-мощните заклинания не могат да бъдат дадени тук, защото тяхното успешно прилагане зависи от степента на посвещение, която има операторът. Притежаването на формула, без да се владее степента, към която тя принадлежи, е незадоволително – все едно да притежаваш пушка, без да можеш да стреляш. Формулата, която ще ви бъде предложена е ефективна при обикновени условия. Извънредните обстоятелства могат да се овладеят само от човек, който има достатъчно опит.
При правенето на магически кръг операторът застава прав с лице на изток. Той застава така, защото магнетичният поток, върху който той ще оперира, идва от изток на запад. Първото му действие е да стабилизира своите собствени вибрации и да прочисти аурата си. За да направи това, той очертава Кабалистичен Кръст върху гърдите и челото си. Докосвайки челото си, той казва: „На Теб, О, Господи, (докосва слънчевия сплит) принадлежи Царството, (докосва дясното си рамо) и Силата, (докосва лявото си рамо) и Славата, (сключва ръце) за вечни времена. Амин.“
Чрез тази формула операторът утвърждава силата на Бог като единствен създател и най-висш съдник във Вселената, на когото всички се прекланят. Той утвърждава тази формула магнетично в своята аура чрез очертаването на Кръста върху себе си. Този Знак е не само християнски символ, а може да се използва и от еврейските духовници, тъй като това е Кръстът на природното равновесие, а не Кръстът на Голгота, при който вертикалната част е два пъти по-дълга от хоризонталната и е символ на жертвоприношението. Кръстът на природното равновесие се отнася до четирите посоки на света и четирите елемента, а формулата, свързана с него, прославя божията власт над всички тях и по този начин Неговото царство окултно се оформя в сферата на оператора.
След това операторът си представя, че държи в дясната си ръка голям меч, чиято дръжка е с формата на кръст, като на Кръстоносците. Той го насочва напред и казва: „В името на Бога, аз вземам в ръка Меча на Силата, за да се защитя от злото и агресията.“ и си представя, че естествената му големина се увеличава два пъти и се превръща в една огромна въоръжена фигура в броня, която вибрира със силата на Бог. С тази сила той се е заредил чрез формулирането на Меча на Силата.
Сега операторът продължава с очертаването на Магически Кръг върху пода с върха на Меча на Силата и той трябва да види в своето въображение низ от пламъчета, които следват дирята на меча, като от разлят и запален метилов спирт, но с бледо златист цвят. Малко практика би трябвало да подпомогне оформянето на този кръг от светлина съвсем успешно. Продължавайте да очертавате кръга, докато той се формира. Кръгът трябва винаги да се очертава в посока изток – юг – запад – север, точно както се движат стрелките на часовника, ако той се постави на пода със стрелките нагоре. Противоположният начин е по посока срещу Слънцето, посоката, в която са танцували вещиците по време на Сабат. Движението по посока на часовниковата стрелка утвърждава господството на Бога в Природата, защото това е пътят на Слънцето; движението в посока, обратна на часовниковата стрелка, отрича господството на Бога чрез самата си насоченост срещу Слънцето. При противопоставяне срещу окултна атака цялата формула трябва да се настрои към утвърждаването на Божието господство върху цялото съществувание, като целта на оператора е да се изрази с Космическия Закон и да предизвика Божията Мощ да се справи с конкретната намеса.
След оформянето на кръга операторът спира с визуализацията на меча, но все още визуализирайки кръга, сключва ръце за молива и ги повдига над главата си по посока изток. Той изрича следната молитва: „Умолявам могъщия архангел Рафаел да ме защити от злото, приближаващо от Изток.“Обръщайки се на юг, той повтаря същите думи в молитва към Габриел. Обръща се на запад и инвокира Михаел. На север той инвокира Уриел. Отново се обръща с лице на изток и завършвайки кръга по този начин, той повтаря формулата на Кабалистичния Кръст.
Този начин на формиране на Магическия Кръг е особено ценен за защита на мястото за спане, като кръгът се чертае около леглото. Не е необходимо да се движите из стаята или да размествате мебели – кръгът ще се образува там, където го визуализирате.
Необходимо е да утвърждавате кръга всеки път, на определен интервал от време; т. е. кръгът, очертан след залез слънце, се задържа до утрото, а кръгът, направен след изгрев слънце, запазва своето въздействие до залеза. След утвърждаването на кръга няколко пъти на едно и също място, неговото въздействие се задържа за значителен период от време, но се препоръчва по време на активната фаза на атаката той да се очертава сутрин и вечер.
Много помага горенето на благовония в границите на кръга, но трябва да внимавате при избора им. Не трябва да се използват благоуханни пръчици с неизвестен състав. Доброкачественият църковен тамян, който може да се намери в повечето специализирани магазини, е най-подходящ, защото е съставен според традиционните изисквания.
При взаимодействие с елементали или други нечовешки същества, най-доброто оръжие е Пентаграмата. Тя представлява звезда с пет върха, очертана по специален начин. Протегнете показалеца и средния пръст на дясната ръка, като притиснете другите пръсти към дланта. Палецът докосва върховете на пръстите. Започнете да очертавате Пентаграмата във въздуха. Лакътят е изправен, а фигурата се формира, като движите цялата си ръка. В началото протегнете дясната ръка през тялото; дланта е на височината на лявото бедро; протегнатите пръсти сочат надолу и навън. Направете плавно движение нагоре, като очертавате права линия във въздуха, докато пръстите сочат право нагоре, над главата. Сега направете движение в посока надолу, като държите лакътя опънат; ръката заема съответното положение от дясната страна на височината на бедрото. Вече сте начертали едно гигантско, обърнато надолу V. След това прехвърлете ръката през тялото във възходящ наклон, докато тя достигне нивото на лявото рамо. През тялото очертайте хоризонтална линия, докато ръката достигне съответната позиция вдясно. Пръстите сочат настрани от тялото. Сега направете движение надолу през тялото, докато ръката се върне в изходно положение до лявото бедро. Това е изключително могъщ знак. Ценността на звездата с пет върха, символ на Човешката природа и хуманност, е добре известна на окултистите, но силата на нейното въздействие зависи от начина на очертаване. Начинът, който ви беше описан е правилният при изгонване.
Когато не е възможно да се изолира и запечата стаята, е много полезно да се изолира аурата. Изправете се и се прекръстете, като докоснете челото, гърдите, дясното и лявото си рамо. Едновременно с това изречете: „Чрез силата на Христос, на Бога в мен, на когото служа с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила (протегнете напред ръце, докато достигнете нивото на слънчевия сплит, като върховете на пръстите се докосват, след това направете кръгово движение назад и отново съберете пръстите зад вас), аз се окръжавам с Божествения Кръг на Неговата защита, през който ничий смъртен грях да не смее да премине.“ Това е една стара монашеска формула. Тя е много резултатна, но силата й трае само около четири часа.
Има други способи, които са полезни не само при сблъсък с психични атаки, но и в случаите на нежелано влияние или господство.
Ако сте на среща и разговаряте с хора, чието въздействие намирате за съсипващо и неопределимо, представете си, че тези хора са отделени от вас с тънка стъклена преграда. Вие можете да ги видите и чуете, но техният магнетизъм не може да ви достигне. Визуализирайте тази стъклена преграда, докато тя стане абсолютно осезаема за вас. Ако влизате в контакт с хора, които ви потискат, но не разговаряте с тях, представете си, че са отделени от вас с тухлена стена и си кажете: „Вие просто не сте там. Аз не мога да ви видя и чуя. Вие просто не съществувате.“
Ако имате работа с човек, който изтощава вашата жизненост, сплетете пръсти и поставете сключените си ръце върху слънчевия сплит, като притискате силно лакти към себе си. Нека краката ви да се докосват. По този начин вие влизате в контакт с всички жизненоважни точки на вашето тяло и то става една затворена система. Докато сте в това състояние, никакъв магнетизъм не може да се излъчи от вас. Въпросният човек вероятно ще се оплаче, че не му съчувствате, колкото и любезно да му говорите.
Ако някой се опитва да упражни влияние върху вас, като се взира напрегнато в очите ви, не се опитвайте да му отвърнете по същия начин, тъй като това ще доведе до един изтощителен двубой, който може и да завърши неблагоприятно за вас. Погледнете го съсредоточено между очите. Ако той е един обикновен негодник, вие незабавно ще постигнете надмощие. Ако обаче вашият противник има познания за силата на ума, вие може да не успеете да му въздействате, но той също няма да ви повлияе и резултатът е еднакъв и за двамата. Не се опитвайте да му въздействате, просто продължавайте да се взирате между очите му и изчакайте той също да се откаже. Няма да чакате дълго.
Чрез използването на методите, описани по-горе, всеки човек със смелост и здрав разум, който не употребява алкохол или наркотици и не спазва изтощителни диети, може да надмогне всяка една обикновена психична атака. В случай на атака с изключителна сила, той може да спечели време и да потърси помощ.
Свещените тайнства са мощен източник на духовна сила и всяка църква, която е запазила светите обреди или поне има традиции отпреди Реформацията, е сигурно убежище.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар