// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Тайно оръжие против Човечеството.

„Лъжата се храни с истината“.

За сметка на какво в продължение на столетия „жреците“ – демони и техните наследници от времето на древен Египет са успявали да утвърдят в милиони хора животински тип психика и психика на био робот – зомби и да не им дават възможност да тръгнат към формиране на човешки тип психика? Защо за стотици години никой не е успял да разпознае този процес, който бил стартиран от древно египетското жречество, да разпознае методите и начините за осъществяване на този процес? Какво тайно оръжие са използвали против цялото Човечество на планетата? Дайте да разберем това!

Тайната на двата мирогледа. Човека е разумна (и като специфика, и като биологичен вид като цяло) част от Вселената. Всеки човек може да възприема Вселената различно (Рис. 9–1 и рис. 9–2).

Рис. 9–1

Ако човек възприема света правилно, без изкривяване, то действията и поведението на човека ще бъдат правилни, а възможните грешки ще се забелязват и отстраняват.

Ако човек възприема света в неправилен, изкривен вид, то действията и поведението му ще бъдат погрешни, а възникващите при това грешки в делата му могат да не бъдат забелязвани, дори понякога и много дълго време.

Рис. 9–2

А какво ни „заобикаля“ и „се случва“ с всеки от нас? Работа и заплата, семейство и деца, „квартирен въпрос“, транспорт, милиция, армия, телевизор, училище и учител, книги, приятели, вестници, кино, началници всякакви, войната, бандити на улиците, депутатите в парламента, събитията в САЩ, стачки ту тук, ту там, мюсюлмани, християни, Бог, който го има и много измислени от хората богове, попове и молли, партии всякакви разнообразни, избори и т.п.

Всички тези „цветни камъчета“ на цялото множество явления и събития така или иначе се отразяват на живота на всеки. Как гледа на всичко това всеки отделен човек? Какво човекът „отчита“ за себе си, а какво „не отчита“? Какво разбира, а какво не разбира или къде греши в разбиранията си?

Методологията е корена на всяка власт. През цялата история философската мисъл е дала на Човечеството голямо множество мирогледни разбирания. Учебниците по философия и философските речници са пълни с названията на такива мирогледи за устройството на света с имената на техните автори. Освен това, всички те могат да се сведат до два типа мироглед:

– материалистически, който се смята за „научен“;

– идеалистически, който се смята за „религиозен“.

Всички мирогледи, влизащи в тези два „типа“ в най-най-обобщен вид представляват преди всичко две „прозрения“ за заобикалящия ни свят, два основни възможни варианта на възприемане на всичко, което заобикаля човека и се случва с него и около него, тоест съществуват два мирогледа: – калейдоскопичен мироглед; – мозаичен мироглед.

Мироглед – това е съвкупност от: – принципи; – възгледи; – убеждения; които определят отношението на човека и към околния свят, и към самия него.

На рис. 9–5 виждате човек, около когото от една страна е изобразена природата (гора, птички пеят, слънчице свети …), а от другата страна е техносферта и живота на хората в нея (димят заводски комини, хора стачкуват, терористи взривяват бомби, а военни самолети бомбардират…).

Рис. 9–5

Хората по различен начин се отнасят към това, което се намира от дясната им страна и към това от лявата им страна. Едни са загърбили природата, за тях са важни парите, получавани срещу работа или по някакъв друг начин. Другите се грижат за природата и животните, но са равнодушни към бедите и страданията на хората. Трети не са равнодушни към всичко случващо се на планетата като цяло. Примерите за отношение на хората към заобикалящия ги свят са много. Цялото това множество примери, всъщност са характерни за тази или онази мирогледна позиция.

Светогледът се формира на основата на възгледите: – философски; – нравствени; – естетични; – политически.

Но единствена философията, обобщаваща всички елементи на мирогледната система, придава на мирогледа завършен вид. Философията изпълнява също така и методологическа функция.

Методологията е система от принципи и начини за построяване и организация на теоретичната и практическа дейност на хората. Методологията е учение за тази система.

Методологията е основа на самостоятелното познание за света. Който не знае методологията, той е заложник на този, който я знае. Който знае и владее методологията – него не ще го подведеш! Методологията е корена на всяка власт!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар