// Вие четете...

Истината е в избора

Условия да „командваш парада“.

„Охладнее ли любовта, не можеш да я стоплиш на печката.“

Влезте заедно в кръга на компромиса и си кажете един на друг не какво всеки от вас иска, а какво е готов да даде. Помнете, че човек може да контролира единствено собственото си поведение. Говорете единствено за това какво всеки от вас желае да направи, а не какво искате другият да направи. Ако единият от партньорите не желае да остава в кръга с онова количество любов и всеотдайно приятелство, които другият е готов да даде, за брака няма особено големи надежди за спасение. Тъй като само по себе си преговарянето в кръга на компромиса е предлагане на обич, предложеното обикновено е напълно достатъчно. Щом преговорите са съсредоточени върху въпроса какво всеки от двамата партньори иска и е готов да даде, а не да получи, има отличен шанс проблемът да бъде решен.

Когато става дума за оцеляване и любов, колкото вашите лични нужди са по-близки по сила до тези на партньора ви, толкова по-голям е шансът ви за добър и щастлив брак. Но същото не е валидно по отношение на личната нужда от власт, която е най-трудна за удовлетворяване – както в брака, така и във всички останали между личностни връзки. Съществуват безкрайно много разочаровани хора, които нямат възможност да удовлетворят тази своя нужда от власт в йерархията на работеното си място – а те са норма за съвременната делова среда в нашето общество, – и затова се опитват да го направят в брака и семейството си. Но ако и двамата партньори имат силна нужда от власт, това излага на висок риск брака им. Пребитите жени често са жертва на лишени от възможност да се изявят като властници съпрузи, които се опитват да получат вкъщи онова, от което са лишени навсякъде другаде.

Доброто работно място, където разполагате с известна власт и възможност да упражнявате контрол над събитията и работите за хора, които не се опитват да ви командват безогледно, а зачитат работата и мнението ви, е изключително благоприятно за вашия брак.

Когато и двамата партньори имат слаба нужда от власт и упражняване на контрол, между тях почти винаги има много добра съвместимост. Защото слабата нужда от власт води до силно желание да се преговаря за постигане на удовлетворително и за двамата решение. Подобни двойки почти винаги са заедно в кръга на компромиса. Но и в случаите, когато единият от партньорите има доста по-силно изразена нужда от власт от другия, бракът им може да бъде много добър, защото този с по-слабата нужда от власт няма да има нищо против партньорът му да „командва парада“, стига да го прави тактично, с любов и всеотдайност.

Но ако и двамата партньори са със силно проявена нужда от власт – а това е често срещано явление, тъй като властността привлича властност, – желанието да се наложиш над другия и да го избуташ извън кръга на компромиса е почти непреодолимо. Мотото на тези нещастни и често до крайност съсипани връзки е: „Този брак не е достатъчно удовлетворителен за нито един от нас.“ Единственият начин, по който могат успешно да съжителстват двама властолюбиви партньори, лишени от възможност извън брака да удовлетворят своя стремеж към упражняване на контрол, е да се захванат заедно с някакъв общ бизнес или дейност, където да имат равностойни задължения и отговорности, така че съвместните им усилия да осигуряват и на двамата по-силно усещане за власт.

За разлика от нуждите от любов и за оцеляване, проблемите, породени от нуждата от власт, рядко могат да бъдат решени чрез преговори в кръга на компромиса. Още преди дори да са го осъзнали, силно властолюбивите хора се избутват един друг извън кръга. По самата си същност властта трудно се поддава на компромиси, защото компромисът означава всеки от партньорите да се съгласи да се откаже от част от собствената си власт. А ако никой от двамата не желае да го направи, преговорите са напълно невъзможни. И тъй като се преговаря за това колко лична власт да бъде отстъпена, жизненоважно за брака е още преди сключването му двамата партньори да открият и да обсъдят доколко силна е личната нужда от власт на всеки от тях. Защото след сключването му много скоро може да се окаже твърде късно за подобни уточнения.

Важен фактор за съвместимостта на двама партньори е личната нужда от свобода. Хората със силно изявена нужда от лична свобода срещат затруднения при всички дълготрайни близки между личностни връзки, но най-вече в брака. Самата същност на усещането за свобода предполага недопускане някой да те притежава или да предявява каквито и да било права над теб. А когато някой се опита да предяви подобни намерения, хората със силна нужда от свобода не се борят за надмощие – както обикновено постъпват тези със силна нужда от власт, а просто обръщат гръб и си тръгват, отиват другаде. В нашия свят, където почти половината сключени бракове се разтрогват, мнозина непрекъснато обръщат гръб и търсят щастието си в други посоки. Бракът има най-голям шанс да бъде успешен, ако и двамата партньори имат слабо изявени нужда от власт и нужда от свобода. Ако единият партньор има силна нужда от свобода, а другият – слаба, в брака няма проблеми, докато този със слабата нужда от свобода не започне да се опитва да ограничава свободата на другия.

За разлика от властта това различие на партньорите обикновено може да бъде изгладено чрез кръга на компромиса. Когато двамата партньори влязат в кръга, този от тях, който е с по-силна лична нужда от свобода, трябва да каже какви отстъпки е готов да направи. Това негово съгласие за някои самоограничения, дадено за да достави удоволствие на партньора с по-слаба нужда от лична свобода, е достатъчна гаранция, че преговорите за компромис ще завършат успешно. В някои случаи дори само неговата готовност да се обажда вкъщи и да предупреждава партньора си, когато му се налага да закъснее, може да окаже решаващо значение за подобряването на взаимоотношенията в брака, който не би имал никакъв шанс да се запази, ако и двамата партньори се чувстват разочаровани и се отдръпват и отчуждават един от друг.

Когато и двамата партньори са хора със силна лична нужда от свобода, бракът им може както да оцелее успешно, така и да се провали. Ще се съхрани, ако всеки може да приеме степента на свобода, която другият желае. За да го постигнат, двамата партньори трябва да влязат заедно в кръга на компромиса и всеки да каже конкретно от какво или в каква степен е готов да се откаже. Предоставянето на пълна лична свобода, като всеки се разпорежда със своята по собствено усмотрение, не е удачно решение за който и да било брак, освен ако между партньорите не съществува изключително силна любов и всеотдайност, която да компенсира времето, когато не са заедно, но дори в тези случаи такъв брак много трудно може да бъде съхранен успешно. Бракът не е ситуация, където може да съществува тотална лична свобода. Когато и двамата партньори са със силна нужда от свобода, кръгът на компромиса може да помага донякъде за решаването на проблемите им, но при все това бракът им винаги ще е изложен на постоянен риск.

В днешно време, когато много двойки живеят заедно преди да са сключили брак, тяхната несъвместимост по отношение на нуждата от свобода вероятно ще проличи още преди да са предприели стъпки за легализиране на положението си. И това е много подходящ момент да приложат метода на кръга на компромиса – в този случай можем да го наречем предбрачен. И ако се окаже, че и двамата партньори имат силна нужда от свобода, по-добре ще е да не сключват брак. Защото в противен случай обикновено ще стигнат до развод или пък ще останат да живеят заедно, но бракът им ще е само проформа, лишен от дълбоко удовлетворителното усещане за съвместеност. Защото за разлика от случаите, когато двамата партньори имат силна нужда от власт, по отношение на личната свобода за тях е невъзможно да обединят усилията си, за да я увеличат. Пълно безсмислие е да се очаква, че двама силно свободолюбиви души могат да споделят един с друг свободата си. Именно поради тази причина кръгът на компромиса не може да е от полза за решаване на конфликтите в подобни връзки. Хората със силна лична нужда от свобода не желаят да се ограничават в кръг с когото и да било – на тях всеки кръг ще им се струва като затвор.

Забележка: Под думата брак се разбира законен и доброволен съюз за съвместна дейност. Под кръг на компромиса се разбира да правиш отстъпки в свой интерес. Под лична нужда от свобода се разбира хем да сте партньори, хем да не си зависим. Под съвместно съжителство се разбира да използваш другия в своя изгода.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар