// Вие четете...

Поведенчески модели

Условие за постигане на щастие.

„Жена без любов е като дреха, взета назаем.“

Условие за постигане на щастие.

Ролите на жената непрекъснато са се променяли в историята на човечеството и днес не се знае със сигурност кои са те, с изключение на ролята й на майка. От една страна, тя продължава да е зависима от традиционния културен модел, а от друга има конкретни алтернативи, които противоречат на традиционните норми.
Ето някои от въпросите, които са посочвани като източник на напрежение за съвременната жена:
„Трябва ли да се развивам като личност, или да се омъжа?; трябва ли да разкривам желанието си да постигна нещо различно, или да се преструвам на по-глупава от мъжа?; трябва ли да работя, или да се посветя на семейството?; няма ли да се проваля като майка, ако не отделям достатъчно време на децата си поради професионалните ми ангажименти?; ако се посветя изключително на семейството, няма ли да застраша брака си, като изглеждам по-малко привлекателна в очите на съпруга си?; когато децата са болни, трябва ли да остана при тях, или да отида на работа?; ако се старая да изглеждам привлекателна, няма ли ненужно да предизвикам ревността на мъжа си?.“
Очевидно е, че към този списък може да се прибавят още много въпроси, защото материалният живот е непрекъсната промяна и следователно предизвиква безброй проблеми. Към тях обаче трябва да се подхожда като към сили, които – ако са правилно направлявани – спомагат за личностното усъвършенстване.
Барометърът на настроението на по-голямата част от жените се определя от отсъствието или наличието на проблеми, защото те схващат несъществуването на такива като предварително условие за постигане на щастие. Поради това те чакат един или друг конфликт да се реши, което за тях е първото условие за щастието. Това обаче е само една илюзия, защото непрекъснато се появяват нови и нови трудности, при това по-бързо и по-често от предходните. Единственото същество, което живее в Нирваната на една винаги хранителна, неизменна и уютна среда, е плодът в утробата.
Смътните спомени от този период карат индивида да схваща щастието като отсъствие на материални трудности. Това поведение отслабва характера и волята, тъй като човек свиква да избягва пречките, или ги прехвърля върху други индивиди. Такова инфантилно поведение води до ограничаване на индивидуалните възможности, тъй като индивидът не развива у себе си необходимата действена сила, за да си пробие път в живота.
Истински здравото и зрялото се състои в това човек да съзнава факта, че винаги ще има трудности и че животът е бягане с препятствия, поради което е сериозна грешка да се търси щастие отвън, базирано върху материалните обстоятелства. Истинската мъдрост е да се използват препятствията, за да се даде тласък на личностното развитие. На щастието пречат не трудностите, а начинът, по който се направляват, и смисълът и отзвукът, които имат във вътрешния свят. Пример за това е фактът, че много хора, които отиват в други страни в търсене на благоприятна за живота им промяна, продължават да бъдат нещастни както преди, въпреки че материалните несгоди, които преди са ги угнетявали, вече не съществуват. Това е така, защото конфликтите са в тях и те не изчезват с промяната на место живеенето.
Това е въпрос на вътрешно поведение: човек не трябва да се плаши от провала и пречките, а трябва да научи от тях изкуството да живее. Наистина животът е изкуство, което всяка жена трябва да овладее, защото в нейния случай става дума за едно осъзнато, женствено, позитивно и мъдро поведение.
Мъдростта в начина на живот се състои в осмислянето на житейския опит, какъвто и да е той, защото в него се намират хранителните елементи на нашето развитие. Митът, че проблемите са лошо нещо, трябва да бъде развенчан, защото те не са нищо друго, освен подводни камъни, които трябва да преодолеем. От нас зависи дали тези трудности ще бъдат разрушителни или съзидателни. Ако те ни объркат, ще бъдем безвъзвратно унищожени емоционално и физически; ако ги направляваме в положителна посока, ще се подхраним и израснем.
От какво друго, ако не от трудностите можем да извлечем сила? Изправянето лице в лице с предизвикателствата на живота ще ни позволи да укрепнем и да се развием.
Жената в много по-голяма степен от мъжа трябва да посрещне конфликтните ситуации, за да стимулира собственото си израстване.
Безпомощността на жената в това отношение се вижда ясно от факта, че повечето жени проявяват изключително безпокойство за бъдещето, като се опитват да го предвидят или предскажат, или пък да привлекат по някакъв начин спасителни външни влияния, вместо да формират сами бъдещето си с вътрешни усилия. Те живеят в очакване на благоприятни събития, поради което презират монотонното ежедневие. Животът на жената може да се резюмира в малък списък с най-важните благоприятни събития в него, които по закона за вероятността не са много.
А какво става с останалата част от нейния живот? За съжаление тя я пропилява в очакване на следващите благоприятни моменти, които може никога да не настъпят, като се измъчва от „всекидневната рутина“, без да си даде сметка, че това положение е само отражение на вътрешното й състояние.
Когато една жена развие вътрешния си свят, тя не може нито да скучае, нито да се поддаде на рутината, защото това вътрешно пространство може да бъде толкова обширно, че да са нужни хиляди години, за да се проучат неговите богатства.
Самотата и тревогата, които са често срещани проблеми у жената, винаги се дължат на вътрешна празнота. В случая нека наречем празнота липсата на съзнателно съдържание, тоест, налице са само несъзнателни елементи, които не могат да бъдат направлявани – напротив, те направляват индивида.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар