// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Топлинен баланс на океана и атмосферата.

Топлинният баланс се определя от уравнения, състоящи се от сума съставляващи, характеризиращи прихода и разхода на топлина в океана и атмосферата. Тези уравнения представляват частна форма на един от основните физични закони – закон за съхранение на енергията.
Уравнението за топлинния баланс обикновено се съставя за вертикалния стълб с единична площ, преминаващ цялата дебелина на атмосферата и включващ връхния слой на океана или континента на дълбочини на които практически не се осъществяват сезони и денонощни колебания на температурата. Тези връхни слоеве се наричат деятелни слоеве на океана или сушата съответно.
В настоящия момент материали за непосредствено наблюдение над съставляващите на топлинния баланс са съвсем ограничени, даже за районите на сушата. При това наблюдения се водят основно над радиационния баланс и неговите съставляващи.
Поради това за изучаване на топлинния баланс се използват косвени методи за разчет на основните хидрометеорологични елементи, като температура, влажност на въздуха, облачност, вятър и други. Но следва да се има в предвид, че тези методи в голяма степен са разработени приложно за климатологични разчети на съставляващите на топлинния баланс, тоест за големи периоди на усредняване (многогодишни, годишни и месечни).
Радиационният баланс се определя като разлика от погълнатата и ефективно излъчената радиация от постилащата повърхност.
Вследствие на отсъствието на преки измервания за топло обмена на постилащата повърхност с атмосферата турбулентния топло обмен се определя с помощта на косвени методи по данни от наблюденията над температурата на постилащата повърхност и вятъра.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар