// Вие четете...

Управлението

Тайни биологични експерименти в Европа и САЩ.

„Понякога истината е по-невероятна от измислицата.“

Различни военни и разузнавателни институции имат някои подозрения за потенциалните вредни ефекти от не йонизиращото излъчване и микровълните върху хората. РУМО, ЦРУ и СВ наблюдават напредъка на Съветския съюз и неговите сателити от десетилетия. Въпреки разузнавателните сведения за вредното въздействие на електромагнитното излъчване (ЕМИ) и микровълните, гореспоменатите американски институции решават сами да установят фактите. Програмата ПАНДОРА всъщност е крайъгълен камък. Проведени са множество изпитания в СВ, флота, ВВС и ЦРУ посредством контрагенти или в собствените им лаборатории.

Контрагентите им осигуряват изпитатели не доброволци. Няколко военни поръчки са включвали работа в много опасна среда, а други все още включват. На моменти техните работодатели са знаели за това, но все пак са ги оставяли да продължат по две основни причини:

а) за да се спазят условията по тлъстите договори и;

б) да се съберат данни за ефекта от облъчването върху хора.

Години по-късно потокът съдебни искове, подадени от нищо неподозиращите жертви, отново повдига сериозния въпрос: целта оправдава ли средствата? Все пак отговорните за някои от случаите са знаели за вредното въздействие на ЕМИ, но умишлено са скривали фактите от своите жертви или служители. Има и няколко смъртни случая, но нито въпросните институции, нито техните контрагенти си признаха вината. Положението и до днес не се е променило.

Американските военни вече имат сериозно участие в изучаването на електромагнетизма. Тройният консултативен съвет по електромагнетизма (ТКСЕМ) представлява интересите на трите вида въоръжени сили в страната. При учредяването му е изготвен Меморандум за взаимно разбирателство с дата 21 юли 1980 година, подписан от следните военни представители: генерал-майор Джон У Орд, ВВС на САЩ, Военно медицинска служба, командващ, Подразделение за авиационно-космическа медицина към Командването за системите въоръжения, въвеждани във ВВС; бригаден генерал Гарисън Рапмънд, Военно медицинска служба, командващ, Командване за медицински изследвания и разработки на СВ на САЩ; и капитан Джон Д. Блум, Военно медицинска служба, ВМС на САЩ, командир, Командване за медицински изследвания и разработки на ВМС на САЩ.

Целта оправдава ли средствата? Друг Меморандум за взаимно разбирателство от 1990 година гласи:

ЦЕЛ: Този троен съвет се преучредява с цел да осигури ефективно координиране на работата на военните министерства, които имат общи, но се подчиняват на различни изисквания за провеждането на изследвания и разработки във връзка с биологичните ефекти от не йонизиращото електромагнитно излъчване (ЕМИ) върху човека.

ЗАДАЧИ:
а) Да се определят и периодически преглеждат медицинските изследвания и разработки на биологичните ефекти от ЕМИ, които са общи за трите военни министерства; и потребностите, нужни за изпълнение на определени мисии.

б) Да се определят задачите на медицинските изследвания и разработки за задоволяване нуждите на силите, участващи непосредствено в бойни действия, конструкторите на системи въоръжения и военната научно-техническа общност.

в) Да се съгласува използването на материално-техническата база, материалите и средствата за бързо и ефективно осъществяване на необходимите изследвания и разработки.

г) Да се разработят процедури за постоянен обмен на информация между трите министерства за всички аспекти на текущите изследвания и разработки във връзка с ефектите от не йонизиращото излъчване ЕМИ върху човека.

д) Да се разработят процедури за съгласуването на изследванията и разработките в тази област с други учреждения.

ТКСЕМ се състои от трима военни или цивилни служители на пълен работен ден, избирани от СВ, ВМС, ВВС и Морската пехота. Съветът редовно кани изтъкнати личности от научните кръгове за консултации и помощ. Също така той консултира кабинета на министъра на отбраната (КМО) и други отдели към кабинета на помощник-министъра на отбраната (КПМО), но не ограничава изследванията си само във военната сфера, а взема активно участие и в такива от национално естество.

През 1990 година изследванията на ТКСЕМ се простират в доста области. Например интересът на СВ към биологичните ефекти от не ядрените електромагнитни импулси доведе до проучвания и в сфери като човешка дозиметрия и „биоефектите“ от върхово импулсните електромагнитни полета и създаването на база данни за професионалните и свързани със средата не ядрени електромагнитни увреждания.

Считало се е за особено важно да се научи какъв ефект имат подобни полета върху хората. Известен брой цивилни граждани са ставали обекти на тайни експерименти в тази област както в Европа, така и в САЩ, но не са успели да открият кой е виновен за случилото се с тях. Опитите им да получат подкрепа от политиците от своя район или от различни международни организации като Амнести интернешънъл и Медицинска фондация за подпомагане жертвите на мъчения не дават никакъв резултат. ВВС на САЩ проучват също очните увреждания, причинени от излагане на милиметрови вълни и биологичните ефекти от „микровълни с висока мощност в райони с ниско ниво на микровълни (обхват S)“. Протоколите от събранието на ТКСЕМ, проведено в Колежа по авиационно-космическа медицина на ВВС в база Брукс на ВВС, Тексас, на 27/28 октомври 1987 година, започват така: „Програмата за изследване на поведението при радио честотно излъчване (РЧИ) в Научен институт «Уолт Рийд» на СВ (НИ-УРСВ) се счита за високо приоритетна.“

Използването на микровълни с висока мощност (МВМ), разработено в лабораториите Лос Аламос, Лоурънс Ливърмор или Сандия, очевидно е нещо обикновено за всяко от трите военни министерства. В едно писмо от 18 март 1986 година относно събранието на ТКСЕМ от 10–13 февруари 1986 г. се отбелязва, че „на 3 март 1986 година СВ ще приемат доставка от 2,5 GHz оръжие, разработено в Сандия“. По-нататък пише и че „биологичните изследвания ще се насочат главно върху очите, сърцето и поведението“.

Министерството на отбраната наблюдава внимателно медицинските изследвания в тази област. В протоколи от събрание на ТКСЕМ, проведено на 1 май 1989 година, се казва, че „всякакви медицински данни“ от „уязвимостта, устойчивостта и ефектите от електромагнитните лъчи“ биха изиграли решаваща роля за резултатите от изследването.

ВМС като че ли са най-заинтригувани. Списъкът от програми за биологичните ефекти от електромагнитните микровълни, предоставен от канцеларията на началника на управление изследвания на ВМС (КНУИ на ВМС), е огромен. Показалецът за април 1989 година е пет тома, а дава само кратко описание на всяка от програмите. Това със сигурност доказва размера на изследванията. Програмите варират от използване на телесното електричество за установяване нормата на абсорбиране на много ниско честотни (МНЧ) и високо честотни (ВЧ) предавания, биологичните ефекти от магнитните полета, разработка на ефикасно наблюдение с електромагнитно поле и ефектите от ЕМ върху гените и ДНК – до теми, близки до научната фантастика, като електропортацията (изкуствена телепортация). Обхватът и резултатите от тези изследвания, макар и без стойност за науката, биха могли да имат ужасни последици, ако се доразработят за използване в офанзивни операции.

Очевидно възползвайки се от електромагнитните (ЕМ) технологии, някои разузнавателни служби са добили значителни възможности. Сега АНС проявява силен интерес към разработването на технологията за дистанционно наблюдение на ЕЕГ (мозъчните вълни) на субекти. Ако се разработи такъв метод и ЕЕГ на набелязания индивид бъде разшифрована, това би позволило на агенцията не само да изследва мисловните процеси на субекта, но и да влияе върху мисловните модели и решенията му.

Предварителните изследвания вече са направени. Д-р Доналд Йорк, неврофизиолог, и д-р Томас Йенсен, говорен патолог, и двамата от Университета на Мисури, успяха да определят и разшифроват 27 думи и срички по специфичните мозъчно вълнови схеми. Те свързаха тези ЕЕГ схеми с изговорени или казани мислено от 40 субекти думи. След това направиха компютърна програма с речник на мозъчните вълни. Целта беше да се помогне на пациентите с инсулт, загубили говорните си способности.

В разгара на програмите за виждане от разстояние някои американски разузнавателни служби като ЦРУ, СВ и РУМО започнаха интензивни изследвания на ЕЕГ на медиумите участници. Идеята бе да се определи как получават информацията и дали с обръщане на процеса информацията, подавана на медиума, може да се предаде на друг човек с цел да му се повлияе. Национална лаборатория Лос Аламос (НЛЛА) е провела много изследователски програми в тази област.

През 1996 година СВ на САЩ докладват: „Съвременната теория за разсейването на електромагнитните вълни увеличава изгледите ултракъсото импулсно разсейване през човешкия мозък да предизвиква отразяване на сигналите, които да се използват за съставяне на надеждна оценка за степента на възбуденост на централната нервна система. Идеята на тази «дистанционна ЕЕГ» е насаждане на бойни способности в главната нервна система. Ако разберем как се запечатват и възпроизвеждат уменията в човека, ще стане възможно да доразвием още тази идея и копираме набора от преживявания в друг човек. Перспективата за това може да внесе революционни промени в подхода ни към специализираното обучение. А успехите ще са просто невероятни.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар