// Вие четете...

Поведенчески модели

Толерантни към партньора.

Stres31„Щастливо семейство е възможно само между сляпа жена и глух мъж.“

Толерантни към партньора.

За много мъже е от голямо значение да докажат, че могат да постигнат целта си, колкото и незначителна да е тя. Горчивата ирония е, че той може да бъде по-чувствителен за малките неща, отколкото за големите. Подобно на прадедите си, мъжете се гордеят да са експерти, особено когато става въпрос за поправяне на механични повреди, отиване до някъде или решаване на различни проблеми. В такива моменти мъжът най-много се нуждае от любящо разбиране, а не от съвети или критика от страна на жената до себе си.
Ако мъжът не разбира, колко различна от него е жената, той може да влоши отношенията си с нея, като се опитва да докаже себе си. Мъжете трябва да помнят, че жените говорят за проблемите си, за да се доближат до тях, а не непременно да стигнат до някакво решение.
Много често жената иска просто да сподели чувствата си от изминалия ден, а нейният съпруг я прекъсва и, мислейки че й помага, й предлага многобройни решения и няма представа, защо тя е недоволна. След всеки подобен разговор жената е по-разстроена, отколкото когато се е върнала у дома и е потърсила интимност и приятелство от мъжа си. Той също е объркан и няма понятие какво се е случило. Иска да помогне, но тактиката му за решаване на „проблемите” й е погрешна, всъщност тя има ли проблеми или просто има желание да си поговори с човека до нея.
Без да познава живота в женското царство, мъжът не може да разбере, защо е толкова важно за нея, просто да бъде изслушана и че трябва само да слуша, без да предлага каквито и да било решения. Решенията му, само ще влошават взаимоотношенията им. Мъжете трябва да знаят, че жените никога не предлагат решения, когато им говорят. Начин, жената да бъде уважена е тя да бъде слушана търпеливо, с разбиране, да се направи опит наистина да бъдат разбрани нейните чувства. Мъжете не знаят, че е достатъчно само едно благосклонно изслушване, за да й донесе огромно облекчение и удовлетворение.
С такова разбиране за различията между мъжа и жената, мъжът ще възприеме мъдростта на изслушването, без да предлага решения, а жената ще възприеме мъдростта да остави нещата такива, каквито са, и ще се научи да ги приема, без да предлага нежелани съвети или да отправя критики.
Нека да обобщим двете най-често срещани грешки, които правим в отношенията си с другия пол:
1. Мъжът се опитва да промени чувствата на жената, когато тя е потисната, и приема ролята на човек, който предлага решения за нейните проблеми, без да съзнава, че наранява чувствата й.
2. Жената се опитва да промени поведението на мъжа, когато е сбъркал, според нея, като приема ролята на човек, който се грижи за подобряване на атмосферата у дома и предлага нежелани съвети или отправя критики.
С посочването на двете основни грешки, всъщност не се отричат напълно и двете роли, защото те са много положителни и стимулиращи черти на мъжа и на жената. Грешката е в неправилния избор на момента и подхода. Жената много цени решенията на мъжа, стига той да не предлага услугите си, когато е притеснена. Мъжете трябва да помнят, че когато жените са потиснати и говорят за проблемите си, не е време да предлагат решения, вместо това жената има нужда да бъде изслушана и след това тя ще се почувства по-добре. Не е необходимо той да й предлага решения.
Мъжът ще оцени високо поведението на жената, стига той сам да помоли за нейното съдействие. Жените трябва да помнят, че нежеланите съвети или критика, особено ако мъжът е сгрешил, го карат да се чувства нелюбим и контролиран. Той се нуждае повече от одобрение, отколкото от съвети, за да се поучи от грешките си. Когато мъжът чувства, че жената не се опитва да го поправи, съществува много по-голяма вероятност той да поиска съвет и помощ от нея.
Когато партньорът ни се противопоставя, причината е най-вероятно в неподходящо избраното време или в неправилно избрания подход.
Когато осъзнаем тези различия, ще ни е много по-лесно да уважаваме чувствата на своя партньор и да бъдем по-толерантни към него. Освен това вече е ясно, че ако партньорът ни се противопоставя, то е вероятно защото погрешно сме избрали времето или подхода.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар