// Вие четете...

Нестандартни размишления

Творческото мислене.

„Ако чакате възможностите да се появят, ставате част от тълпата.“

Творческото мислене е много повече от светкавични идеи, които идват и си отиват. То може да бъде успешен модел на управление в бизнеса и всички житейски области, които да придвижат света напред. Човекът, който преди няколко десетилетия въвежда понятието за нестандартно мислене е Едуард де Боно.

Може би най-известната творческа система на Едуард де Боно е методът на „шестте мислещи шапки“. Създадена е като практически лесен за употреба начин на мислене, творчески и ефективно. Системата е особено значима за хора и бизнеси, които искат да се възползват максимално от творческия си потенциал. По напълно достъпен начин се предоставя възможност да се види определена ситуация, възприета по шест различни начина – от страна на емоциите, на фактите, на отрицанието, на позитивността, на творчеството и с управлението на останалите аспекти.

Нестандартното мислене изисква промяна в посоката на мислене, която да ви покаже нещата от съвсем различен ъгъл или да интерпретирате това, което търсите по свежи, оригинални и забавни начини. Тези няколко идеи за нестандартно мислене ще ви мотивират допълнително за търсенето на нестандартни решения.

„Креативността е голям мотиватор, защото кара хората да се интересуват от това, което правят. Креативността дава надежда, че може да съществува полезна идея. Креативността дава възможност за някакъв тип постижение за всеки. Креативността прави живота по-забавен и по-интересен“.

„Творчеството включва разчупването на установените модели, за да могат да се погледнат нещата по различен начин“.

„Един от много важните аспекти на мотивацията е желанието да спреш и да погледнеш нещата, които никой друг не си прави труда да погледне. Този лесен процес на фокусиране върху нещата, които са приемани по право за даденост, е мощен източник на креативност“.

„Същетвува опасност в Интернет и социалните медии. Идеята, че информацията е достатъчна, че получаването на повече и повече информация е достатъчно, че не е необходимо да мислите, а само да получавате още и още информация – става особено опасна“.

„Ако чакате възможностите да се появят, ще сте част от тълпата“.

„Идея, която е развита и приведена в действие е много по-важна от идея, която съществува просто като идея“.

„Понякога ситуацията е проблем, само защото се гледа на нея по определен начин. Погледната по алтернативен начин, правилната посока на действие може да е толкова очевидна, че проблем реално да не съществува“.

„За да бъдете успешни трябва да сте късметлии или малко луди, или невероятно талантливи, или да откриете за себе си поле за ускорен растеж“.

Нестандартното мислене: намери нестандартно решение. В повечето случаи, ние мислим, вертикално: избираме най-обещаващия подход към проблема и го следваме. Опитвайки се да се дистанцираме от пътя, което може да доведе до страничен акт на изключване, ние се осланяме на предмети, хора и идеи, на етикетите. Зад всичко това са психологическите бариери. С решаването им, можете да направите живота по-интересен и по-продуктивен. Научете възможността да овладеете техниката на странично, нестандартно мислене, извън традицията.

Ние често сме инертни, особено по отношение на начина на мислене, за да предложим идеи и решения. Ние се страхуваме да навлезем в непозната територия, да дадем глас за дошлата ни в ума налудничава идея, от която изведнъж да се превърнем в посмешище? Много по-безопасно е да останем в познатите ни модели и схеми на поведение.

При този подход няма нищо лошо, но в нашата глава се развива модел на мислене, който не винаги е оптимален. Той се развива под влиянието на чужди модели, както и гледни точки, взети от обществото като цяло и по-специално от заобикалящата ни среда. В допълнение, правия път понякога води до импотентност – тук може да бъде полезна способността ни да търсим заобиколни пътища и да погледнем на проблема от нов ъгъл.

Нестандартното мислене (Латинска lateralis – Side.) е способността да се мисли не традиционно, като се използва максимален брой подходи към проблема, който често се пренебрегва от нашето логическо мислене или казано по друг начин ние се съобразяваме от това да не бъдем обвинени в предателство или пък се опитваме да бъдем честни, лоялни и почтени.

Вие мислите, че това е неправилно спрямо традицията, че всички така постъпват, че е фантазия и че е нужно доста развито въображение. Но всичко това може да се окаже доста полезно.

Латерално мислене. Латерално мислене е метод за творческо мислене стъпка по-стъпка, с разработени практически техники, които могат да се използват съзнателно. Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Докато информацията ни залива, имаме нужда от подходящи техники за мислене, които да не ни позволяват да потънем от прекомерна информация и да ни освободят от бариерите, заложени у нас чрез възпитание, образование или религиозни догми. Точно както уменията на водача определят как се използва един автомобил, мисленето определя начина, по който се използва интелигентността. Човек може да бъде добър мислител, без да е интелигентен и обратното.

Латералното мислене е свързано повече с възприятията, отколкото с логиката. Интелигентността може да се сравнява с добре фокусиран фотоапарат, а мъдростта с широко обективни лещи, като мъдростта зависи много от възприятието, а възприятието зависи от заложените у вас модели на поведение. Мъдростта до голяма степен включва корекция на възприятието с натрупания опит, както е известно от поговорката „знанието идва, но мъдростта се бави“. Фокусирането директно върху „мисленето“ изостря възприятията и латералното мислене е един от най-добрите начини за постигане на тази цел.

Латералното мислене (творческото мислене) не е привилегия на малцина избраници, които притежават естествена дарба. То може да се прилага „по заявка“ от всеки, винаги когато е необходимо, като се използват специално разработени техники.

Техники на „шестте начина на мислене“.

Шестте начина на мислене е прост, но мощен инструмент, които може да бъде усвоен бързо и да бъде използван веднага за постигане на дълготрайни резултати. Шестте начина на мислене ще обозначим с (ШНМ).

ШНМ е мощна техника, която ще ви позволи да вземате важни решения, като разглеждате нещата от всички гледни точки. Тя помага да се вземат важни за вас решения, като ви принуждава да се освободите от вашия обичаен начин на мислене, тоест да се освободите от традиционните, възприети от обществото модели на поведение. По този начин, техниката ни помага да разберем цялата комплектност на решението и да открием проблеми и възможности, които в противен случай не бихме забелязали или бихме пренебрегнали.

Много успешни хора мислят рационално и позитивно и това е една от причините да бъдат успешни. Често обаче, те не разглеждат проблемите от емоционална, интуитивна, творческа или негативна гледна точка. Това може да доведе до подценяване на съпротивата срещу промяната, до липса на творчески напредък и до липса на резервни варианти за решение.

От друга страна, песимистите често заемат твърде отбранителна позиция и хората свикнали на логическо мислене могат да пропуснат да стимулират тяхното творчество и да се възползват от тяхната интуиция.

Ако разглеждате проблем с използването на техниката ШНМ, тогата ще използвате всички тези подходи, за да разработите най-доброто решение, основано на смесица от амбиция, умения, чувствителност, творчество и добро управление на риска.

Същността на техниката ШНМ се състои в последователно „цветно“ мислене, като всеки цвят символизира определена настройка на ума. Образно казано, идеята за цветно мислене с различен цвят е да мислим по точно определен начин. С ШНМ разглеждаме въпроса от различни гледни точки.

Всеки цвят символизира различен начин на мислене:

Бял цвят – вие се концентрирате върху информацията. Преценявате каква информация имате, какво можете да научите от нея. Откривате липси в началната информация и се опитвате да ги запълните, или да ги вземете в предвид. Анализирате минали тенденции и се опитвате да екстраполирате исторически данни в бъдещето.

Червен цвят – вие търсите решение като използвате своята интуиция, инстинктивни реакции и емоции. Опитвате се също да помислите как другите хора ще реагират емоционално и се стремите да разберете интуитивните реакции на хората, които не са запознати напълно с вашите съображения. Дали постъпвате честно, лоялен ли сте или ще се превърнете в предател.

Черен цвят – вие гледате на нещата песимистично, предпазливо и отбранително. Опитвате се да разберете защо идеите и подходите може да не проработят. Това е важно, защото по този начин се разкриват слабите места на решението или начина на действие. Този начин на мислене ви помага да ги елиминирате, да промените подхода или да изготвите план за управление на риска, да преодолеете заложените у вас морални бариери.

Жълт цвят – вие мислите позитивно. Това предполага оптимистична гледна точка, която помага да видите всички ползи на решението и неговата стойност, както и да откриете възможностите, които произтичат от него. Този начин на мислене ви помага да продължите напред, когато всичко изглежда мрачно и трудно.

Зелен цвят – вие мислите креативно (творчески) и разработвате творчески решения на проблема. Мисленето е свободно и идеите не се критикуват. При този начин на мислене не обръщате особено внимание на бариерите.

Син цвят – този начин на мислене е свързан с контрола върху процеса. Това се отнася за човека, който ръководи екипа. Този човек може да насочва отбора да мисли по един или друг начин, в зависимост от нуждата.

Техниката на ШНМ може да се използва самостоятелно или в група. При провеждане на обсъждане тя намалява несъгласието, което често възниква, когато хората обсъждат един и същ проблем с различна настройка на ума.

Ползи. Ползите от прилагането на техниката ШНМ са многобройни и от различно естество. Някои от тях са:

1. Провеждане на много по-кратки и по-продуктивни обсъждания.

2. Систематичен поглед върху проблемите и решенията.

3. Генериране на повече и по-добри идеи.

4. Подобряване на екипните резултати

5. Намаляване на конфликтите.

„По делата им ще ги познаете.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар