// Вие четете...

Управлението

Тайни, заблуди и прикритие.

„Когато лошият се преструва на добър, тогава той е най-лош.“

Тайни, заблуди и прикритие.

Трябва да се признае на ръководителите на Тайното братство, че успяха да запазят заговора си в тайна от обществото дълги години. Наистина все повече наблюдателни хора забелязват фактите, но заговорът е така замислен, че разкриването му да бъде необикновено трудно. Както ще изясним по-нататък, това е окултен заговор, а създателите му демонстрират познанията си в успешното използване на алхимията и масонската магия за преобразяване и подчиняване на човечеството.
Особено трудно се прониква в заговори, използващи окултна алхимия и масонска магия, поради тактиката им на дезинформация, използването на шифрован, посветен и двузначен език, международни акции за заблуда, като се подхвърлят неверни информации и лъжи. Един от експертите по чернокнижие и магия ни обяснява, че алхимията е наука, „опираща се на тайни, които са предназначени единствено за няколко привилегировани адепти, притежаващи съответните интелектуални и морални качества, за да ги задълбочат“. За да създаде хаос и да прикрие конспирационната си и криминална дейност, арогантният елит, обучен в използването на алхимията и магията, целенасочено подхвърля дезинформационни клопки, интелектуални препятствия и задънени улици, в които непосветените не биха могли да се придвижат: „Пътеката е тясна и трудна и мнозина са тези, които тръгват по погрешен път, където намират само измама, фалш и лъжа, а взетите от тях големи суми пари не служат за нищо… Алхимиците лъжат, за да объркат плебеите. “
Ясно е, кои са тези „плебеи“, които елитът има право да лъже и мами. Но хората по високите етажи на Илюминатския заговор не се спират и пред мамене и заблуждаване на собствените си подчинени. Цялата мрежа на Тайното братство се основава на полуистини, прикрити цели, мъгляви, символични значения и фалшиво представени задачи.
Например, в масонството обикновеният масон – особено в синята ложа на първите три степени – е лъган според предварително изработения план на голямата измама. Албърт Пайк, някогашният Велик майстор на Шотландския ритуал, написа някога: „Не знаят, защото ги лъжем. „.
Новоприетите рядко си дават сметка за последствията на своето решение, когато за първи път встъпват в тайните сдружения. Това се отнася и за хората, които влизат в мрежата на Тайното братство, само поради работата си в други организации: разузнавателни агенции, разни образователни институции, организации и религиозни и мирни групи. В цялата конспирационна система се използват същите алхимични методи като в масонските ложи.
В книгата на Албърт Пайк „Морали и догми“, която ложите препоръчват като наръчник за всекидневния живот на всички масони, се намира следният откъс: Сините степени са само пред дверие или портал на храма. Някои намиращи се там символи са по целесъобразност фалшиво интерпретирани, за да се заблуди новоприетият. Той не бива да ги разбира, по-скоро би трябвало да си въобразява, че ги разбира. Истинското съдържание на символите е запазено за адептите, князете и масонството.
Колко жалко, че повечето масони не си размътват главите с четене на масонски и философски наръчници и указатели. Ако ги четяха, щяха да намерят тези толкова красноречиви откъси. Биха могли например да намерят съчинението на починалия Менли Хол необикновените му разкрития. Хол, масон от 33-та степен и един от най-големите познавачи на тайните сдружения на XX век, разкри по какъв начин майсторите от тайните общества си осигуряват анонимността и скриват истината не само от масите, но и от новоприетите от низшите степени: Масонството е братство в братството – външната организация скрива вътрешното братство на избраните. Необходимо е създаването на тези два отделни и независими порядъка, единият видим, а другият невидим.
Видимото сдружение е чудесен колегиум от свободни и одобрени хора, които са влезли в него, за да служат на етиката, образованието, братството, патриотизма и хуманизма. Невидимото сдружение е тайно и най-достойно братство на тези членове, които са се посветили на служба на тайнствения arcanum acandum.
Във всяко поколение във вътрешното светилище на Делото са допускани само единици… Големите философи – посветени в масонството – са майстори на тази тайна доктрина, която създава невидимите основи на всяка великолепна теологична и рационалистична институция.
Хората на върховете на властта на Тайното братство са горди с „тайното си знание“ и умението си да заблуждават тези, които смятат за духовно и интелектуално по-низши от себе си. По този начин се надяват да натрупат сили и да неутрализират потенциалните противници на заговора.
Преди новоприетите в тайните сдружения, например в масонството или в „Череп и кости“, да се ориентират какво става зад затворените врати, те вече обикновено са безвъзвратно поробени. Най-често се продават за материални облаги, но в играта влизат също и престижът и общественото положение.
Нещо повече, избраниците, които се изкачват в йерархията към висшите нива на ръководство, са обвързани с безусловно подчинение на началниците си в Братството. Пример може да бъде ритуалът за посвещение в 30 степен на масонството. От втория том на „Илюстрираният Шотландски масонски ритуал“ стр. 259, научаваме, че след странния и зловещ обред с използването на ковчези, черепи и други окултни символи, кандидатът чува следните думи от устата на Великия майстор: „Клекни с мен“. После Великият майстор казва: Досега си виждал в масонството само емблемите и символите. Сега трябва да забележиш действителността. Реши ли да отхвърлиш всякакви предубеждения и да изпълняваш без задръжки всички заповеди за доброто на човечеството?
После човекът кандидат за висшите степени на тайното сдружение трябва тържествено да се закълне, че ще „изпълнява без задръжки“ заповедите на началниците си, които „разполагали с по-голяма светлина и знание“. Оказва се, че предубежденията, които трябва да отхвърли, са християнският морал, националният патриотизъм и принципът, че всички хора имат в очите на Бога са еднакво ценни. Затова пък думите „за доброто на човечеството“ са зашифровано определение на „Илюминатите“, което може да се интерпретира само по един начин: хората на земята трябва да бъдат управлявани, за собственото им благо от висша и по-благородна класа хора.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар