// Вие четете...

Поведенчески модели

Тя да се въздържа, а Той да слуша.

Stres32„Успехът на говорещия зависи от ушите на слушащия.“

Тя да се въздържа, а Той да слуша.

Когато жената се противопоставя на решенията, предложени от мъжа, той чувства, че компетентността му е поставена под съмнение. В резултат на това той смята, че не му вярват, не го ценят и загубва интерес към партньорката си. Готовността му да слуша естествено намалява.
В подобни ситуации мъжът може да разбере, защо жената му се противопоставя само ако не забравя, че тя е от „женското царство”. Разсъждавайки така той може да открие, че е предложил решения в момент, когато тя се е нуждаела само от съчувствие и подкрепа.
Ето някои кратки фрази, чрез които мъжът може несъзнателно да накърни чувствата и възприятията на жената или да й предложи нежелани решения. Нека се опитаме да отгатнем, защо тя се противопоставя, когато й се каже някоя от следните фрази: – Не трябва да се тревожиш толкова; – Не съм казал такова нещо; – Не е голяма работа; – Добре, съжалявам, нека просто да забравим това; – Защо просто не го направиш; – Но ние разговаряме; – Не трябва да се обиждаш, не исках да кажа това; – Какво искаш да кажеш; – Не трябва да се чувстваш по този начин; – Как можа да го кажеш; – Добре, просто го забрави; – Добре, ще го почистя, от това ще станеш ли по-щастлива; – Разбери, нищо не можем да направим; – Ако ще се оплакваш от ..; – Ако не си щастлива, тогава просто трябва да се разведем; – Добре, отсега нататък го прави така; – Ще кажеш ли най-сетне какво има; – Това, което трябва да направим е…; – Изобщо не беше така. Ясно е, че този списък може да се продължи.
С тези или подобни изявления или се омаловажават, или се обясняват обърканите чувства, или пък се предлагат решения, които целят рязко да превърнат отрицателните емоции в положителни. Първата стъпка, която мъжът трябва да предприеме, за да ги промени е просто да престане да прави горните забележки. Изслушването на партньора, без да се правят накърняващи чувствата му забележки или да се предлагат решения е голяма стъпка напред в запазване на добрите отношения.
Ако мъжът осъзнае и разбере ясно, че са отхвърлени не решенията, които е предложил, в погрешно избраните време и подход, той може да се справи много по-лесно с противодействието на жената. Мъжът не трябва в никакъв случай да приема казаното от жената толкова лично. Научи ли се мъжът да я изслушва, постепенно ще разбере, че тя започва да го цени много повече, дори тогава, когато в началото му е била сърдита.
Когато мъжът се съпротивлява на предложенията на жената, тя смята, че той просто е престанал да се интересува от нея и че той не уважава потребностите й. В резултат на това тя не чувства неговата подкрепа и престава да му вярва.
В такива моменти жената може да разбере, защо мъжът й се противопоставя, само като си спомни, че мъжете са от „мъжкото царство”. Жената трябва да се замисли, за да открие, че вероятно му предлага нежелан съвет или го критикува, вместо просто да сподели чувствата си, да даде информация или да отправи молба.
Жената може съзнателно или несъзнателно да раздразни мъжа, като му предлага съвет или му отправя привидно невинна критика. Трябва да помним, че тези наглед незначителни неща могат да издигнат стени от съпротива и неприязън. В някои от случаите, съветите или критиката са прикрити, но лесно може да се установи, защо той би могъл да се почувства контролиран или критикуван.
Нека да видим някои кратки фрази: – Как е възможно да искаш да го купиш, вече имаш един; – Тези чинии са още мокри, ще изсъхнат на петна; – Не мислиш ли, че косата ти май доста е пораснала; – Ей там има място за паркиране, обърни колата; – Искаш да прекараш времето с приятелите си, а аз какво да правя; – Не трябва да работиш толкова много. Вземи си един ден почивка; – Не слагай това тук. Ще се загуби; – Трябва да извикаш майстор. Той знае какво да направи; – Защо чакаме за маса, не си ли направил резервация; – Трябва да прекарваш повече време с децата. Липсваш им; – На терасата е пълен хаос. Кога ще я подредиш; – Пак си забравил да … . Може би трябва да, …за да си спомниш; – Караш много бързо. Намали скоростта, защото …; – Следващия път, когато ходим на кино, ще трябва да прочетем отзивите за филмите; – Не знаех къде си. Трябваше да се обадиш; – Някой е пил от бутилката със сок; – Не яж с ръце. Даваш лош пример на децата; – Тези картофи са прекалено мазни. Вредни са за сърцето ти; – Никога нямаш достатъчно време за себе си; – Трябва да ме предупреждаваш по-отрано. Не мога просто да зарежа всичко; – Ризата не подхожда на панталоните ти; и т.н.
Ако жената не знае, как да помоли направо мъжа за подкрепа или конструктивно да сподели различно мнение, тя може да се почувства безсилна да получи това, което иска, без да даде нежелан съвет или да отправи критика. Но да приеме думите на партньора си, без да дава или отправя критика, е голяма стъпка напред в нейните взаимоотношения.
Ако жената осъзнае ясно, че мъжът отхвърля не нейните нужди, а начина, по който тя се държи с него, жената може да приеме неговия отказ не толкова лично и да потърси по-подходящ начин да му съобщи за тях. Постепенно тя трябва да осъзнае, че мъжът ще изрази желание да помогне за подобряване на атмосферата вкъщи, ако почувства, че към него се обръщат за решаване на проблема, а не като че ли той е самият проблем.
Ако сте жена, опитайте се да се въздържате от даване на всякакви нежелани съвети или да отправяте незаслужена критика към мъжа до вас. Мъжът в живота ви не само ще оцени вашето изискано отношение към него, но ще бъде и много по-внимателен и отзивчив към вас.
Ако сте мъж, когато ви говори жената до вас, опитайте се да я слушате, с единствената цел, да проявите уважително разбиране към преживяванията й в момента. Когато изпитате импулсивно желание да предложите решение или да промените чувствата й, най-лесно и просто е да замълчите. Най-вероятно ще се изненадате, когато почувствате, колко високо ви ценят.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар