// Вие четете...

Роли в живота

Тъмната страна на Великите сили.

Talp24„Когато не умеят да танцуват, казват: барабанът нещо не звучи.“

Тъмната страна на Великите сили.

В историята на човечеството и настоящето е имало и има много велики царства, империи, монархии, републики, диктатури, демокрации и т.н., не е лесно да бъдат изброени. Всички са оставили дълбоки следи в историята, културата, науката, изкуствата, архитектурата, легендите и т.н. Всяка е имала своя период на величие и своя принос в човешката история и култура. Те и днес имат своето огромно значение и роля за настоящето и бъдещето на човечеството.
Главната ни тема тук е тъмната страна на Великите сили. Те винаги са завладявали и използвали близки и далечни народи и държави, убивали са неудобни чужди владетели и са поставяли свои, прекроявали са чужди територии и са разкъсвали чужди земи и народи, създавали са изкуствени причини за противопоставяния между други народи, за да не се обединяват и стават силни, използвали са заговори, лъжи, компромати, използвали са и използват суровините, ума и работната ръка на чуждите народи, държали са ги в мизерия и невежество.
Може би само Велика България е била изключение от всичко това.
Има предания и факти за далечна ера на царете – богове, извънземните ни създатели и преки ръководители за известно време, в което е царял справедлив закон, грижа за всеки и общо просвещение.
Особено познати и близки са ни Великите сили през вековете и най-вече през последните десетилетия: Англия, Франция, Германия, САЩ, СССР, Русия, Китай, Япония. Тяхната политика е резюмирана в думите на един виден английски политик: „Англия няма приятели – Англия има интереси.“ От това става ясна ценностната система на древните и съвременните Велики сили, в която не фигурира приятелството, една от висшите истински ценности. Такъв е техния морал.
Днес, пред настъпването на новата култура, културата на сътрудничеството и взаимопомощта, на приятелството и любовта, трябва да си припомним и да не забравяме повече една от формулировките на моралния закон: при среща на двама всички права са на страната на слабия!
С това става недвусмислено ясно, че Великите сили са съзнателни предатели на висшия човешки закон – моралния. С това те създадоха и утвърдиха несправедливия световен ред днес, създадоха и увеличават огромната пропаст между бедните и богатите, доведоха сегашната цивилизация до огромно социално напрежение и огромна кармична обремененост. Всичко това се проявява в тоталната световна криза днес и всичко това ще доведе до милиони човешки жертви в идващата битка при Армагедон, това е мястото на последната битката между Господ и Сатаната. На земята Сатаната ще бъде познат като „Звяра” или Антихриста.
Това предателство на Великите сили натрупа върху тях огромна отрицателна кармическа енергия, която предстои да ги накаже по начини, за които въображението им е бедно, ако ускорено не променят морала и поведението си и не поправят престъпленията си, които още може да се поправят: връщане на ограбените милиарди долари към ограбените народи, заедно с лихвите, премахване на несправедливите договори и прекроени граници, и връщане на територии, население и богатства към родината им, помощ на бедните с богатства и знания, за да премахнат бедността и другите им основни проблеми, ликвидиране на търговията с оръжие, наркотици, проституция и алкохол, помощ на още живите им жертви, решаване по мъдър и справедлив начин на тлеещите национални, регионални и глобални конфликти.
За българите особено болезнени са предателствата на Великите сили в последните стотина години. По техни решения и сделки от България бяха откъснати територии с безспорно българско население и дадени на Сърбия, Македония, Гърция, Турция и Румъния. Под тяхната благословия тези държави провеждаха и провеждат насилствена асимилационна политика спрямо българите в техните граници и измислят лъжи, за да не ни върнат земите и хората. Под техен таен натиск българските правителства мълчат за заграбените наши територии и население, уж в името на добросъседството, което обаче е полезно само за другите, а не и за нас. Те мълчаливо не ни възстановяват загубите от югоембаргото, не ни връщат изнесените от престъпната номенклатура и мафии огромни богатства, дори не ни връщат в същия размер тези финансови средства, които сме внесли като членски внос в ЕС.
Добри отношения с близки и далечни страни не може да се изграждат на несправедлива и лъжлива основа! Добри отношения не може да има с правителства и държави, които имат за висша ценност своите (криво разбирани!) интереси, а не приятелството! Не може, не може, ама за България може, защото България се управлява от престорени българи, които ние наричаме предатели.
Манипулациите и лъжите са в основата на управлението на държавата. След пагубното управление на ОДС и Иван Костов в медийното пространство се появява едно пророчество, което гласи, че изконните български земи и население ще бъдат върнати на България само ако Негово Величество Симеон Втори се върне в България като цар. Да той се върна, вярно е, че не беше като цар, а като министър-председател, но вместо да направи това, той успя да си върне и онова което не беше негово, а на държавата и българския народ. Пита се в задачата, това ли беше моралното му задължение?
Преди влизането на България в НАТО, а по сетне и в ЕС българите също бяха убеждаване, че БА ще се превърне в една напълно достатъчна и модернизирана армия, но за съжаление към сегашния момент тя достигна размери от времето на Ньойския договор, а що се отнася до модернизацията и достигане на високите натовски стандарти, може с увереност да се твърди, че вече няма и това което имаше на въоръжение. БА не е в състояние да осигури отбраната на страната, но за сметка на това усилено участва в международни мисии, по защита на интересите на великите сили. Да, България е член на ЕС, но за сметка на това вече няма никаква промишленост, земеделската й продукция е нищожна, животновъдството е сведено до критични стойности, а българския народ е най-бедния в ЕС. Изводът се налага от само себе си, тоест ползите са за тях, а негативите са за нас.
Налага се да се зададе най-важният въпрос, дали претендентите да водят България имат необходимия професионализъм и смелост? Дали България може в това отношение да даде пример на света за съзнателен избор на адекватни на времето цели и средства за осъществяването им? Могат ли българските политици в тези условия на наложен геноцид и колониално робство от великите сили, да играят ролята на спасители и най-вече да носят отговорност за своите действия и решения за избора на път по който да водят държавата и народа български?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар