// Вие четете...

Нестандартни размишления

Тамплиерите за материалното и нематериалното.

„В училището на живота няма ваканции.“

Тамплиерите за материалното и нематериалното.

Изследвайки текстовете от Атлантида, рицарите се посвещават в космическите закони, лежащи в основата на вселената. Разбират, че появата на всички живи същества (души) става с участието на реално съществуващ творец (Бог) и че всички същности са продукт на „менталната сила“ на Твореца. Осъзнават защо душите на създадените от Бога същества трябва да се интегрират в материята и защо замисълът му не може да се осъществи по друг начин.
Нека се вгледаме по-отблизо в последното твърдение: Текстовете от Атлантида показват, че съществува нещо като „първичен бульон“ – космическо духовно поле, което е съставено от възможно най-малките частици, т.нар. мион-неутрина; заедно със същностите, образувани от частиците (мион-неутрина) на първичния бульон (космическото духовно поле), те се проявяват посредством менталната сила на Бога.
Елементарните частици, наречени мион-неутрина се свързват помежду си съгласно различни физични закони, вследствие на което възниква материалната същност, наричана „душа“.
Единството на „частиците-на-душата“ съдържа в себе си не само целия план на сегашния живот, но и животите (холографски манифестиращи във всяка частица като вибрация) на даден човек от момента на създаването му като фино същество, както и всички негови преживявания като биологична система (след като се е инкарнирал в материята).
Следователно Създателят е дал на човека (съответно душата) ментална сила и той самият един ден ще се превърне в създател.
Тамплиерите осъзнали, че целият космос без изключение е структуриран от тези „частици“. Съвременната квантова физика ги класифицира като електрон-неутрина, мион-неутрина и тау-неутрина.
Мион-неутрина, които изграждат космическото духовно поле, съответно полето на съзнанието – наричано също и етерно поле, хроники на Акаша или морфогенетично поле – са частиците, които могат да бъдат променяни вибрационно чрез силата на мисълта: чрез промяна на вибрациите, в тях холографски започва да манифестира образът на мисълта.
В космическото духовно поле всичко, което е свързано помежду си посредством вибрация, е обусловено от тази промяна, защото между частиците е налице постоянен обмен. Следователно биологичната система на хората непрекъснато и по всяко време се повлиява позитивно или негативно от фреквенциите на полето. В крайна сметка, това е доказателството за толкова пъти повтаряната фраза на „древните“ мистици: „Всичко е едно и едното е всичко.“
Мион-неутрина е елементът-носител на мисловните картини, създадени от човека. Това означава, че всяка мисъл-форма, която човек създава, се излъчва към космическото духовно поле.
Ако става дума за „незасягаща настоящето“ мисъл, която като обратна връзка не може да бъде излъчена обратно в актуално съществуваща форма или ситуация, тя се превръща в съставна част от космическото духовно поле и въздейства върху човешкото съзнание толкова дълго, докато не се материализира.
С други думи тамплиерите разбрали, че силата на мисълта, с която всеки създава своите мисъл-форми, е най-важното средство, което човек притежава. Всяка помислена мисъл се превръща в елемент на космическото духовно поле; като носител на трептения тя се разширява сферично в космоса и е отговорна за всичко, което се случва в него.

Изображение 48: Орбитата на Сириус-В според рисунка на догоните.

Следователно човекът (съставен от атоми и молекули, а те от своя страна от мион-неутрини) е съотговорен за състоянието на нашия свят – в отрицателен или положителен план.
В изключителната си книга „Завещанието на Атлантида“, която съдържа оригиналните знания на тамплиерите, Хелга Хофман-Шмит пише: „Те твърдят, че човекът се състои от системи, в които духовно-материалната душа, резервоарът на мислите (психето) и физическото тяло образуват три области; по Закона на резонанса познанието на индивида, интегрирано в материалната душа, трябва да се инкарнира отново и отново във физическо тяло, докато не остане никаква нереализирана мисъл-форма, създадена от човека.
Те преди всичко са осъзнали, както древните мъдреци на много култури и мистиците от различните епохи, че ВСИЧКО Е ЕДНО и ЕДНОТО Е ВСИЧКО; че целият космос е изпълнен с непредставими малки частици, които имат структура на две вплетени пирамиди.
Днешната физика нарича тези частици мион-неутрина, тау-неутрина и електрон-неутрина. Те създават космическото духовно поле и не оставят никакво празно пространство.
Това означава, че ВСИЧКО, което съществува, независимо от това дали го описваме като материално (груба материя), или като нематериално (фина материя) е от и във това космическо духовно поле, респективно в тези частици, свързано е с тях и взаимно си взаимодействат.“

Накратко можем да обобщим, че атлантическото знание казва едно: човекът притежава сила на мисълта и чрез нея може да бъде Творец – да, той е не само част от Творението, но е и част от Твореца! Тоест: духът владее материята!

Изображение 49: Съвременна диаграма на орбитата на Сириус-В. Данните за годините се отнасят до позициите, които Сириус-В е заемала през тези периоди. Догоните не поставят Сириус-В в центъра на своята рисунка, а го разполагат близо до един от фокусите на елипсовидното образувание – изумителен детайл, който са знаели още преди 700 години!

Опирайки се на това познание и работа със силата на мисълта (т.е. на съзнателното творчество), тамплиерите започнали да привличат енергиите на своя страна, за да изпълнят задачата си: да водят хората по пътя на Закона за резонанса.
Те използвали пирамидата като комуникационен център, в която съблюдавайки определени условия, можели да осъществяват духовен контакт с други същества (независимо дали със или без физическо тяло), разгръщали духовното космическо поле по начина, по който го правели някога атлантите. И отново други същества ги научили на това.
Тамплиерите са притежавали и някакво, нека го наречем „механично комуникационно средство“ – вид предавател и приемник за контакт с чужди форми на интелигентност.
От текстовете, които намират в саркофазите, всъщност се изясняват две неща:
1. Преди атлантите са съществували други цивилизации, които са технически силно развити и са пътували в космоса. Те, както и атлантите са контактували с извънземни форми на интелигентност и е имало оживена комуникация.
2. В текстовете от Атлантида се казва откъде са дошли интелигентните същества: от Сириус!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар