// Вие четете...

Стихийни бедствия

С какво са свързани стихийните бедствия?

Стихийни бедствия свързани с времето.

Едва ли не всеки ден в един или в друг район на нашата планета възникват природни явления носещи след себе си разрушения и човешки жертви. Болшинството стихийни бедствия са свързани с процесите протичащи в атмосферата и по този начин, така или иначе се определя състоянието на времето. На човечеството в протежение на своята история се е налагало нееднократно да се сблъсква с „капризите” на времето, неговото непостоянство и периодичните отклонения от привичния ход на метеорологичните явления, както и със случаите, когато тези явления придобиват заплашителен характер, когато те се превръщат в стихии с катастрофални последствия за цели държави или даже за няколко държави обхванати в някакъв географски район.

В низките ширини на земното кълбо, както и в умерените, но в по-малка степен, освен ураганите, колосални загуби за човечеството ежегодно нанася явлението смерч. В планините на всички континенти същинско бедствие за населението са снежните лавини. Падането на град, проливните дъждове предизвикващи наводнения, студовете случващи се необичайно за даден период, засушаването, пясъчните и прашните бури, сухите ветрове предизвикващи засуха – всичките тези явления, причиняващи загуби на земеделието се наблюдават всяка година, поразявайки ту една, ту друга страна или цели региони.
Щормовото време в океаните, бурите и шкваловете на морето и на сушата, виелиците и мъглите нанасят огромни щети на човешката дейност и невъзстановими загуби. Може ли човечеството да се пребори с тези явления? Може ли да бъдат предотвратени човешките жертви по време на такива стихийни бедствия, да се намалят материалните загуби? Може ли, накрая предварително да бъде предвидено тяхното възникване?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар